Användarprofil Mikael Gustafsson / Betyg & recensioner / Den högkänslige mannen : lär dig att använda din känslighet som en styrka

Recension av Mikael Gustafsson

En bok för både högkänsliga män och kvinnor!

26 november 2018

I den första delen tar författaren avstamp i frågan "Finns det en maskulinitetskris?"; riktar sedan fokuset mot den högkänslige mannens problematik med det traditionella maskulinitetsidealet men också mot vad en sådan man kan bidra till i skapandet av ett nytt maskulinitetsideal; och tar upp frågan om vad högkänslighet är i vetenskapliga termer. Det sistnämnda omfattar definitioner och beskrivningar av t.ex. temperament, extraversion och introversion, beteendehämning, långsamt "upptinade" småbarn, orkidé- och maskros- men också tulpanbarn, samt känslighetens negativa problem men också fördelar. Därefter beskriver han de vetenskapliga aspekter som varje högkänslig person bör känna till: begreppet Sensory Processing Sensitivity (SPS) och hur detta effektmässigt manifesteras i djup bearbetning, överstimulering, känslomässig reaktivitet och empati, samt känslan för det subtila -- d.v.s DOES-modellen. Falkenstein betonar dessutom att egenskaperna måste finnas närvarande tidigt i livet -- och inte som effekter av t.ex. psykisk störning eller trauma -- vilket också är ett viktigt kriterium.

I den efterföljande större delen av boken ger Falkenstein på ett öppensinnat sätt oss en stor uppsättning strategier att använda vid behov, som stöd för att upprätthålla ett gott liv som högkänslig. Detta görs genom en blandning av teorier och övningar baserade på t.ex. kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness och acceptans, fysisk avslappning och fantasi, men hanterar också relationen till oss själva, självförtroende och självkänsla samt självomsorg. Boken avslutas med en fruktbar intervju om HSP-män med dr Elaine Aron, som också står för bokens förord. Dessutom avslutas samtliga kapitel i boken med en empirisk uppsättning röster från några högkänsliga män, vilka har deltagit i en studie som utförts av författaren. Dessa röster visar sig både bidra till igenkänning och väsentliga insikter, tycker jag.

Som väl redan har framgått av tonen i den här recensionen har jag funnit att boken kan vara värdefull för både män och kvinnor som a) är intresserade av seriös och välinformerad litteratur om det högkänsliga personlighetsdraget, b) vill arbeta med sig själva för att bättre kunna hantera känslor och överstimulering, och/eller c) är nyfikna på vilka budskap högkänsliga män kan ha till världen. Då jag har varit informerat medveten om min egen högkänslighet sedan 2012 har jag vid det här laget läst och funderat över en tämligen stor mängd böcker om högkänslighet. Ändå finner jag denna bok uppfriskande. Jag tror det beror på det komprimerade sätt som Falkenstein lyckas förpacka budskapet på och på hur han adresserar läsaren, men också förstås på min personliga behållning av boken. Därtill uppskattar jag hans starkt positiva syn på HSP-mäns (och -kvinnors) potentiella roll i världen. Den högkänslige mannen gör sig helt enkelt perfekt i bokhyllan bredvid Elaine Arons Den högkänsliga människan. :-)

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej