Användarprofil Martin / Betyg & recensioner / Grafisk kokbok 3.0 : guiden till grafisk produktion

Recension av Martin

Inbundit första upplagan.

18 juli 2017

Har varit med och producerat första upplagan av denna (är bokbindare).
Boken lider lite grann av att grafisk produktion blivit moderniserad. Är inte helt tillfreds med det. Har försökt att använda den som uppslagsbok, försökte hitta den grafiska termen spikblad i den utan att lyckas, så någon hel beskrivning av grafisk produktion är den inte. Tycker dock det är hedervärt att man försökt beskriva ett något tynande yrke och i mångt och mycket är det så här bokframställning ser ut idag. Man gör mycket digitalt och där kan jag hålla med en annan recensent att programvaror och sådant förändras över tid så lite onödigt att ta upp dem i boken. Hade gärna sett t.ex några kapitel om trycktekniker. Finns ju en del typ offset, djuptryck, flexotryck samt screentryck. Det enda som gås igenom någorlunda är digitaltryck. Efterbehandling är iof med på några sidor men knappast uttömmande.
Nog hade författaren kunnat lägga lite mer krut på en grundläggande historik också. Men söker man en beskrivning av det vanligaste nuvarande sättet att framställa grafiska produkter på så duger den.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej