Användarprofil Kai Virihaur / Betyg & recensioner / Svensk mångfaldspolitik : en kritik från vänster

Recension av Kai Virihaur

Mångkulturalismen sågas -- med slö såg

28 juni 2014

Jag har läst delar av boken med stort intresse men störs av en del mycket tröttsamma marxistiska utläggningar.

Kärnan i det hela är mycket enkel att sammanfatta: Den såkallade "multikulturalismen" bygger på en lögn. Den påstår att det per automatik är till fördel för en organisation -- här svenskt högskoleväsen -- att ha etniskt diversifierade medlemmar. Detta kan inte ledas i bevis, utan påstås med stöd av cirkelresonemang och känslomässiga utläggningar. Dessutom blandar man hela tiden samman begreppen "internationell" och "etnisk".

Exempelvis är en forskargrupp där det ingår personer från Sverige, USA och Indien inte något exempel på "multikulturalism", då alla dessa personer delar samma vetenskapliga skolning och samma yrkesmässiga referensramar. Detta vet jag av egen erfarenhet som forskare.

Multikulturalismen handlar om något annat: den hävdar att närvaron av personer med olika etnisk bakgrund är berikande på något magiskt sätt ENBART i kraft av dessa personers rent fysiska närvaro! Och i förlängningen leder detta märkliga synsätt till att man vill kvotera in sådana berikningspersoner på ANDRA grunder än de rent kunskapsmässiga -- en mycket farlig utveckling.

Författaren påstår att hans kritik är "från vänster", och han svänger sig med en myckenhet klassiskt marxistisk retorik för att visa detta. Men i realiteten kan jag, som värdekonservativ, till hundra procent instämma i hans kritik frånsett det marxistiska snömos han garnerar den med.

Att upphöja etnisk diversitet till ett självändamål, och därvid åsidosätta den meritokrati som ska garantera rätt person på rätt plats i samhället, är inget annat än vanvett, det kan vem som helst inse.

1 av 2 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej