Användarprofil Ronnie Kron / Betyg & recensioner

Betyg & recensioner av Ronnie Kron

Antal betyg: 82
Antal recensioner: 82

Mein Kampf

Väcker starka känslor

9 april 2004

Adolf Hitler ger i Mein Kampf sin egen syn på sin omvärld och dess historia och berättar med förvånansvärd tydlighet vad han vill göra åt de problem han ser. Han hyllar fanatism som ett kraftfullt verktyg för att nå politiska mål, tycker att objektivitet är för veklingar samt har ett påtalande känslolöst synsätt kring social darwinism och rashygien. Samtidigt hade han god människokännedom och var en mycket skicklig retoriker med propaganda som specialitet. Han såg tillvaron som en ständigt pågående kamp mellan människoraser om jordens resurser där den starkes rätt alltid gäller, och med kall och avskalad logik drog han sedan slutsatsen att det "germanska folket" borde kriga sig till mer mark i Europa och systematiskt göra sig av med judar. Följderna känner vi till.

9 av 14 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Kritik av det rena förnuftet

Agnostikerns bibel

7 mars 2006

I sin "Kritik av det rena förnuftet" söker Kant, på ett mycket utförligt och systematiskt sätt, efter en metod att vinna kunskap a priori.
Han kartlägger noga vad begrepp som rum, tid och sanning är och vederlägger en gång för alla, all dogmatisk metafysik och bevisar att vi inte kan veta någonting om det metafysiska, som exempelvis Guds eller själens existens.

Boken är omfattande och delvis lite svår att hänga med i eftersom Kant av utrymmesskäl ger väldigt få exempel. Trots det är det ett njutbart mästerverk som, då den gavs ut första gången på 1700-talet, totalt ändrade filosofins bana för all framtid.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vetenskap eller villfarelse

Obligatorisk läsning

5 november 2005

Trots vetenskapens landvinningar frodas fortfarande kvarlevor av gammal folktro blandad med diverse pseudovetenskaper och mystik. Fortfarande finns det människor som ägnar sig åt fenomen som exempelvis parapsykologi, slagrutor, alternativmedicin, kreationism, UFO, spåkonst och astrologi trots att dessa i de flesta fall bevisligen bygger på missuppfattningar och vanföreställningar.
I den här boken diskuterar totalt 13 författare detta i 18 olika texter med varierande kvalitet och infallsvinkel och ställer frågor som exempelvis hur vi ska förhålla oss till motsättningen mellan den vetenskapliga bilden av världen och starka personliga upplevelser av övernaturliga fenomen, vad utövarna av pseudovetenskaper egentligen påstår och på vilka grunder samt varför vi över huvud taget ska bry oss om dem?

Några av texterna är kanske inte så objektiva och ödmjuka som jag skulle kunna önska men i upplysningens namn borde den här boken i alla fall vara obligatorisk läsning i alla gymnasieklasser.

2 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Koranens budskap

Piska och morot

1 december 2004

Denna rikligt kommenterade svenska översättning av Koranen ger oss utan kunskap i arabiska, möjlighet att ändå ta del av dess budskap. Den arabiska texten visas parallellt med den svenska och kommentarerna är mestadels hämtade och översatta från Muhammad Asads The Message of the Quran. Dessvärre känns ofta både översättningen och kommentarerna subjektiva, tillrättaläggande och överslätande, vilket skiner igenom speciellt tydligt på de ställen där även den ordagranna översättningen redovisas.

Eftersom koranen bygger mycket på bibeln bör man ha läst den först eller åtminstone ha den nära till hands, och precis som Bibeln innehåller Koranen lagar, religiösa föreskrifter och berättelser om händelser och personer för att belysa dessa. Koranen är dock mer sammanhängande och inte lika motsägelsefull som Bibeln, men innehåller mängder av upprepningar, oftast i formen av hot om straff och löften om belöning.

2 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Bhagavad Gita som den är

Hare Krishnas sektbibel

19 augusti 2008

Kungen Arjuna står inför ett stort fältslag men är rådvill eftersom han inte vill spilla människors blod. Den högsta guden Krishna vill dock begränsa befolkningstillväxten och övertalar honom därför att genomföra striden. Krishna förklarar för Arjuna hur man gör för att bli fri från det materiella, bli verkligt lycklig och slutligen uppnå Krishnamedvetande - ett stadium då det enda man pratar om, bryr sig om och har känslor för är Krishna.
Boken är översatt, tolkad och rikligt kommenterad av Krishnasektens grundare Prabhupada som med dogmatiska cirkelbevis och nedvärderande kvinnosyn förespråkar sträng självtukt och försakelse samtidigt som han själv står över lagen och får ha mängder av kvinnor och hundratals barn. Gång på gång påtalar han dessutom nödvändigheten av att ha en andlig mästare som kan förklara bokens innehåll och att man under inga omständigheter ska försöka tänka själv eller bilda sig en egen uppfattning om hur allt hänger ihop. Så jag har väl fattat allt fel.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Självledarskapet och en-minuts-chefen : bli mer effe...

Att ta ansvar för sig själv.

4 februari 2007

"Självledarskapet och en-minuts-chefen" är en mycket lättläst bok om självbestämmande och självledarskap. De konkreta lärdomarna i boken är invävda i en aningen fånig berättelse om en man som lär sig självledarskapets tre trick för att rädda sitt jobb.
De tre tricken och teorierna omkring dem skulle kunna sammanfattas på bara några få sidor, men den skönlitterära ramberättelsen fyller ändå sin funktion genom att göra teorin lite mer lättsam, upprepa de viktigaste detaljerna och ge läsaren stöd för minnet med hjälp av personer, händelser och exempel. Boken är den fjärde om en-minuts-chefen och kortfattat kan man säga att den går ut på att ta Situationsanpassat Ledarskap (SLII) från de tidigare böckerna som utgångspunkt för att leda sig själv, ta ansvar för sin egen situation och inte se sig själv som offer.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Stäppvargen

Underhållande och inspirerande

3 oktober 2005

Stäppvargen är en ensam man med utpräglad dubbelnatur - tycker han i alla fall själv till en början. Han är intelligent och beläst men har förlorat hoppet om det mesta och börjar se självmord som den enda möjliga flykten från sina lidanden. Då får han plötsligt se en mystisk skylt om en magisk teater och han dras in i en för honom ny värld som förändrar det mesta för honom.
Man kan se "Stäppvargen" som en i grunden dyster berättelse om ensamhet och utanförskap, men den har även ett positivt budskap och är så bra skriven att jag blir på otroligt bra humör av den. Den får mig att vilja hitta nya sidor hos mig själv att utveckla, att växa, att lära mig att uppskatta olikheter och se över gränser. Hermann Hesses fantastiska livsvisdom och förmåga att beskriva sina tankar kommer i "Stäppvargen" till sin rätt på samma sätt som i hans "Siddhartha".

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Martin Luthers stora katekes

Kortfattat om kristendomen

20 mars 2005

På ett kortfattat, tydligt och väldigt enkelt sätt beskriver Luther i Stora Katekesen sin syn på vad som är det viktigaste i Bibeln ur ett kristet perspektiv - alltså budorden, trosbekännelsen, bönen och sakramenten.
Utgiven år 1529 var och är den här boken en hård dom över Påvens, den katolska kyrkans, munkarnas, klosterordnarnas och många andra kristnas urspårade sätt att leva och tro. Luther ville försöka vägleda alla vilsegångna kristna tillbaka till den ursprungliga vägen, till andemeningen i Nya Testamentet och kärnan i det som där beskrivs som Jesus egna ord. Boken riktade sig främst till präster och lärare när den gavs ut men bör läsas av alla som kallar sig kristna eller är intresserade av religionen.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Faust

Bör nog hellre ses på teater

9 juli 2004

Faust är ett klassiskt drama av Goethe som antagligen hellre bör ses än läsas. Början av dramat, där Faust säljer sin själ till djävulen, är lovande eftersom många andra författare har lyckats mycket bra med liknande upplägg (till exempel Bulgakovs "Mästaren och Margarita" som händelsevis inleds med ett citat från just Faust), men Goethe missar helt den chansen. Både karaktärer och handlingen känns oengagerande, trista och stela.
Goethe ägnar sig i stället för att skriva en bra historia mest åt ett annorlunda experiment med både stil och form som i sig är intressant men inte förmår att lyfta helhetsintrycket nämnvärt. Dramat är fullt av kopplingar till antikens klassiska litteratur (Iliaden, Odyséen, mfl) men om man inte har läst dem finns det bra kommentarer till texten efter dramats båda delar.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej