Användarprofil Rolf Henry Ingemar Carlsson / Betyg & recensioner / Klimatet och människan under 12000 år

Recension av Rolf Henry Ingemar Carlsson

En efterlängtad, saklig analys av klimatfrågan

13 februari 2018

Författaren med sin gedigna, vetenskapliga bakgrund som historiker och paleoklimatolog är skickad som få att ge en saklig bild av klimatutvecklingen. Därtill är framställningen grundad i ett ingående studium av forskningen på området där också stora framsteg gjorts, särskilt när det gäller information om den historiska utvecklingen sedan den senaste istiden. Klimatet har genomgått stora, dramatiska och snabba förändringar under dessa 12000 år. De förändringar som nu pågår är ingalunda unika. Det har varit betydligt varmare än nu vid flera tillfällen, men också kallare, exempelvis under den ca 500 år långa "lilla istiden" från medeltiden till början av 1900-talet.
Dagens klimatdebatt har tagits över av krafter som har dolda agendor. Det finns en hel, del teorier om dessa dolda agendor, men det väsentliga handlar om att klimatstudierna och framförda hypoteser måste utsättas för kritisk granskning. Situationen idag lämnar tyvärr mycket övrigt att önska. Hela frågan har istället politiserats med konsekvens att vi i Sverige och på många andra håll förslösar våra resurser på åtgärder som ska reducera koldioxidutsläppen. Koldioxid är livets gas - utan den dör all växtlighet, en process som startar redan vid en halvering av nuvarande minimala nivåer. Dessutom har CO2 ingen, eller en helt försumbar effekt på Jordens uppvärmning. En rad helt andra faktorer är mer avgörande även om kunskapsläget, som författaren konstaterar, är att vi inte vet hur klimatet fungerar. Därför är det inte så konstigt att IPCCs prognoser hela tiden slår fel.

6 av 10 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej