Du är här: Start / Betyg & recensioner / Vårt enda liv : sekulär tro och andlig frihet
Betyg & recensioner för

Vårt enda liv : sekulär tro och andlig frihet (Inbunden)

Kundbetyg 4

(83 röster)

Vad tycker du?

Sätt ditt betyg

Bra och nödvändiga tankar om sekulär tro

Olof Ribbing, 26 oktober 2020

Sekulär tro, och medvetenhet om denna, behöver ersätta den svenska religiösa analfabetismen.
Intressant med genomgång av socialistiska tänkare, som jag aldrig har läst, men som bara gör det än tydligare varför socialismen har försvunnit från dagordningen. Jag fick nog 1968 och framåt.

Den filosofiska sidan av "att skapa ett socialistiskt samhälle" är en oerhört begränsad aspekt, som bygger på föreställningen om en abstraktionernas hierarki, som inte har en reell motsvarighet. Den numera tillgängliga kunskapen om människan, människor, och samhällens utveckling skulle ge underlag för ifrågasättande av det mesta i denna ekonomiska och sociala vision, om de skulle inkluderats.

Väldigt mångordig bok med många upprepningar, och irriterande med all felaktig avstavning.

7 av 8 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Viktig insikt just nu

Inger , 14 oktober 2020

Intressant vinkling på religion o politik. Viktig i dessa konstiga tider med lögnaktiga o auktoritära, politiska företrädare som backas upp den religiösa vägen (ex Trump o Busch)

6 av 7 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Pseudovetenskaplig lekstuga

Göran Nilsson, 11 november 2020

Ett genomgående tema är att vi endast kan bry oss om andra och sträva efter utvecklas och göra något vi tycker är vettigt om vi inte inser att livet är ändligt och inte har någon fortsättning efter det vi kallar döden, dvs. att vi har en sekulär tro. Detta påstående upprepas ständigt utan någon form av bevis. Vårt liv på jorden tar ju onekligen slut förr eller senare, men skulle det ha någon fortsättning i någon form är det ju knappast något som behöver påverka vårt nuvarande liv. Vi kan ju inte heller veta något om hur denna fortsättning skulle gestalta sig och antydningar om att det endast skulle vara ett enda långtråkigt varande utan meningslöst innehåll är ju bara en bedömning utifrån våra erfarenheter av detta liv. Uppenbarligen sitter inte alla religiöst troende sysslösa i väntan på nästa liv. Att upplevelsen av glädje, kärlek och sorg i detta liv skulle minska kärleken till en möjlig gud och därför är något förkastligt (August... Läs hela recensionen

8 av 14 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Livets stora

Ulla Kerstin Ekman, 18 oktober 2020

Mycket intressant läsning, en resa i livets stora frågor. Nya perspektiv som bidrar till att öppna sinnet för andra tankar kring detta centrala tema. Föder nya frågor att fundera vidare över.

4 av 6 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Vårt enda liv

Anders Holmberg, 19 oktober 2020

Då man är född 1957, läste sina ämnen i skolan i syfte att nå lärdom, betygsnivåerna var ej det primära ändamålet, är uppväxt i ett hem präglat av socialdemokratisk ateistisk diskurs känns denna bok omodern, antiliberala samt med sin totala avsaknad av kvinnliga perspektiv och referenser dessvärre svårmotiverat för en modern människa utanför en snäv krets av innåtblickande teoretiker. Känner som författarens mormor beskrevs göra i författarens sommarprogram.
Hade ärligt talat andra förväntningar. Ett mer stringent resonemang anpassat efter rådande förhållanden med moderna referenser. Knausgård känns förlegad och omodern, ta bara titeln och det oformliga formatet samt en mer än måttlig anstrykning av manligt martyrium.

6 av 11 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

ovanligt fantastisk

Annette Maria Sletten, 19 oktober 2020

Den ger så mycket material till eftertanke om hela livet
och det sammanhang människan lever i oavsett var eller hur!

4 av 7 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Banalt

Morse, 24 oktober 2020

Sällan har man läst något så komplett banalt som denna bok. Byggd på en fullständig missuppfattning om troende människor. Antingen är det medvetet gjort eller så vilar det på en monumentalt bristande kunskap om andlighet. Vad som är värst, är en smaksak. Men dåligt är det i vilket fall.

8 av 16 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Livsomvälvande

Björn Nilsson, 23 februari 2021

Det här är tankar och perspektiv som sätter sig och inte släpper taget. Kanske för evigt? Vi får se. Men boken och författaren har gjort stort intryck på mig. Jag tycker det som Sverker Sörlin skrev i sin recension i DN sammanfattar väl: "Detta är en verkligt stor bok. Den är också fantastiskt underhållande."

Det där med underhållande kan man väl fundera kring. Men Hägglund skriver riktigt bra och jag gillar hans målande, litterära språk. Enkel läsning, särskilt första hälften, trots allt. Andra halvan något mer invecklat och mer politiskt. Men man behöver inte läsa den för att tillgodogöra sig boken.

0 av 1 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Filosofiskt misch-masch

Gunnar Odhner, 9 februari 2021

Det är för att vi är ändliga som våra liv betyder något för oss och vi betyder något för andra, skriver Hägglund. Livet får med andra ord sitt värde genom ändligheten, döden. Det är en fullständigt obevisad och ogrundad teori som hela boken bygger på. Jag har aldrig upplevt mitt eget liv på det sättet och kommer aldrig att göra det heller. Hägglund citerar med gillande Knausgaard. "Om inte död hade funnits, skulle vi inte ha vetat vad liv är." Vi vet väl varken det ena eller det andra! De orden är symptomatiska för hela Hägglunds bok. Han har läst en hel del Kierkegaard, men har tydligen hoppat över Avslutande ovetenskaplig efterskrifts avsnitt om spekulation. Istället för att söka stöd hos filosofer som Kierkegaard, som han inte har förstått, borde han ta till sig Wittgensteins ord: Om det man inte kan tala, ska man tiga. Jag tycker Hägglund talar alldeles för mycket om sådant som han inte har en aning om.

Gunnar Odhner

2 av 8 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Förledande

Erik, 14 februari 2021

Den här boken förleder människor bort från sanningen på ett sätt som är typiskt för vår tid och vår kultur.

1 av 9 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej