Användarprofil Annette Juhlin / Betyg & recensioner / 1918 : året då Sverige blev Sverige

Recension av Annette Juhlin

Faktaspäckat

26 oktober 2017

Per T Ohlsson skriver i förordet att inspirationen till 1918 kommer från andra böcker där författarna fördjupat sig i ett visst årtal. Han nämner bland annat boken 1947 av Elisabeth Åsbrink, vilken jag läste som Augustambassadör förra året, med särskilt ansvar för att bevaka Årets svenska fackbok. Åsbrinks bok var en av de nominerade böckerna i fackbokskategorin.

Både Ohlsson och Åsbrink avser att skildra skeenden under ett visst år som fortfarande ger effekter på det samhälle vi har i dag. När jag läste Åsbrinks bok imponerades jag av hennes förmåga till perfekta avvägningar av hur mycket som är nödvändigt att berätta om varje enskilt skeende, utan att det blir varken för informationsfattigt eller alltför faktaspäckat. Texten är lättläst och en ren njutning att läsa. Hon visar sakligt och utan pekpinnar, med många olika exempel från händelser under enbart år 1947, hur det som hände då får återverkningar på våra liv sjuttio år senare. Kopplingen mellan då och nu är hela tiden tydlig.

Tyvärr kan jag inte säga detsamma om boken 1918. Ohlsson menar att förändringen av det svenska politiska systemet med det första riksdagsbeslutet om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor som skedde i december 1918 kan liknas vid en revolution, ur vilken det öppna, moderna välfärdssamhället sedan växte fram. Det skulle således vara den röda tråden, det som håller ihop skildringen av händelser från 1918. Jag tycker dock att budskapet blir otydligt.

Som uppslagsverk för den som vill veta vad som hände under 1918, och under respektive månad det specifika året, är 1918 en ypperlig skildring. Det är gediget och kunnigt, framförallt om svensk politik. Jag önskar dock att Ohlsson hade avgränsat sig och tydligare framhållit på vilket sätt de händelser han redogör för skulle vara vattendelare med revolutionerande betydelse för dagens samhälle.

5 av 5 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej