Köp boken Hallucinationer

  • Ungefär 20 000 personer i Sverige lever med den neurologiska sjukdomen Parkinson. Av dessa drabbas uppskattningsvis mellan 5 000 och 8 000 av hallucinationer. Mörkertalet är stort då många upplever ett stigma kring att berätta om sina upplevelser ...

    255