Syster Marianne

Syster Marianne

Provläs den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för e-böcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
Marianne har bestämt sig för att utbilda sig till skolsköterska. Det är första dagen på utbildningen och hon är spänd och nervös. När hon kommer fram till skolan syns ingen till, hon möts bara av tomma salar.

Ute från gårdsplanet hörs ett skrik. En förlossning har satt igång för tidigt och den havande modern behöver desperat hjälp. Den ordinarie skolsköterskan finns inte inom synhåll och Marianne får rycka in. Fram till den här stunden var hon övertygad om att hon ville bli skolsköterska och inget annat, men händelsen på skolgården väcker nya tankar. Vad är egentligen hennes kall?

Elisabet och Per Reymers är ett författarpseudonym för makarna Ann och Örjan Björkhem. De var främst verksamma under sjuttio- och åttiotalet och låg bakom bokserierna "Vita serien", "Hjärter Dam" och "Mysrysare".