Användarprofil Psykiater / Betyg & recensioner / Bakom leendet : om skadliga processer i arbetslivet och vad som kan förändras

Recension av Psykiater

Viktigt om usla rättsskyddet mot jobbtrakasserier

29 januari 2015

Detta är en bred exposé över trakasserier och mobbning på svenska arbetsplatser och det undermåliga rättsskyddet för de drabbade. Det är en skrämmande läsning, för Sverige har halkat efter från en absolut topposition till att inte ta dessa utbredda problem på allvar. Vi var först i världen med att 1993 förbjuda kränkande särbehandling på arbetsplatser, men i praktiken har ingen arbetsgivare blivit fälld för detta. En ohelig allians har uppstått mellan arbetsgivare och fackförbund, där de enskilda som drabbas inte får något stöd.

Författaren redovisar ca 8-10 enskilda fall, och blandar detta med intervjuer med experter inom området, t ex en psykolog och en psykiater, utsagor och motioner från politiker, fakta från myndigheter som sysslar med den psykosocial arbetsmiljön, m m, m m. Det framstår som en präktig skandal att vi i Sverige, som i så många sammanhang värnar de mänskliga rättigheterna, ser mellan fingrarna med vuxenmobbningen på arbetsplatserna.

Redan 1999 beräknade Arbetslivsdelegationen att 100-300 av de årliga självmorden och 10 000 - 30 000 av alla långtidssjukskrivningar beror på mobbning på arbetsplasterna. Sedan dess har andelen av de långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa ökat avsevärt. Detta rör sig alltså om en gigantisk problematik, som innebär ett enormt psykiskt lidande och många tragedier för de drabbade. Ser man det ur ett krasst samhällsekonomiskt perspektiv är det också rena vansinnet att vi inte tar detta på allvar.

Vi skulle t ex kunna göra som i Norge. Författaren beskriver hur de arbetar med kränkande särbehandling. Arbetsgivare och fack har utbildat 500 s k faktagranskare, som åker ut till en arbetsplats så fort en anställd larmat om att den anser sig utsatt för kränkande särbehandling. Faktagranskaren blir ens sorts medlare mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Om de inte hittar en lösning på konflikten, så kan ärendet gå vidare till norska Arbetsmiljöverket, som t sk från det svenska även tar sig an enskilda ärenden.

Innan faktagranskarna fanns, angav precis som i Sverige ca 10% av arbetstagarna i Norge att de utsattes för kränkande särbehandling. Idag är den siffran ca 5%.

Min uppmaning till allmänheten och beslutsfattarna: Läs boken!

1 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej