Användarprofil Gullis lästips / Betyg & recensioner / Rätt lätt. 2, Om barnets rättigheter

Recension av Gullis lästips (Rönninge)

Recenserad produkt

En pedagogisk bok att använda under FN-dagen.

24 oktober 2019

Alla barn ska känna sig respekterade och trygga i skolan, i hemmet och på fritiden. Rätt lätt 2 - Om barnens rättigheter handlar om barnens rättigheter i vardagen.

Det här är en viktigt bok med ett viktigt ämne som tar upp 16 av barnkonventionens 54 punkter.
En bok som passar att användas under FN-Dag, eller barnens dag inom grundskolan.

På ett pedagogiskt sätt kan barn på låg- och mellanstadiet lära sig sina rättigheter, oavsett ålder ska barnen kunna förstå vilka de mänskliga rättigheterna är och hur de påverkar dem i deras vardag.

Här får man på ett tydligt och överskådligt sätt både i text och bild ta del om vad rättigheterna innebär för varje barn, samt att boken knyter ihop barnets rättigheter med skolans värdegrund och läroplanen.

Varje sida i boken har en punkt ifrån barnkonventionen, som sedan är uppdelad i mer kortfattade och lättförståelig text.

Till varje rättighet finns en färgstark och fantasifull bild fyllda av olika detaljer där bilderna inkluderar mångfald, funktionsnedsättning, ett genusperspektiv och för barn som kommer till Sverige. Här förmedlas rättigheterna med humor och träffsäkerhet som får både barn och vuxna att förstå svårare begrepp i barnkonventionen och som även öppnar upp för samtal om varje enskild bild.

Till varje kapitel finns det även färdiga frågor runt rättigheterna som bjuder in till fördjupning som passar bra för enskilt arbete, grupparbete eller reflekterande diskussioner.

Med hjälp av dessa frågor som öppnar upp för samtal kring rättigheterna kan barnen tillsammans diskutera vidare sina rättigheter och tillsammans med en vuxen se till att dessa förverkligas i barnets vardag.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej