Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (163)
 • (643)
Läsålder
 • (2)
 • (2)
Utgivningsår
 • (558)
 • (5030)
 • (4161)
 • (3525)
 • (10000+)
Inspiration
 • (66)
 • (1)
 • (98)
Pris
 • (559)
 • (3681)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (331)
 • (2)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (52)
 • (400)
 • (102)
 • (43)
 • (478)
 • (28)

Omvårdnad & medicinska stödfunktioner

Sortering:
 1. Omvårdnad & medicin/Omvårdnad & kirurgi - paket

  av Anna Ekwall, Anna M Jansson, Jenny Rystedt, Christine Kumlien

  Häftad, Svenska, 2016-08-12, ISBN 9789144113494

  Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen för ett gemensamt projekt. Tillsammans med 82 författare skapar de Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi - ett pricksäkert...

 2. Personcentrering i hälso- och sjukvård:

  Personcentrering i hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik

  av Inger Ekman, Astrid Norberg, Bengt Kristensson Uggla, Karl Swedberg, Irma Lindström Kjellberg

  Häftad, Svenska, 2014-01-23, ISBN 9789147114054
  (1 röst)

  Personcentrering inom hälso- och sjukvård - från filosofi till praktik beskriver ett begynnande paradigmskifte inom den svenska hälso- och sjukvården. I boken diskuteras personcentrering inom vård, rehabilitering och omsorg utifrån ett filosofiskt...

 3. Trygg förlossning : en omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla

  av Liisa Svensson, Susanna Heli

  Häftad, Svenska, 2017-10-04, ISBN 9789177410355

  Genom ett mångårigt samarbete med flera av landets barnmorskeutbildningar, förlossningskliniker och barnmorskemottagningar har författarna tagit fram en modell, Trygghetsmodellen, för att minska och förebygga stress och rädsla inför och under föda...

 4. Vård- och omsorgsarbete:

  Vård- och omsorgsarbete 1

  av Gudrun Arvidsson

  Häftad, Svenska, 2012-05-30, ISBN 9789147103652
  (11 röster)

  Läromedlet innehåller allt för kurserna vård- och omsorgsarbete 1 resp 2! Åtskilliga fallbeskrivningar och aktiverande frågor av typen ta reda på ska ge eleverna möjlighet att fundera och diskutera kring ett ämne. Läs mer Utmärkande drag - Innehål...

 5. Pediatrisk omvårdnad

  av Inger Hallström, Tor Lindberg

  Häftad, Svenska, 2015-07-29, ISBN 9789147115099
  (6 röster)

  Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer, från primärvård till specialiserad och högspecialiserad vård. Den pe...

 6. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

  av Lena Wiklund Gustin, Ingegerd Bergbom

  Häftad, Svenska, 2017-07-28, ISBN 9789144112435

  En vetenskap och dess teorier byggs upp av begrepp som på olika sätt relaterar till varandra och beskriver vetenskapens sätt att se på den egna verksamheten. Tillsammans formar begreppen en syn på verkligheten som kan te sig mer eller mindre abstr...

 7. Orthopedic Physical Assessment

  av David J Magee

  Inbunden, Engelska, 2014-01-14, ISBN 9781455709779
  (2 röster)

  Newly updated, this full-color resource offers a systematic approach to performing a neuromusculoskeletal assessment with rationales for various aspects of the assessment. This comprehensive text covers every joint of the body, head and face, gait...

 8. Nursing Research

  av Denise F Polit, Cheryl Tatano Beck

  Häftad, Engelska, 2016-02-01, ISBN 9781496308924
  (4 röster)

  Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice, 10th Edition has been thoroughly updated and revised to emphasize the link between research and evidence-based practice, The 10th edition of this classic textbook presents s...

 9. Klinisk omvårdnad 2:

  Klinisk omvårdnad D. 2

  av Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud

  Inbunden, Svenska, 2011-08-19, ISBN 9789147099207
  (15 röster)

  Klinisk omvårdnad ger de teoretiska och praktiska kunskaper som utgör grunden för den svenska sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder. Boken tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar får för patienten. Den ger kunskap om hur patiente...

 10. Sjuksköterskans kärnkompetenser:

  Sjuksköterskans kärnkompetenser

  av Janeth Leksell, Margret Lepp

  Häftad, Svenska, 2013-07-25, ISBN 9789147105687
  (6 röster)

  Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär igår, idag och imorgon. De sex kärnkompetenserna som ingår i Svensk Sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågo...

 11. BIOS Instant Notes in Medicinal Chemistry

  av Graham Patrick

  Häftad, Engelska, 2001-06-01, ISBN 9781859962077

  Instant Notes in Medicinal Chemistry provides concise coverage for undergraduates studying medicinal chemistry as part of a science, pharmacy or medical course. It is a truly multidisciplinary subject involving such subject specialities as organic...

 12. Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad (bok + digital produkt)

  av Maria Henricson

  Häftad, Svenska, 2017-08-14, ISBN 9789144113289

  Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende vetenskapliga kunskaper med examensarbetet som mål. Den fungerar som en ständig kunskapskälla och uppslagsverk samt ger vägledning inför vetenskapli...

 13. Akutpsykiatri

  av Erik Brenner, Pia Rydell, Ingmar Skoog

  Häftad, Svenska, 2016-01-11, ISBN 9789144109787
  (1 röst)

  Akuta psykiatriska sjukdomstillstånd har blivit allt mer uppmärksammade liksom vikten av ett adekvat omhändertagande i den akuta situationen. Det har visat sig särskilt angeläget att snabbt ställa rätt diagnos och att tidigt kunna sätta in verksam...

 14. Physical Examination and Health Assessment

  av Carolyn Jarvis

  Inbunden, Engelska, 2015-03-24, ISBN 9781455728107

  With an easy-to-read approach and unmatched learning support, Physical Examination & Health Assessment, 6th Edition offers a clear, logical, and holistic approach to physical exam across the lifespan. Detailed illustrations, summary checklists, an...

 15. Psykologi för sjuksköterskor - (bok + digital produkt)

  av Lena Wiklund Gustin

  Häftad, Svenska, 2015-08-18, ISBN 9789144084671

  Psykologi för sjuksköterskor är en bok som introducerar psykologiska teorier och begrepp som har relevans för förståelse av människan som patient, närstående och personal i vården. Olika psykologiska inriktningar beskrivs, liksom psykologiska teor...

 16. Kognitiv rehabilitering : teoretisk grund och praktisk tillämpning

  av Ann Björkdahl

  Häftad, Svenska, 2015-08-18, ISBN 9789144096520

  För att kunna ge bra vård till personer med kognitiva problem krävs kunskap om hur bedömningar av patienter går till och vilka åtgärder som kan sättas in. I den här boken beskriver författaren grund¿läggande hur kognitiva svårigheter kan yttra sig...

 17. Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre

  av Jan Florin, Tyra E O Graaf, Arne Sjöberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-10, ISBN 9789147106646

  I Planering och dokumentation av vård och omsorg av äldre beskrivs arbetssätt med teamet som nav där dokumentation av vård- och omsorgsplaner har en naturlig plats. Författarna vill även underlätta den vård och omsorg som befinner sig i gråzonen m...

 18. Träna läkemedelsberäkning, bok med eLabb

  av Beata Molin, Marie Therborn

  Häftad, Svenska, 2016-02-05, ISBN 9789147112906
  (2 röster)

  Läkemedelsberäkning upplevs av många studenter som svårt, men myten att matematik handlar om talang stämmer inte. Alla studenter har de förutsättningar som krävs för att lära sig att räkna, men det är viktigt att hitta en strategi för uträkning so...

 19. Filosofi och omvårdnad - Etik och människosyn

  av Jacob Birkler

  Häftad, Svenska, 2007-01-01, ISBN 9789147053537
  (10 röster)

  Med hjälp av klassiska filosofiska frågeställningar och de stora tänkarna beskriver boken hur man kan förhålla sig till omvårdnad utifrån ett filosofiskt perspektiv. Tanken är att filosofin ska vara ett redskap med vilket man kan utvärdera och nya...

 20. Äldrevård och äldreomsorg

  av Ann-Marie Hedman, Wallis Jansson

  Häftad, Svenska, 2014-12-18, ISBN 9780273759126

  Äldrevård och äldreomsorg är viktiga kunskapsområden inom sjuksköterskeprogrammet. Att vårda äldre personer ger en unik möjlighet till personlig utveckling och mognad. Den nära kontakten med människor som levt ett långt liv och har ett rikt kapita...

 21. Pharmaceutical Analysis for Small Molecules

  av Behnam Davani

  Inbunden, Engelska, 2017-08-18, ISBN 9781119121114

  A comprehensive introduction for scientists engaged in new drug development, analysis, and approvals Each year the pharmaceutical industry worldwide recruits thousands of recent science graduates especially chemistry, analytical chemistry, pharmac...

 22. Mental Health and Deafness

  av Margaret Du Feu

  Häftad, Engelska, 2014-05-22, ISBN 9780199860753

  Mental Health and Deafness outlines current mental health issues, assessment, and treatment for Deaf people. Margaret du Feu and Cathy Chovaz share their extensive clinical experience with the reader through case studies and support their findings...

 23. Krause's Food & the Nutrition Care Process

  av L Kathleen Mahan

  Inbunden, Engelska, 2016-06-17, ISBN 9780323340755

  A trusted classic for over 50 years, Krause's Food and the Nutrition Care Process, 14th Edition presents the most cutting-edge and up-to-date dietetics content available in this ever-changing field. Nicknamed the "nutrition bible", students and pr...

 24. Evidence-Based Practice for Occupational Therapists

  av M Clare Taylor

  Häftad, Engelska, 2007-08-01, ISBN 9781405137003

  Evidence-based practice (EBP) is one of the driving forces in current healthcare practice. Occupational therapists recognise the need for research and for an evidence-based approach to interventions, but can need guidance on how to do this. This b...

 25. Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal

  av Rosita Christensen

  Häftad, Svenska, 2012-03-15, ISBN 9781408224472
  (1 röst)

  Enbart boken , för access till online-material se isbn 9781447925064

 26. Teoretiska grunder för vårdande

  av Maria Arman, Karin Dahlberg, Margaretha Ekebergh, Patrik Rytterström, Albertine Ranheim

  Häftad, Svenska, 2015-08-07, ISBN 9789147114115
  (4 röster)

  Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett både överskådligt och fördjupande sätt och tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet handlar om. Författarna har sina vårdvetenskapliga utgångspunkter dels i livsvärldsteori, d...

 27. Klinisk omvårdnad Del 1

  av Hallbjørg Almås, Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth

  Inbunden, Svenska, 2011-02-18, ISBN 9789147094196
  (13 röster)

  Klinisk omvårdnad ger de teoretiska och praktiska kunskaper som utgör grunden för den svenska sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder. Boken tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar får för patienten. Den ger kunskap om hur patiente...

 28. Säker läkemedelsberäkning : dos, styrka, mängd

  av Lars André Olsen, Maria Hälleberg Nyman

  Häftad, Svenska, 2015-08-20, ISBN 9789127140967
  (6 röster)

  Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom...

 29. Att möta familjer inom vård och omsorg

  av Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman

  Häftad, Svenska, 2017-08-04, ISBN 9789144115870

  Familjen är ofta det naturliga sammanhang vi människor vänder oss till vid ohälsa och sjukdom. Därför påverkas också familjen som enhet av att en familjemedlem insjuknar eller drabbas av ohälsa. Att hjälpa hela familjen att se styrkor och resurser...

 30. Critical Care Nursing

  av Patricia Gonce Morton, Dorrie K Fontaine

  Inbunden, Engelska, 2017-01-31, ISBN 9781496315625
  (1 röst)

  Publisher's Note: Products purchased from 3rd Party sellers are not guaranteed by the Publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product.Prepare your students for successful critical care nursing pr...