Användarprofil Bokgranskare på OffCircle AB / Betyg & recensioner / Programmering för nybörjare med C++

Recension av Bokgranskare på OffCircle AB (Göteborg)

Recenserad produkt

Köp inte denna bok!

12 oktober 2019

Som del av en omfattande granskning av programmeringsböcker för gymnasiet har vi läst denna bok. Den är så full av teoretiska fel att det är tydligt att den har skrivits av en författare med ringa erfarenhet av programmering. Författaren har inte gjort sig mödan att sätta sig in i den grundläggande teorin för språken C och C++, vilket är nödvändigt för att få fram en bok för nybörjare. I både avsnittet om kontrollstrukturer och avsnittet om funktioner finns grova fel. Som exempel på fel kan nämnas följande:
if-satsen beskrivs felaktigt (med fel användning av både klamrar och semikolon),
if/else-satsen används på fel ställen (där den enklare formen av if-satsen hade varit mer korrekt),
datatyper används på fel sätt,
viktiga operatorer används inte (det står exempelvis belopp=belopp+steg istället för belopp+=steg på något ställe).

Nästan samtliga exempel i boken innehåller något som inte följer bra programmeringskonventioner. Dessutom är språket i boken oklart och de "förklarande" figurer som finns är opedagogiskt förvirrande. Kort sagt, det är en bok som gör mer skada än nytta. Denna typ av "nybörjarbok" är en av orsakerna till att många har uppfattningen att språket C++ är svårt att lära sig. Köp inte denna bok!!!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej