1. Räkna Lön, del 1:

  Räkna Lön 1

  Spiral, Svenska, 2018-01-15
 2. Projektledning

  av Bo Tonnquist

  Häftad, Svenska, 2016-05-10
  (12 röster)

  Den nya sjätte upplagan av Projektledning är uppdaterad för att ligga i fas med utvecklingen inom området. Bland nyheter i den nya upplagan kan nämnas mer ingående resonemang kring portföljhantering och projektkontor. I den nya upplagan tar förfat...

 3. Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

  av Karin Alnervik, Per Alnervik

  Häftad, Svenska, 2017-09-01
  (1 röst)

  Den här boken handlar om hur man kan utveckla en förskola där delaktighet och kollegialt lärande i olika former är drivkrafter för en kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten. Läs mer Författarna tar med läsaren på en spännande resa där utgån...

 4. Koncernredovisning

  av Jörgen Carlsson, Niklas Sandell

  Häftad, Svenska, 2018-01-16

  Den tredje upplagan har uppdaterats med förändringar i tillämplig lagstiftning, allmänna råd och redovisningsstandarder. Framför allt påverkar förändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 "Årsredovisning och koncernredovisning&...

 5. Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap

  av Lars Svedberg

  Inbunden, Svenska, 2016-04-20
  (3 röster)

  Grupper lever i människan och människan lever i grupper. Inom såväl offentliga som privata organisationer har vi i vår tid en stark (och ibland överoptimistisk) tro på "gruppen" och dess möjligheter. Här ska viktiga beslut fattas och ett...

 6. Makroekonomi - Teori, politik och institutioner (bok + digital produkt)

  av Klas Fregert, Lars Jonung

  Häftad, Svenska, 2014-09-29
  (2 röster)

  Makroekonomi är en lärobok skriven för svenska förhållanden. Begrepp och teorier behandlas i anslutning till en analys av Sveriges institutioner, ekonomiska utveckling och ekonomisk-politiska erfarenheter. Makroekonomins centrala områden - nationa...

 7. Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar

  av Susan A Wheelan

  Häftad, Svenska, 2017-06-21
  (3 röster)

  Hur skapar man effektiva och högpresterande team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur påverkas grupper av att...

 8. Bang for the buck : kommunikation som skapar resultat

  av Erik Modig

  Häftad, Svenska, 2017-09-22

  Baksidestext: Många hävdar att gammelmedias tid är förbi och att digitala kanaler är framtiden. Är det så? Svaret finns i förståelsen om vilka marknadsföringsinvesteringar det är som ger mest effekt. Frågan är hur vi jämför sälj med varumärkesbygg...

 9. Aktie- och fondhandboken : lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi

  av Björn Wilke

  Häftad, Svenska, 2014-10-01
  (22 röster)

  Aktie- och fondhandboken är en lättläst och överskådlig bok om sparandet i aktier och fonder. När du har läst den kommer du att ha betydligt bättre förutsättningar att fatta beslut om ditt sparande, oavsett om det gäller ditt pensionssparande elle...

 10. Optimal marknadskommunikation

  av Micael Dahlén, Fredrik Lange, Sara Rosengren

  Häftad, Svenska, 2017-01-17

  Tredje, uppdaterade upplagan av den kompletta boken till marknadskommunikation! Den går igenom alla de moment som man måste kunna för att lyckas planera effektiv marknadskommunikation. Läs mer Boken Optimal marknadskommunikation är uppdelad i fyra...

 11. Konflikter : Uppkomst, dynamik och hantering

  av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

  Kartonnage, Svenska, 2013-09-16

  Mellanmänskliga konflikter är ofrånkomliga i arbets- och privatliv. Genom relevant konfliktteori och konkreta exempel bidrar boken till en ökad förståelse för konflikters uppkomst, dynamik och hantering. Konflikter - uppkomst, dynamik och han...

 12. Nya perspektiv på organisation och ledarskap

  av Lee G Bolman, Terrence E Deal

  Häftad, Svenska, 2014-12-29
  (6 röster)

  I denna klassiker inom organisationsområdet tillämpar författarna fyra grundläggande teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap: *  Det strukturella perspektivet - Hur man organiserar och strukturerar grupper och arbetslag för att up...

 13. Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik

  av Pia Mattsson, Anders Örtenblad

  Häftad, Svenska, 2008-08-15
  (1 röst)

  Denna lilla bok ger en konkret, kortfattad och lättillgänglig introduktion till rapportskrivning och uppsatsarbete. Författarna har byggt sin framställning på frågor de fått från studenter under många års undervisning. I boken diskuteras skillnade...

 14. Typografisk handbok

  av Christer Hellmark

  Inbunden, Svenska, 2004-05-01
  (22 röster)

  Typografi är språk för ögat. Typografisk handbok är sedan många år sta ndardboken om typografi på svenska, konkret hjälpreda och normgivare p å det grafiska området, använd i undervisning på alla nivåer, oundgäng lig för var och en som arbetar med...

 15. Den nya affärsredovisningen Övningar

  av Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed

  Häftad, Svenska, 2016-01-25
  (2 röster)

  Den nya affärsredovisningen vägleder studenten genom hela lärprocessen. Serien består av en faktabok, en övningsbok och en lösningsbok. Böckerna säljs separat. Det pedagogiska upplägget med faktarutor, figurer, verklighetsanknutna fallstudier och ...

