Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (165)
 • (645)
Läsålder
 • (2)
 • (2)
Utgivningsår
 • (865)
 • (5447)
 • (4168)
 • (3527)
 • (10000+)
Inspiration
 • (67)
 • (1)
 • (102)
Pris
 • (579)
 • (4083)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (333)
 • (2)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (54)
 • (404)
 • (104)
 • (43)
 • (472)
 • (26)

Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sortering:
 1. Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (bok + digital produkt)

  av Maria Henricson

  Häftad, Svenska, 2017-08-14, ISBN 9789144113289

  Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som mål. Den fungerar som en ständig kunskapskälla och uppslagsverk samt ger vägledning inför vetenskapli...

 2. An Occupational Perspective of Health

  av Ann A Wilcock, Clare Hocking

  Inbunden, Engelska, 2015-01-15, ISBN 9781617110870

  For nearly 20 years, An Occupational Perspective of Health has been a valuable text for health practitioners with an interest in the impact of what people do throughout their lives. Now available in an updated and much-anticipated Third Edition , ...

 3. Psykiatrisk tvångsvård : Kliniska riktlinjer för vård och behandling

  av Svenska Psykiatriska Föreningen

  Häftad, Svenska, 2017-10-31, ISBN 9789177410683

  Psykiatrisk tvångsvård är så gott som ständigt under utredning, granskad av myndigheter och media. Det är viktigt att den psykiatriska tvångsvården sker både på ett rättssäkert och humant sätt; det handlar om allvarligt psykiskt stördas vård- och ...

 4. Klinisk omvårdnad 2:

  Klinisk omvårdnad D. 2

  av Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud

  Inbunden, Svenska, 2011-08-19, ISBN 9789147099207
  (15 röster)

  Klinisk omvårdnad ger de teoretiska och praktiska kunskaper som utgör grunden för den svenska sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder. Boken tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar får för patienten. Den ger kunskap om hur patiente...

 5. Jourläkarboken

  av Per Björgell, Astrid Björgell

  Häftad, Svenska, 2002-01-01, ISBN 9789144010137
  (4 röster)

  Jourläkarboken är Sveriges mest använda bok om akuta sjukdomar och är spridd över hela landet. Den har tagits fram som en fickhandbok för tjänstgöring på akutmottagningar inom såväl primärvård som slutenvård. Denna fjärde upplaga är reviderad och ...

 6. Omvårdnad & äldre

  av Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk

  Häftad, Svenska, 2017-08-14, ISBN 9789144102795

  "Det var den bästa boken i omvårdnad som jag har läst" skriver en av de före detta specialistsjuksköterskestudenter som har förhandsgranskat Omvårdnad & äldre. Boken belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 2...

 7. Nursing Research

  av Denise F Polit, Cheryl Tatano Beck

  Häftad, Engelska, 2016-02-01, ISBN 9781496308924
  (4 röster)

  Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice, 10th Edition has been thoroughly updated and revised to emphasize the link between research and evidence-based practice, The 10th edition of this classic textbook presents s...

 8. Omvårdnad & medicin/Omvårdnad & kirurgi - paket

  av Anna Ekwall, Anna M Jansson, Jenny Rystedt, Christine Kumlien

  Häftad, Svenska, 2016-08-12, ISBN 9789144113494

  Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen för ett gemensamt projekt. Tillsammans med 82 författare skapar de Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi - ett pricksäkert...

 9. Klinisk omvårdnad Del 1

  av Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth

  Inbunden, Svenska, 2011-02-18, ISBN 9789147094196
  (13 röster)

  Klinisk omvårdnad ger de teoretiska och praktiska kunskaper som utgör grunden för den svenska sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder. Boken tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar får för patienten. Den ger kunskap om hur patiente...

 10. Geriatrisk omvårdnad:

  Geriatrisk omvårdnad - God omsorg till den äldre patienten

  av Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff

  Häftad, Svenska, 2010-01-19, ISBN 9789147093588
  (12 röster)

  Boken handlar om den äldre patienten och beskriver de principer och särdrag som kännetecknar geriatrisk omvårdnad. Den innehåller dessutom särskilda kapitel om den geriatriska patienten i hemmet, i olika former av äldreboende och på sjukhus. En av...

 11. Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present

  av Christina Forsberg, Yvonne Wengström

  Kartonnage, Svenska, 2016-02-15, ISBN 9789127146549

  Omvårdnadsforskningens starka framväxt ställer krav på sjuksköterskans förmåga att systematiskt söka, värdera, analysera och sammanställa resultat från olika studier. Med hjälp av systematiska litteraturstudier kan resultat från flera vetenskaplig...

 12. Pediatrisk omvårdnad

  av Inger Hallström, Tor Lindberg

  Häftad, Svenska, 2015-07-29, ISBN 9789147115099
  (6 röster)

  Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer, från primärvård till specialiserad och högspecialiserad vård. Den pe...

 13. Willard and Spackman's Occupational Therapy

  av Barbara A Boyt Schell, Marjorie Scaffa, Glen Gillen, Ellen S Cohn

  Inbunden, Engelska, 2013-02-01, ISBN 9781451110807

  "Willard and Spackman's Occupational Therapy, Twelfth Edition", continues in the tradition of excellent coverage of critical concepts and practices that have long made this text the leading resource for Occupational Therapy students. Stu...

 14. Evidensbaserad Omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk praktik

  av Ania Willman, Christel Bahtsevani, Roland Nilsson, Boel Sandström

  Häftad, Svenska, 2016-02-15, ISBN 9789144109022

  Evidensbaserad omvårdnad definieras i denna bok som både ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att använda bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. Processen består i hur man praktiskt ...

 15. Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar

  av Anna Forsberg

  Häftad, Svenska, 2016-07-02, ISBN 9789127141469

  Vad innebär det egentligen att vara sjuksköterska? Den här boken ger vägledning för blivande och yrkesverksamma sjuksköterskor att forma sin yrkesidentitet och finna kärnan i sin profession. Anna Forsberg guidar läsaren i att reflektera över vad d...

 16. Length, Strength and Kinesio Tape

  av Thuy Bridges

  Häftad, Engelska, 2016-12-30, ISBN 9780729541930

  Length, Strength and Kinesio Tape: Muscle Testing and Taping Interventions is an essential manual for musculoskeletal therapists seeking to develop competency in the treatment of select clinical conditions using the concepts and principles of the ...

 17. Sjuksköterskans kärnkompetenser:

  Sjuksköterskans kärnkompetenser

  av Janeth Leksell, Margret Lepp

  Häftad, Svenska, 2013-07-25, ISBN 9789147105687
  (6 röster)

  Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär igår, idag och imorgon. De sex kärnkompetenserna som ingår i Svensk Sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågo...

 18. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

  av Lena Wiklund Gustin, Ingegerd Bergbom

  Häftad, Svenska, 2017-07-28, ISBN 9789144112435

  En vetenskap och dess teorier byggs upp av begrepp som på olika sätt relaterar till varandra och beskriver vetenskapens sätt att se på den egna verksamheten. Tillsammans formar begreppen en syn på verkligheten som kan te sig mer eller mindre abstr...

 19. Teoretiska grunder för vårdande

  av Maria Arman, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh, Patrik Rytterström, Albertine Ranheim

  Häftad, Svenska, 2015-08-07, ISBN 9789147114115
  (4 röster)

  Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Författarna har sina vårdvetenskapliga utgångspunkter dels i livsvärldsteori, d...

 20. Säker läkemedelsberäkning : dos, styrka, mängd

  av Lars André Olsen, Maria Hälleberg Nyman

  Häftad, Svenska, 2015-08-20, ISBN 9789127140967
  (6 röster)

  Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom...

 21. Reflektion i lärande och vård : en utmaning för sjuksköterskan

  av Mia Berglund, Margaretha Ekebergh

  Häftad, Svenska, 2015-01-12, ISBN 9789144088198

  Förmågan att reflektera spelar en central roll i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det är därför viktigt att utveckla denna förmåga under utbildningen till sjuksköterska. Reflektion är väsentligt för den egna lärandeprocessen under utbildningen, m...

 22. Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre

  av Jan Florin, Tyra E O Graaf, Arne Sjöberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-10, ISBN 9789147106646

  I Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre beskrivs arbetssätt med teamet som nav där dokumentation av vård- och omsorgsplaner har en naturlig plats. Författarna vill även underlätta den vård och omsorg som befinner sig i gråzonen m...

 23. Rehabiliteringsmetodik

  av Jan Lexell, Marcelo Rivano Fischer

  Häftad, Svenska, 2017-05-16, ISBN 9789144111278

  Rehabilitering är alltmer centralt inom hälso- och sjukvården. Vad innebär modern rehabilitering? Hur ser en rehabiliteringsplan ut och hur används den i rehabiliteringsprocessen? Hur samverkar man i team och hur görs personer delaktiga i sin egen...

 24. Krause's Food & the Nutrition Care Process

  av L Kathleen Mahan

  Inbunden, Engelska, 2016-06-17, ISBN 9780323340755

  A trusted classic for over 50 years, Krause's Food and the Nutrition Care Process, 14th Edition presents the most cutting-edge and up-to-date dietetics content available in this ever-changing field. Nicknamed the "nutrition bible", students and pr...

 25. Träna läkemedelsberäkning, bok med eLabb

  av Beata Molin, Marie Therborn

  Häftad, Svenska, 2016-02-05, ISBN 9789147112906
  (2 röster)

  Läkemedelsberäkning upplevs av många studenter som svårt, men myten att matematik handlar om talang stämmer inte. Alla studenter har de förutsättningar som krävs för att lära sig att räkna, men det är viktigt att hitta en strategi för uträkning so...

 26. Ledarskap inom vård och omsorg

  av Kerstin Lundin, Björn Sandström

  Häftad, Svenska, 2015-07-29, ISBN 9789144106120
  (3 röster)

  Modern ledarkompetens inom vård och omsorg är lika viktig som den professionella kompetensen. Det här är en bok om ut¿vecklande ledarskap inom vård och omsorg. Den bygger på författarnas praktiska erfarenheter under mer än fyra decennier och rikta...

 27. Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik

  av Birgitta Andershed, Britt-Marie Ternestedt, Cecilia Håkanson

  Häftad, Svenska, 2013-08-23, ISBN 9789144070964
  (4 röster)

  Den här boken bygger på patientnära forskning med fokus på patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter av sjukdom, döende, död och palliativ vård betraktat ur ett livscykelperspektiv. Den belyser centrala begrepp och perspektiv i teori ...

 28. Psykologi för sjuksköterskor - (bok + digital produkt)

  av Lena Wiklund Gustin

  Häftad, Svenska, 2015-08-18, ISBN 9789144084671
  (1 röst)

  Psykologi för sjuksköterskor är en bok som introducerar psykologiska teorier och begrepp som har relevans för förståelse av människan som patient, närstående och personal i vården. Olika psykologiska inriktningar beskrivs, liksom psykologiska teor...

 29. Geriatrisk nutrition

  av Gerd Faxén Irving, Brita Karlström, Elisabet Rothenberg

  Häftad, Svenska, 2016-10-25, ISBN 9789144099965
  (1 röst)

  Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och därmed sjukdomsrelaterad undernäring. Mat- och näringsproblem är därför vanliga bland äldre och strategier för att förbättra nutritionsomhändertagande av dessa kräver kunskap. Denna bok har ambitionen...

 30. Barnortopedi i öppenvård

  av Lennart Sandberg

  Häftad, Svenska, 2016-10-14, ISBN 9789198252699

  Barnortopedi i öppenvård Denna bok tar upp de vanligaste barnortopediska tillstånden inom öppenvården. På ett övergripande och enkelt sätt ger boken råd och stöd till alla som kommer i kontakt med barnortopediska frågeställningar.