Sommarens bästa pocketerbjudande
 1. Övningar i skatterätt : exempel och lösningar : beskattningsåret 2018 : beslut om slutlig skatt 2019

  av Lena Hiort Af Ornäs Leijon, Eleonor Kristoffersson

  Häftad, Svenska, 2018-03-09

  Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgör...

 2. Inkomstskatt D.1 : en läro- och handbok i skatterätt

  av Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal

  Häftad, Svenska, 2017-01-17

  Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst¿beskattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna ...

 3. Familjerätt för fastighetsmäklare

  av Folke Grauers

  Häftad, Svenska, 2012-05-25

  Boken riktar sig, som titeln säger, till fastighetsmäklare. Mäklaren konfronteras i snart sagt varje förmedlingsuppdrag med problem som har koppling till familjerätt. Boken innehåller en bred men ändå kortfattad framställning av de ekonomiska regl...

 4. Praktisk juridisk metod

  av Bert Lehrberg

  Inbunden, Svenska, 2017-12-21

  Ny upplaga av den populära läroboken i juridisk problemlösning Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 10 uppl 2018, 340 sidor, inbunden, hårdpärm, bokmärke Beräknas komma strax före årsskiftet Detta är en grundläggande lärobok - och handbok - i ...

 5. Fastighetsförmedling

  av Ola Jingryd, Lotta Segergren

  Häftad, Svenska, 2018-01-24

  Fastighetsmäklaryrket är i dag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör man förhålla sig reflektivt till dessa olika funktioner o...

 6. Fastighetsköp

  av Folke Grauers

  Häftad, Svenska, 2016-08-25
  (1 röst)

  I boken behandlas utförligt alla regler om den viktiga avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det finns en omfat...

 7. Arbetsrätt 2018

  Häftad, Svenska, 2018-01-01
  (2 röster)

  Arbetsrätt 2018 redovisar hela den aktuella lagtexten i de "vanligaste" arbetsrättslagarna - MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetsl...

 8. Civilrätt

  av Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  Häftad, Svenska, 2018-01-09
  (1 röst)

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till civilrätten. Läs mer Efter en inledande översikt av rättsordningen behandlas centrala delar av civilrätten: - allmän förmögenhetsrätt - särskilda avtalstyper - immateria...

 9. Grundläggande immaterialrätt

  av Ulf Maunsbach, Ulrika Wennersten

  Häftad, Svenska, 2018-05-07

  Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och virtuella mötesplatser som ger upphov till nya marknadsstrukturer....

 10. Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten

  av Kent Källström, Jonas Malmberg

  Häftad, Svenska, 2016-09-06
  (2 röster)

  Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den r...

 11. Sveriges Rikes Lag 2018 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2018 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla.

  av Johan Munck

  Inbunden, Svenska, 2018-01-16
  (1 röst)

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2018. En systematiskt bearbetad sammanställ...

 12. Vänbok till Fredrik Wersäll

  av Agneta Bäcklund, Anders Eka, Thomas Rolén, David Säfwe

  Inbunden, Norska, 2018-06-12

  Denna vänbok är tillägnad Fredrik Wersäll som gått i pension under våren 2018. Medverkande författare: Olle Abrahamsson, Martin Ahlquist, Sten Andersson, Gudrun Antemar, Petter Asp, Inge Lorange Backer, Bertil Bengtsson, Cecilia Bergman, Per-Ander...

 13. Personaljuridik

  av Tommy Iseskog

  Inbunden, Svenska, 2017-08-30
  (3 röster)

  Detta är den trettionde upplagan av boken Personaljuridik . I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet "personaljuridik", som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare....

 14. Juridik och Avtal - Musik och Event

  av Håkan Hillerström

  Häftad, Svenska, 2014-02-19

  Juridik och Avtal - Musik och Event ger en vägledning om vilka rättsregler som gäller på musik- och eventområdet och behandlar också utförligt innehåll och praxis i olika avtal på musikområdet. Håkan Hillerström har många års erfarenhet som jurist...

