Lilla katekesen

Lilla katekesen

Provläs den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för e-böcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
Lilla katekesen är en sammanfattning av Stora katekesen, det verk av Martin Luther som skulle förmedla kristendomens fundament till församlingarna och prästerna vid reformationen av katolicismen. Lilla katekesen består av fem delar: Guds tio budord; Trosbekännelsen; Herrens bön; Dopet och bikten; samt Nattvarden, Husvardens välsignelse, Bordsbönen och Hustavlan.

MARTIN LUTHER [1483-1546] var en tysk präst och teolog. Han kritiserade den katolska kyrkan bland annat för dess användning av avlatsbrev och översatte Bibeln från latin till tyska för att vanliga människor skulle kunna förstå den. Hans teologi och liv lade grunden för den protestantiska reformationen i Europa.