The chronicle of Duke Erik : a verse epic from medieval Sweden

The chronicle of Duke Erik : a verse epic from medieval Sweden

Provläs den här och tusentals andra böcker i Bokus Play - det smarta abonnemanget för e-böcker:
  1. Från endast 79 kr per månad
  2. Ingen bindningstid - avsluta när du vill
  3. Rabatter och förmåner hos Bokus och Akademibokhandeln
The Chronicle of Duke Erik är en svensk klassiker av rang. Den rimmade verskrönikan är vår mest kända höviska text och en viktig historisk källa. Här äntligen är den tillgänglig för en internationell läsekrets i en översättning till engelska. Det är ett fascinerande versepos, komponerat på knittel troligen under tidigt 1300-tal, och en mångbottnad spegling av politiska och estetiska ideal typiska för den medeltida balladgenren.

Berättaren skildrar verkliga personer och maktkamper i det medeltida Sverige, och han tycks angelägen att låta sin version av händelseförloppen bli känd. Översättarna har med fingertoppskänsla skickligt återgivit hans bryska tonfall och originalets ibland tungfotade rytm. Lingvistiska egenheter som pauser, assonans och rim är intelligent reproducerade. De rimmade verserna åtföljs av en prosatext och boken avslutas av kommentarer till innehållet, vilket gör läsningen njutbar för alla som har minsta intresse av medeltida texter och klassiska riddarepos. Med en inledning av medeltidshistorikern Eva Österberg och informativa bilder får vi i denna utgåva en livfull bild av Sverige i riddarnas tid.

Krönikan är en värdefull källa för vetenskapliga studier inte bara i historia utan även discipliner som poetik och jämförande litteraturvetenskap. Den innehåller intressanta motsättningar mellan metropol och periferi, manligt och kvinnligt, kristet och hedniskt. Den utgör ett rikligt material för forskare i medeltida, kolonial och politisk historia.

Men framförallt är krönikan ett slående dokument ur den svenska historien, med sin unika, autentiska röst som ger oss sin gripande skildring av mäktiga adelsmän och nobla damer i en mytomspunnen tid av tumult och dramatik.

Erik Carlquist har arbetat vid Kungliga Biblioteket och andra forskningsbibliotek. Han har också medverkat i Nationalencyklopedin. Han är nu pensionerad och arbetar som översättare.

Peter C. Hogg har arbetat vid British Library där han ansvarade för den skandinaviska sektionen fram till 1998. Han är nu pensionerad, men bidrar fortfarande till enskilda projekt vid British Library och arbetar även som översättare.

Eva Österberg är professor emerita i historia vid Lunds universitet. Hon är expert på medeltidshistoria och skrivit en rad böcker på svenska och engelska i detta och andra ämnen.

Information in English:

The Chronicle of Duke Erik is a Swedish classic with resounding national status like the English Beowulf or Finnish Kalevala. Here, at last, it is made available to a wider international readership in an English version. Written in the fourteenth century, it is a fascinating tale with many levels of meaning, reflecting the ideals of politics and aesthetics typical of the Age of Chivalry.

The narrator describes real characters and power struggles in medieval Sweden and seems anxious to let his version of events be heard. The translators rendition of his resolute vocabulary and the pronounced rhythm of the original is intelligent and sensitive. The linguistic traits of form, assonance, and rhyme are skilfully reproduced. The rhyming verses are accompanied by a prose version and a commentary, which makes the text enjoyable reading for anyone with an interest in medieval texts and the classic works of chivalry.

The Chronicle is a valuable source for the broad scholarly disciplines of comparative literature as well as poetics. It contains intriguing dichotomies between centre and periphery, male and female, and Christian and heathen, and offers a wealth of material for researchers of medieval, colonial, and political history.

But above all the Chronicle is a striking piece of Swedish history, and with its uniquely authentic voice tells its grippi...