Användarprofil Samuel Skånberg / Betyg & recensioner / Djurens förintelse : människans nazism mot andra arter

Recension av Samuel Skånberg

Intressant om psykologiska mekanismer

28 augusti 2016

Jag tar med mig många saker från att ha läst djurens förintelse. Dels så har jag lärt mig ännu mer vidden av förintelsens grymheter och hur synen på judar, romer, personer med intellektuella funktionshinder hade växt fram under lång tid. Jag har också lärt mig om hur utbrett och grymt djurförtrycket är inom livsmedelsindustrin men kanske speciellt i djurförsöken.

Jag har alltid haft svårt för den undervisning jag fått i skolan om förintelsen, för lärarna verkar handfallna inför hur människor kunde bete sig så grymt mot andra. Skolan tycker jag har förmedlat en tanke om att tyskarna just under andra världskriget var "onda människor". Men det hjälper inte förståelsen av hur Hitler kunde komma till makten och hur nazismen kunde accepteras av vanligt folk. Jag utrustades inte med vertyg för att förstå hur människor i grupp fungerar, vilka psykologiska mekanismer som kan göra att människor "ser åt andra hållet" när de antagligen vet vad för hemska grymheter som andra utsätts för.

I djurens förintelse så får läsaren parallellt lära sig om olika aspekter av förintelsen och den rasism som togs som given av många, samt om olika aspekter av djurförtrycket och hur samma slags argument som användes av nazister för att rättfärdiga sin behandling av judar används fortfarande idag för att rättfärdiga behandlandet av djur. Författarna argumenterar för att samma slags psykologiska mekanismer ligger till grund för förintelsen och djurförtrycket i dagens samhälle. De ger citat från bödlar som berättar om sitt "arbete" under förintelsen och hur avtrubbade och emotionellt frånkopplade de blev. De citerar folk som arbetar inom slakterier som ger utryck för samma avtrubbning. Och samma mekanismer som gjorde att majoriteten av tyskarna intalade sig att inget var fel eller att det var fel men ändå inte ingrep, samma mekanismer används idag när det gäller behandlingen av djuren i livsmedelsindustrin.

Efter att ha läst djurens förintelse så ser jag inte på något sätt förintelsen som mindre hemsk för att jag kan se stora likheter med det omfattande djurförtrycket i dagens samhälle. Tvärtom! Jag är ännu mer upprörd efter att ha lärt mig om nazisternas handlingar. Men efter den här boken så kan jag mer förstå hur det kan ha gått som det gjorde. Nu vet jag mer vad jag ska se upp för om jag vill förhindra att något sånt här händer igen. Om vi verkligen vill förhindra att något fruktansvärt som förintelsen händer människor igen, tror jag det bästa vi kan göra är att få slut på djurförtrycket inom livsmedelsindustrin och ändra på vårt sätt att se på djur.

3 av 3 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej