Familjen Vinge

Familjen Vinge

Provläs den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för e-böcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
I Maria Sandels roman Familjen Vinge [1909] tecknas ett arbetarnas Stockholm. I stadsdelen Kungsholmen bor människor som kämpar för att få dagarna att gå ihop, det finns varken tillräckligt med bostäder eller arbete. Även om olyckan är stor, och fattigdomen utbredd, finns det de som trots knappa förhållanden delar med sig och tror att förändring är möjlig.

MARIA SANDEL [1870-1927] var en svensk arbetarförfattare. Sandel hade en hård och fattig uppväxt och vid sjutton års ålder reste hon till USA för att söka arbete. Några år senare återvände hon hem och blev strax därpå både döv och allvarligt synskadad. Sandels romaner skildrar proletärklassens kvinnor.