 16. Omgiven av idioter Ljudbok

  av Thomas Erikson

  Ljudbok, Svenska, 2016-04-13
  (2 röster)

  Har du någon gång försökt resonera med din partner och ingenting gick som du tänkt dig? Eller i förvirring lämnat ett möte med känslan att du inte begrep dig på de övriga i rummet? Och värst av allt: vissa verkar aldrig förstå vad du säger - hur t...

 17. Ekonomi för chefer:

  Ekonomi för chefer

  av Mikael Carlson, Jonas Bernhardsson

  Inbunden, Svenska, 2013-10-09
  (3 röster)

  Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den innehåller just de kunskaper och arbetsmetoder som du behöver för att kunna fatta rätt beslut i va...

 18. Den nya affärsredovisningen

  av Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed

  Häftad, Svenska, 2016-01-14
  (2 röster)

  Den nya affärsredovisningen vägleder studenten genom hela lärprocessen. Serien består av en faktabok, en övningsbok och en lösningsbok. Böckerna säljs separat. Det pedagogiska upplägget med faktarutor, figurer, verklighetsanknutna fallstudier och ...

 19. Personalgruppens psykologi

  av Rolf Granér, Simon Granér

  Häftad, Svenska, 2016-05-17
  (1 röst)

  Denna omarbetade och utvidgade andra upplaga av Personalgruppens psykologi ger en grundläggande översikt över de psyko¿logiska processer som kännetecknar en personalgrupp. Enkelt och lättillgängligt presenteras teorier och begrepp som kan fungera ...

 20. Samlingsvolymen 2017 - Redovisning

  Häftad, Svenska, 2017-03-05

  Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen.

 21. Sketching User Experiences: The Workbook

  av Saul Greenberg, Sheelagh Carpendale, Nicolai Marquardt, Bill Buxton

  Häftad, Engelska, 2011-12-21
  (2 röster)

  In Sketching User Experiences: The Workbook , you will learn, through step-by-step instructions and exercises, various sketching methods that will let you express your design ideas about user experiences across time. Collectively, these methods wi...

 22. En liten bok om mål

  av Stefan Söderfjäll, Christopher Svensson

  Häftad, Svenska, 2017-02-07
  (2 röster)

  Många upplever att uppsatta mål i arbetet är svåra att begripa, inte följs upp, inte känns relevanta eller meningsfulla, är för många och motsäger varandra eller att de rentav inte existerar överhuvudtaget. Samtidigt visar forskning om mål i arbet...

 23. Den nya affärsredovisningen Lösningar

  av Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed

  Häftad, Svenska, 2016-01-25
  (2 röster)

  Den nya affärsredovisningen vägleder studenten genom hela lärprocessen. Serien består av en faktabok, en övningsbok och en lösningsbok. Böckerna säljs separat. Det pedagogiska upplägget med faktarutor, figurer, verklighetsanknutna fallstudier och ...

 24. Organisation och ansvar:

  Organisation och ansvar : om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande

  av Tommy Jensen, Johan Sandström

  Häftad, Svenska, 2012-02-29
  (1 röst)

  Det är lätt att tala om CSR och miljöansvar - men betydligt svårare för organisationer att ta ansvar i praktiken. Kan organisationer över huvud taget ta ansvar? Den här boken är starkt kritisk till en organisationsforskning och en samhällsdebatt s...

 25. Logistik : läran om effektiva materialflöden

  av Patrik Jonsson, Stig-Arne Mattsson

  Häftad, Svenska, 2016-08-16
  (1 röst)

  Denna grundläggande lärobok tar ett helhetsgrepp på ämnes¿området logistik. Den förklarar logistikens spelregler och hur effektiva och ¿miljövänliga materialflöden i försörjningskedjor påverkar ¿företagets konkurrenskraft. Strategier, metoder och ...

 26. Marknad och politik

  av Lars Hultkrantz, Pär Österholm

  Häftad, Svenska, 2017-08-14

  Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har under de senaste åren varit relativt god jämfört med den i många andra länder. Detta har delvis sin förklaring i en expansiv ekonomisk politik. Riksbanken har sänkt styrräntan till negativa nivåer och köpt...

 27. Ledarskap

  av Pia Åkesson Röding, Christine Blomquist

  Häftad, Svenska, 2010-04-19
  (9 röster)

  Det viktigaste verktyget i ledarskapet är ledaren själv och därför är det personliga ledarskapet centralt i Ledarskap - personen, reflektionen, samtalet. Boken blandar teori med praktiska erfarenheter och den innehåller intervjuer med en rad profi...

 28. Personalekonomi idag

  av Ulf Johansson, Anders Johrén

  Häftad, Svenska, 2017-02-10
  (2 röster)

  I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör beräkningar på företagets viktigaste resurs - medarbetarna. Läs mer Vad kostar egentligen en befattning, hög personalomsättning, friskvård, utbildni...

 29. Företagsekonomi 100 Fakta

  av Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson

  Häftad, Svenska, 2017-01-19
  (2 röster)

  Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som ger en heltäckande introduktion i ämnet. Nu i sin 18:e upplaga! Läs mer Boken har blivit en klassiker inom grundläggande företagsekonomi tack vare ständig utveckling och förnyelse. Den är p...

 30. Organization Theory

  av Ulla Eriksson-Zetterquist

  Häftad, Engelska, 2011-03-24
  (2 röster)

  This new text takes a unique practice-based approach, identifying questions, problems and issues that are perceived as pertinent by practitioners, and using these as the starting point to identify the relevant theories.