Användarprofil Robert Stenkvist / Betyg & recensioner / Varför går det bra för Sverige? : om sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckilng

Recension av Robert Stenkvist

Staten och tilliten

13 augusti 2016

En angenäm bekantskap under sommaren var Berghs och Henreksons nationalekonomiska bok "Varför går det bra för Sverige". Den är både lättläst och lättförståelig och kommer med en del bra och enkla samband i ekonomin. En del saker ter sig som självklara att en stat måste satsa en del av sin BNP på saker som utbildning, försvar, polis, och rättsstat. Om inte dessa satsningar görs kommer ingen våga göra affärer eller investera. Har vi för få ingenjörer kan vi inte bygga upp en ekonomi. Å andra sidan, tar staten för mycket av den producerade kakan vill färre investera i företag och utbildning. Detta illustreras i den s.k. ARMEY-kurvan. Vi har en optimal punkt för vad staten kan tillägna sig av det totala BNP.

En aspekt av den relativa ekonomiska framgången för Sverige under 2000-talet är att vi lyckats sänka skattekvoten enligt författarna. En annan aspekt och en förklaring till att vi lyckats nå ekonomisk framgång under 2000-talet trots en omfattande välfärdsstat (hög skattekvot) är tilliten i samhället. Tilliten i samhället gör att människor vågar göra affärer och att de har en viss betalningsvilja vad gäller skatt.

Försvinner denna för Norden unika samhällstillit kommer vi inte kunna att behålla den omfattande välfärdsstat vi har i dag. Det vore naivt att tro detta. Viljan att betala skatt kommer att minska, transaktionerna kommer att bli färre och den ekonomiska tillväxten sämre.

Sammanfattningsvis, en bra, lättläst och tänkvärd bok.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej