10TAL 10. Sammanbrott & Återfödelse
Format
Limmad
Språk
Svenska
Serie
10TAL (del 10)
Utgivningsdatum
2012-10-10
Förlag
10TAL Bok
SAB
G(p)
ISBN
9789186955014

10TAL 10. Sammanbrott & Återfödelse

Limmad,  Svenska, 2012-10-10
102
  • Skickas från oss inom 2-3 vardagar.
  • Fri frakt över 249 kr för privatkunder i Sverige.
Om meta mor fo sen i att riva ner och bygga upp hand lar nya num ret av 10TAL. Revolution, för öd else, kao tiska stä der, rui ner, skräck, kär lek och för tviv lan, lit te ra tu ren i revo lu tio nen, Kairo, över le va ren, deli rium, skri van dets manier, blod sprängda ögon, guilt or shame, över givna flic kor, för änd rade ansik ten, blot tade iden ti te ter sida vid sida, demon stra tio ner, en pojke i ett tår gas moln som väg rar sluta spela fot boll. Detta och mer till drar sig i "Kairo, över le va ren" - ett exklu sivt lit te rärt repor tage av poe ten Marie Silkeberg som läser av Kairo, och dess nya för ut sätt ningar, i ett omväl vande ögon blick av kon flikt och för änd ring. Den 31 augusti i år vand rar den egyp tiska pro sa is ten Somaya Ramadan över Qasr al-Nil-bron i samma stad, och vitt nar i en text om hur Egyptens djupa klass klyf tor där står ansikte mot ansikte med varandra. Fyra fängs lande kapi tel ur Ramadans psy ko lo giskt omstör tande och asso ci a tivt berät tade roman Awraq al-narjis ("Narcissens blad") pre sen te ras i num ret, vac kert över satta från ara biska till svenska av Marie Anell.
Visa hela texten

Passar bra ihop

  1. 10TAL 10. Sammanbrott & Återfödelse
  2. +
  3. Lögnen är ett klätterdjur. Herta Müllers collage

De som köpt den här boken har ofta också köpt Lögnen är ett klätterdjur. Herta Müllers collage av Herta Müller (häftad).

Köp båda 2 för 333 kr

Kundrecensioner