Böcker som hyllats genom nomineringar eller tilldelats priser