Vitare än vatten

Vitare än vatten

Provläs den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för e-böcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
I Dorotea i södra Lappland, kommer en boende från ortens flyktingförläggning till hälsocentralen med miss-tänkta symptom på posttraumatisk stress. Det uppdagas att den förmodat syriske flyktingen i själva verket är egyptisk biolog och att han tillsammans med sina två forskarkollegor kommit en viktig nyckel till bekämpandet av antibiotikaresistens hos bakterier på spåren.
Någonstans på vägen tar utvecklingen en oväntad vändning. Främmande makter med dunkla avsikter gör allt för att lägga beslag på forskarnas data.
Tillsammans med sambon Oscar och kollegan Olof, dras AT-läkare Angelica Storm i sitt sökande efter svar in i ett drama som kommer att spänna över tre världsdelar.

Vitare än vatten tar avstamp i en av vår samtids allvarligaste globala hotbilder; en eskalerande antibiotikaresistens hos potentiellt dödliga bakterier, som det utan verksamma
antibiotika inte finns någon bot mot.