Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (116)
 • (1)
 • (621)
Läsålder
 • (2)
 • (2)
Utgivningsår
 • (56)
 • (1662)
 • (5802)
 • (4118)
 • (10000+)
Inspiration
 • (71)
 • (1)
 • (102)
Pris
 • (595)
 • (3939)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (328)
 • (2)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (57)
 • (416)
 • (111)
 • (45)
 • (466)
 • (27)

Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sortering:
 1. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

  av Lena Wiklund Gustin, Ingegerd Bergbom

  Häftad, Svenska, 2017-07-28, ISBN 9789144112435

  En vetenskap och dess teorier byggs upp av begrepp som på olika sätt relaterar till varandra och beskriver vetenskapens sätt att se på den egna verksamheten. Tillsammans formar begreppen en syn på verkligheten som kan te sig mer eller mindre abstr...

 2. Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder : Möjlighetens metoder för en ny praktik

  av Camilla Bogarve, David Ershammar, David Rosenberg

  Häftad, Svenska, 2018-01-26, ISBN 9789177410706

  Återhämtning vid svåra psykiska sjukdomar är möjligt. Boken Rehabilitering och stöd till återhämtning vid psykiska funktionshinder - möjlighetens metoder för en ny praktik beskriver hur psykiatrin, socialtjänsten och andra kan stödja återhämtning ...

 3. Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal

  av Rosita Christensen

  Häftad, Svenska, 2012-03-15, ISBN 9781408224472
  (2 röster)

  Enbart boken , för access till online-material se isbn 9781447925064

 4. Geriatrisk nutrition

  av Gerd Faxén Irving, Brita Karlström, Elisabet Rothenberg

  Häftad, Svenska, 2016-10-25, ISBN 9789144099965
  (1 röst)

  Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och därmed sjukdomsrelaterad undernäring. Mat- och näringsproblem är därför vanliga bland äldre och strategier för att förbättra nutritionsomhändertagande av dessa kräver kunskap. Denna bok har ambitionen...

 5. Sjuksköterskans kärnkompetenser:

  Sjuksköterskans kärnkompetenser

  av Janeth Leksell, Margret Lepp

  Häftad, Svenska, 2013-07-25, ISBN 9789147105687
  (8 röster)

  Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär igår, idag och imorgon. De sex kärnkompetenserna som ingår i Svensk Sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågo...

 6. Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik

  av Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkanson

  Häftad, Svenska, 2013-08-23, ISBN 9789144070964
  (4 röster)

  Den här boken bygger på patientnära forskning med fokus på patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter av sjukdom, döende, död och palliativ vård betraktat ur ett livscykelperspektiv. Den belyser centrala begrepp och perspektiv i teori ...

 7. Vård- och omsorgsarbete:

  Vård- och omsorgsarbete 1

  av Gudrun Arvidsson

  Häftad, Svenska, 2012-05-30, ISBN 9789147103652
  (12 röster)

  Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2! Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne. Läs mer Utmärkande drag - Innehål...

 8. Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta

  av Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger, Iben Ljungmann

  Häftad, Svenska, 2015-05-27, ISBN 9789127141452
  (7 röster)

  Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre personer i särskilda boenden har större behov än tidigare. Många av dem ha...

 9. Haematology: A Core Curriculum

  av Barbara Jane Bain

  Häftad, Engelska, 2010-08-27, ISBN 9781848164994
  (1 röst)

  This textbook is written by a renowned haematologist with more than 30 years of experience in teaching haematology to medical students and whose pedagogical and writing skills are widely admired within the field. Following closely the current curr...

 10. Psykologi för sjuksköterskor - (bok + digital produkt)

  av Lena Wiklund Gustin

  Häftad, Svenska, 2015-08-18, ISBN 9789144084671
  (1 röst)

  Psykologi för sjuksköterskor är en bok som introducerar psykologiska teorier och begrepp som har relevans för förståelse av människan som patient, närstående och personal i vården. Olika psykologiska inriktningar beskrivs, liksom psykologiska teor...

 11. Nurse Anesthesia

  av John J Nagelhout

  Inbunden, Engelska, 2017-08-04, ISBN 9780323443920

  Gain a thorough understanding of nursing anesthesia with the most comprehensive text on the market. Written by leading expert, John Nagelhout, CRNA, PhD, FAAN, and new contributing author Sass Elisha, EdD, CRNA, Nurse Anesthesia, 6 th Edition feat...

 12. Laserterapi : en praktisk guide

  av Cecilia Lind

  Häftad, Svenska, 2014-09-18, ISBN 9789163760488

  Laserterapi är ett skonsamt och effektivt sätt att lindra smärta och stimulera kroppens läkning. "Laserterapi - en praktisk guide" är den enda boken i sitt slag på svenska och ger en praktisk handledning till laserterapi. Den vänder sig ...

 13. Pediatrisk omvårdnad

  av Inger Hallström, Tor Lindberg

  Häftad, Svenska, 2015-07-29, ISBN 9789147115099
  (7 röster)

  Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer, från primärvård till specialiserad och högspecialiserad vård. Den pe...

 14. Omvårdnad & äldre

  av Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk

  Häftad, Svenska, 2017-08-14, ISBN 9789144102795
  (1 röst)

  "Det var den bästa boken i omvårdnad som jag har läst" skriver en av de före detta specialistsjuksköterskestudenter som har förhandsgranskat Omvårdnad & äldre. Boken belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 2...

 15. Reflektion i lärande och vård : en utmaning för sjuksköterskan

  av Mia Berglund, Margaretha Ekebergh

  Häftad, Svenska, 2015-01-12, ISBN 9789144088198

  Förmågan att reflektera spelar en central roll i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det är därför viktigt att utveckla denna förmåga under utbildningen till sjuksköterska. Reflektion är väsentligt för den egna lärandeprocessen under utbildningen, m...

 16. Klinisk omvårdnad 2:

  Klinisk omvårdnad D. 2

  av Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud

  Inbunden, Svenska, 2011-08-19, ISBN 9789147099207
  (16 röster)

  Klinisk omvårdnad ger de teoretiska och praktiska kunskaper som utgör grunden för den svenska sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder. Boken tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar får för patienten. Den ger kunskap om hur patiente...

 17. Fysioterapi i palliativ vård - Rörelseglädje tills livet tar slut

  av Sylvia Sauter, Erika Franzén, Ammis Lübcke

  Häftad, Svenska, 2018-01-15, ISBN 9789144111223

  Det har saknats en bok med ett fysioterapeutiskt perspektiv på vård av patienter i palliativa sjukdomsskeden och detta är den första boken på svenska i ämnet. Dessa patienter vårdas i alla delar av vårdkedjan och därför behövs kunskap om deras spe...

 18. Chiropractic Technique

  av Thomas F Bergmann

  Inbunden, Engelska, 2010-07-01, ISBN 9780323049696
  (1 röst)

  No other book offers a complete guide to chiropractic adjustive techniques! Chiropractic Technique, 3rd Edition makes it easy to understand essential procedures and provides a rationale for their use. Written by Thomas F. Bergmann, DC, FICC, and D...

 19. Physical Examination and Health Assessment

  av Carolyn Jarvis

  Inbunden, Engelska, 2015-03-24, ISBN 9781455728107

  With an easy-to-read approach and unmatched learning support, Physical Examination & Health Assessment, 6th Edition offers a clear, logical, and holistic approach to physical exam across the lifespan. Detailed illustrations, summary checklists, an...

 20. Sjuksköterskans omvårdnadskunnande

  av Birgitta Klang, Birgitta Thorell-Ekstrand, Barbara Kazier, Glenora Erb, Audrey Berman

  Häftad, Svenska, 2014-07-24, ISBN 9780273744801
  (3 röster)

  Sjuksköterskans Omvårdnadskunnande är den idealiska boken för svenska sjuksköterskor. Sjuksköterskans Omvårdnadskunnande är baserad på Fundamentals of Nursing av Kozier, Erb, Berman och Snyder och den svenska utgåvan har bearbetats av ett mycket e...

 21. Sensors

  av Kourosh Kalantar-Zadeh

  Häftad, Engelska, 2015-04-03, ISBN 9781489999849

  Sensors: An Introductory Course provides an essential reference on the fundamentals of sensors. The book is designed to help readers in developing skills and the understanding required in order to implement a wide range of sensors that are commonl...

 22. Träna läkemedelsberäkning, bok med eLabb

  av Beata Molin, Marie Therborn

  Häftad, Svenska, 2016-02-05, ISBN 9789147112906
  (3 röster)

  Läkemedelsberäkning upplevs av många studenter som svårt, men myten att matematik handlar om talang stämmer inte. Alla studenter har de förutsättningar som krävs för att lära sig att räkna, men det är viktigt att hitta en strategi för uträkning so...

 23. Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present

  av Christina Forsberg, Yvonne Wengström

  Kartonnage, Svenska, 2016-02-15, ISBN 9789127146549
  (2 röster)

  Omvårdnadsforskningens starka framväxt ställer krav på sjuksköterskans förmåga att systematiskt söka, värdera, analysera och sammanställa resultat från olika studier. Med hjälp av systematiska litteraturstudier kan resultat från flera vetenskaplig...

 24. Omvårdnad & medicin/Omvårdnad & kirurgi - paket

  av Anna Ekwall, Anna M Jansson, Jenny Rystedt, Christine Kumlien

  Häftad, Svenska, 2016-08-12, ISBN 9789144113494
  (2 röster)

  Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen för ett gemensamt projekt. Tillsammans med 82 författare skapar de Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi - ett pricksäkert...

 25. Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (bok + digital produkt)

  av Maria Henricson

  Häftad, Svenska, 2017-08-14, ISBN 9789144113289

  Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som mål. Den fungerar som en ständig kunskapskälla och uppslagsverk samt ger vägledning inför vetenskapli...

 26. Nursing Research

  av Denise F Polit, Cheryl Tatano Beck

  Häftad, Engelska, 2016-02-01, ISBN 9781496308924
  (5 röster)

  Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice, 10th Edition has been thoroughly updated and revised to emphasize the link between research and evidence-based practice, The 10th edition of this classic textbook presents s...

 27. Klinisk omvårdnad Del 1

  av Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth

  Inbunden, Svenska, 2011-02-18, ISBN 9789147094196
  (14 röster)

  Klinisk omvårdnad ger de teoretiska och praktiska kunskaper som utgör grunden för den svenska sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder. Boken tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar får för patienten. Den ger kunskap om hur patiente...

 28. Suicidprevention i praktiken

  av Ullakarin Nyberg

  Häftad, Svenska, 2018-01-13, ISBN 9789127141728

  Suicidrisk är bland det svåraste att hantera inom vården. Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och l...

 29. Omvårdnad & kirurgi

  av Christine Kumlien, Jenny Rystedt

  Häftad, Svenska, 2016-08-12, ISBN 9789144088860
  (1 röst)

  Böckerna Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi är resultatet av ett gemensamt projekt som har lett fram till dessa två skräddarsydda publikationer för sjuksköterskeutbildningen. Innehållet förser läsaren med heltäckande kunskaper in...

 30. Critical Care Nursing

  av Patricia Gonce Morton, Dorrie K Fontaine

  Inbunden, Engelska, 2017-01-31, ISBN 9781496315625
  (2 röster)

  Publisher's Note: Products purchased from 3rd Party sellers are not guaranteed by the Publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product.Prepare your students for successful critical care nursing pr...