Du är här: Start / Betyg & recensioner / Vad händer med klimatet? : en klimatforskares syn på jordens klimat

En av världens främsta klimatforskar

Lars Bern, 23 juli 2019

Jag har följt klimatdebatten i ett dussintal år med alla dess våldsamma överdrifter och skrämselpropaganda med Tipping Points och allt om att det är fruktansvärt bråttom att lösa problemen. Vi har alltid bara 10 år på oss och så har det låtit i snart 50 år. Men katastroferna som man larmat om har ju inte inträffat.
Den här boken kommer att bli impopulär bland alarmister som bara tar del av skrämsel propaganda som matas ut från SVT och andra Main Stream Media.
Bengtsson redogör i lugn och ro för vetenskapen på området och vad forskarna som alarmisterna alltid hänvisar till verkligen har visat. Om det är någon svensk som med tung auktoritet kan presentera vad vetenskapen verkligen kommit fram till så är det Bengtsson. Han är utan jämförelse vår mest meriterade vetenskapsman på detta område.
Om ni vill bli sakligt informerade om vetenskapsläget i klimatfrågan då skall ni läsa boken, men om ni vill ha alla domedagsprofetior... Läs hela recensionen

14 av 15 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

En professionell behandling av klimatfrågan

Bengt Otto Söderberg, 24 juli 2019

Boken, utgiven av Karneval förlag, fyller ett uppdämt faktabehov som föreligger sedan floran av klimatinlägg i media vuxit sig allt vildare Den rekommenderas för alla som vill ha en bra utgångspunkt för att kritiskt kunna följa och möjligen delta i debatten.

Bengtssons bok är pedagogiskt upplagd med en inledande beskrivning av de lagar från fysiken som är relevanta för förändringar av jordens klimat följt av resonemang omkring aktuell klimatforskning och vilka svar som den kan tänkas ge. Utomordentligt goda figurer med lättförståeliga grafer förenklar för en bred läsekrets att ta till sig framställningarna i texten. Boken följer också upp med sakkunniga kommentarer kring energisystem och den potential som finns att reducera vår inverkan på jordens klimat.

En positiv detalj är den lista med "ordförklaringar" som finns i slutet på boken följt av en lista med referenser uppställda så att de bekvämt kan relateras till respektive kapitel.

13 av 14 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

En läsvärd och viktig bok

SP, 22 juli 2019

Boken går igenom det rådande forskningsläget om jordens klimatsystem. Författaren belyser de komplexa vetenskapliga faktorerna och sambanden på ett pedagogiskt vis, och tydliggör skillnaden mellan tillfälliga väderfenomen och långsiktiga klimattrender. Författaren har en sansad och optimistisk grundsyn på vetenskapen och beskriver vilka realistiska möjligheter människan har att anpassa sig till ett föränderligt klimat. En läsvärd och viktig bok, inte minst i dessa tider av sensationsjournalistik och klimatalarmism.

8 av 9 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Äntligen en balanserad syn på läget

Göran Lennart Karlsson, 16 juli 2019

Bengtsson vet vad han pratar om! Synd bara att det ska vara så märkvärdigt svårt att få till en nyanserad diskussion om klimatfrågan och CO2 i synnerhet.

7 av 8 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Faktabaserad och intressant

El Joh, 15 juli 2019

Bra bok. Faktabaserad och vetenskaplig genomgång av klimatförändringen. Författaren är oerhört insatt och kunnig. Kul och viktigt att få en saklig och tydlig genomlysning av vad som är fakta, vad som är teorier och vad som är ren spekulation.

7 av 8 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Gedigen&extremt kunnig genomgång av ALLA aspekter

Rune Olofsson, 9 augusti 2019

Gedigen och extremt allsidigt kunnig genomgång av ALLA aspekter vad gäller klimatet. Ger dessutom vetenskapligt underlag istf att bara säga sant eller falskt.
Min viktigaste källa tillsammans med Klimatkarusellen av Elsa Widding.

5 av 6 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Blandat intryck

Leif Hultgren, 5 september 2019

Bokens titel plus vissa tankeexperiment med utomjordingar och val av bästa klimatår(!) signalerar en mycket populärvetenskaplig framställning av jordens klimat. Boken är dock fylld med fakta och beräkningar, figurer och diagram, som kanske är lite svårsmälta för lekmän att tillgodogöra sig. Författaren anser att de mänskliga kopplingarna till klimatförändringar är otydliga. Det kanske mest givande kapitlet är kanske den om jordens energiförsörjning i framtiden.
Författaren är för en utbyggnad av kärnkraften och har enligt undertecknad en alltför passiv hållning till eventuella negativa klimatförändringar.
Skall hen bara läsa en bok om klimatet och människans eventuella påverkan, rekommenderar jag snarare den nya upplagan från Studentlitteratur med Jörgen Bogren m.fl.s bok "Klimatförändringar. Naturliga och antropogena orsaker". Vill hen få en bra bild av helheten, läs då båda dessa böcker plus Fredrik Carpentier Ljungqvists "Klimatet och människan under 12000 år" från 2017.

5 av 7 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Realist

Swempa, 19 september 2019

Skönt med någon sansad person i all denna hysteri av okunniga, osakliga och verlighetsfrånvända pesoner. Äntligrn någon som kan ämnet och som kan belysa verkligheten. Synd att Lennart B inte får större plats i media, men han är ju inte så karismatisk och högljudd att det går hem kanske.

4 av 5 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej

Odiskutabel vetenskaplig tyngd

Göran Grimberger, 19 augusti 2019

Lennart Bengtsson är som vanligt ganska försiktig att uttala sig kategoriskt, möjligen av hänsyn till kollegor som sitter fast i smeten och sitt tidigare engagemang i cirkusen. Hans viktigaste budskap är ändå att det inte är någon brådska att vidta drastiska åtgärder för att minska våra utsläpp, vi har tid på oss att finna lämpliga lösningar via utökad forskning inom hela problemkomplexet. Han framför kärnkraft som del av lösningen.

4 av 5 personer tyckte att den här recensionen var till hjälp.

Var den här recensionen till hjälp?   Ja  |  Nej