 15. Rättsregler : en introduktion till juridiken

  av Håkan Hydén, Therese Hydén

  Häftad, Svenska, 2016-07-13
  (2 röster)

  I denna introducerande bok behandlas - ur ett juridiskt perspektiv - hörnpelarna i den demokratiska rättsstaten, maktdelningen och de grundläggande principerna för rättskipning, förvaltning och kontroll. Boken ger enkla och tydliga förklaringar kr...

 16. Svensk juridik

  av Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin

  Häftad, Svenska, 2017-10-13
  (1 röst)

  Svensk juridik är en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet. Boken går förhållandevis djupt för att vara en grundläggande lärobok, samtid...

 17. Avtalsrätten : en introduktion

  av Christina Ramberg, Jan Ramberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-10

  Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar av...

 18. Arbetslagstiftning 2017 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2017

  av Håkan Gabinus Göransson, Bengt Garpe, Naiti Del Sante

  Häftad, Svenska, 2017-08-21
  (3 röster)

  ARBETSLAGSTIFTNING är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrä...

 19. Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker

  av Jerzy Sarnecki

  Häftad, Svenska, 2014-08-28
  (3 röster)

  Varför straffar vi för narkotika- men inte för alkoholbruk? Begås det fler mord i Sverige i dag än på 1500-talet? Hur ser sambandet mellan fattigdom och brottslighet ut? Kan man bli kriminell på grund av skador på vissa delar av hjärnan? Varför ha...

 20. Libers lagtextsamling för juridiska grundkurser

  av Mats Persson

  Häftad, Svenska, 2016-08-11
  (2 röster)

  Boken är en samling lagar för juridiska introduktions- och översiktskurser. Läs mer Den är framför allt framtagen för att passa kurser där boken Civilrätt är kurslitteratur, men fungerar utmärkt för alla introduktionskurser, oavsett val av huvudbo...

 21. Vårdnad, boende och umgänge : samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

  av Mats Sjösten

  Häftad, Svenska, 2014-06-17
  (2 röster)

  "Vårdnad, boende och umgänge" behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga. Efter en historisk tillbakablick behandlas bla...

 22. Juridisk metodlära

  av Fredric Korling, Mauro Zamboni

  Häftad, Svenska, 2013-09-16
  (3 röster)

  Vad är det egentligen en jurist gör när han eller hon ska lösa en juridisk fråga? Vilken metod används? Om du skulle fråga en jurist i dag om vad juridisk metod är, skulle du säkert få samma svar som det påstås att Sankt Augustinus gav när han fic...

 23. Arbetsrätten : en översikt

  av Tore Sigeman, Erik Sjödin

  Häftad, Svenska, 2017-08-04
  (1 röst)

  Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mell...

 24. Diskrimineringslagen

  av Håkan Gabinus Göransson, Stefan Flemström, Martina Slorach, Naiti Del Sante

  Häftad, Svenska, 2013-10-28

  Diskrimineringsrätten har kommit att få ett ökat inflytande i såväl arbetslivet som i det övriga samhällslivets regler. En sammanhållen och gemensam diskrimineringslag gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. La...

 25. Polislagen : en kommentar

  av Nils-Olof Berggren, Johan Munck

  Häftad, Svenska, 2017-08-10
  (1 röst)

  Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenhet...

 26. Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok

  av Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman

  Häftad, Svenska, 2016-07-13

  Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren ...

 27. Författningshandbok 2018, bok med onlinetjänst

  av Camilla Heise Löwgren

  Häftad, Svenska, 2018-01-16
  (1 röst)

  Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister....

 28. Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2018

  av Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson, Anders Thunved

  Häftad, Svenska, 2018-01-11

  Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och serv...

 29. Skattelagstiftning 18:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2018

  av Gunnar Rabe

  Häftad, Svenska, 2018-01-16
  (4 röster)

  Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiosjätte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också ...

 30. SOU 2018, del 41:

  Statliga skolmyndigheter : för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41 : Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04)

  Häftad, Svenska, 2018-06-13

  Några av utredningens förslag: Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet ska bli nya myndigheter. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten läggs ner. Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överkl...