Användarprofil Thomas Nydahl / Betyg & recensioner / Landet där vad som helst kan hända

Recension av Thomas Nydahl

Sommarens viktigaste bok

12 maj 2018

Lars Åberg ger oss sammanhangen. Vi talar ju om en tid då "glädjekalkylerna har berövats det mesta av sin glädje", när medborgaren förvandlats till mobilpladdrande konsument, när identitetspolitik av Ku Klux Klan-modell plötsligt är högsta moraliska värde och multikulturen/mångkulturen uppfattas av majoriteten som godhetens goda, trots att den är "kulturblandningarnas antites", och denna politiska modell är detsamma som "oviljan att lägga sig i vad andra håller på med" och blir ett uttryck för intellektuell slapphet och "inte minst ett svek mot dem som far illa i minoritetskulturernas slutna rum."

Åberg understryker att multikulti-ideologin i grunden är rasistisk; "falskt tolerant, nedlåtande, föraktfull. De andra är av en annan sort och vi anser att det därför inte går att resonera med dem." Det är just i ett sådant klimat man ser åt ett annat håll när somalier i Sverige låter könsstympa sina döttrar, hedersmord bli en vardagshändelse och myndigheter ger ut pamfletter om barnäktenskap, vilka riktar sig till de vuxna förövarna.

I denna upp-och-nedvända värld kan vi notera att det EU som vänstern manade till strid mot, då det "sågs som ett kapitalistiskt likriktningsprojekt" idag tycks ha blivit "ett bålverk mot rasismen". Samma glidning har ägt rum i synen på den stora likriktningspressen. DN inte minst, den rikslikare som betraktades som monopolmedias främsta uttryck och ett hot mot yttrandefriheten, men idag blivit den främsta "grindvakten mot populismens villfarelser."

Vill man få en överblick kan man med fördel specialstudera kapitel 8 i boken, Alla är lika konstiga. Med enkel citatteknik visar Åberg där hur nutidens dårskap har en ideologisk och politisk utgångspunkt i 1970-talets välmenande sociologi och samhällsforskning. Inte en tryckt åsikt avvek från "ett slags svenskt credo med den typiska blandningen av välvilja och ovilja att förhäva sig", vilket bland annat exemplifieras av en rad skrifter från myndigheter som Invandrarverket och tidskrifter som Invandrare och minoriteter.

7 av 8 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej