Alla fakturor ska innehålla:

 • Fakturamottagare
 • Fakturanummer
 • Namn på er och vår referens (för bokfakturor se information under nedan rubrik)
 • Betalningsvillkor 30 dagar netto
 • Fakturadatum och förfallodatum
 • Ert organisations- personnummer
 • Momssats och momsbelopp
 • Betalningsinformation (bank-eller postgiro)
 • Valuta

Bokfakturor ska även innehålla:

 • Bokus 7-siffriga inköpsordernummer (benämns som kundordernummer i Bokinfo). Max tre inköpsorder per faktura.
 • Titel och antal
 • ISBN-nummer (13-siffrigt)
 • Rabatt och nettopris

OBS! Bokus godtar inga avgifter utöver inköpspriset på artikeln.

Vad ska en kreditfaktura innehålla? 

En kreditfaktura ska ha ett unikt fakturanummer och ett fakturadatum. Det ska framgå vilken faktura krediten korrigerar och vilket belopp som ska korrigeras. En kreditfaktura ser i princip ut på samma sätt som en vanlig faktura med skillnaden att beloppet står som negativt och att texten Att betala byts ut till Er tillgodo.

Se våra fakturamallar: Debetfaktura Kreditfaktura

Maila eller posta fakturan:

Mailadress: bokus@maildrop.wm.net
Fakturan måste vara i PDF-format
Endast en faktura per PDF-dokument (att skicka flera PDF:er i samma mail går dock bra)
OBS! Bifoga inga andra filer utöver PDF-fakturan i mailet. Loggor etc. som bifogas gör att mailet avvisas.

Postadress: Bokus AB, Box 50 770, 202 71 Malmö
Vill du skicka din faktura som e-faktura?
Kontakta fakturaportalen via e-post till service@fakturaportalen.se eller ring 08-446 34 00.

Kontakt för frågor kring fakturering

Fakturafrågor, kontoutdrag, betalningspåminnelser mailas till: ekonomi@bokus.com
Mellan 9 - 11 kan du även ringa tel. 010-744 10 69.