Användarprofil Jan Eriksson / Betyg & recensioner / Kärlek till döds : om droger, beroende och tillfrisknande

Recension av Jan Eriksson

Recenserad produkt

Hela tiden intressant

1 september 2014

Gunnar Bergström har utkommit med en ny bok: Kärlek till döds. Om droger, beroende och tillfrisknande (2014). Bergström har tidigare varit aktiv som behandlare inom kollektivrörelsen (som han senare varit självkritisk till). Han skrev boken Kriminalitet som livsstil (1997) och har utarbetat påverkansprogram om kriminalitet. Han introducerade multisystemisk terapi, MST, i Sverige och han har bland annat arbetat som enhetschef inom socialtjänsten. Gunnar Bergström har varit politiskt aktiv och han beskriver sig fortfarande stå till vänster. I denna bok lämnar han dock politiken åt sidan, även om han kommer in på en del narkotikapolitiska resonemang.

Gunnar Bergström lägger i Kärlek till döds fram sitt livs erfarenhet som behandlare i en bok som jag sträckläste. Han är hela tiden intressant, vilket inte innebär att man behöver dela alla hans uppfattningar. Några saker han skriver om är beroendebegreppet och sjukdomsbegreppet, där han på ett positivt sätt refererar till Nils Bejerot, utan att vara okritisk. Bejerots beskrivning av beroendebildningens dynamik och beroendet som "ett tillstånd i sig" håller fortfarande, även om den behöver kompletteras. Bergström skriver om återfallsbehandling som många gånger sätts in i ett för tidigt skede. Och vad är egentligen ett återfall? Kan man återfalla flera gånger i veckan? Kopplingen mellan sexualitet och missbruk tas upp i ett eget kapitel. Hur sexualiteten intensifieras, t ex vid amfetaminintag, och vikten att i behandlingssituationer lyfta denna ofta upplevda positiva effekt av drogen. Han skriver om skammen i missbruket och hur detta påverkar beroendepersonligheten, ett omdiskuterat begrepp. Han skriver om behandling för ungdomar, om anhöriga och medberoende, och om tolvstegsprogrammet på ett mer insiktsfullt sätt än i sedvanliga läroböcker, där man som läsare ofta kan uppfatta tolvstegsprogrammet som ytligt, föråldrat eller obegripligt. Även om man kan vara kritisk till Bergström ibland, bl a har jag en mer positiv syn på metadon, så är detta den utan jämförelse mest givande bok jag läst om psykosocial behandling av beroende. Man skulle kunna beskriva det som att detta är Gunnar Bergströms livsverk inom behandling sammanfattat på nästan 500 sidor. Ett sorts magnum opus.

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej