Endast kursböcker

Det är bara tillåtet att annonsera om försäljning av begagnade kursböcker. Annonsering av produkter, eller att använda annonsen för marknadsföring, är inte tillåtet.

Stötande innehåll

Annonser som kan verka stötande mot folkgrupper, enskilda individer eller offentliga personer är inte tillåtna.

Orealistiska erbjudanden

Bokus förbehåller sig rätten att bedöma vad som är ett orealistiskt erbjudande.

Ändring i annons

Om större ändringar görs i annonsen kan den komma att granskas om av Bokus. Under tiden visas den inte på webbplatsen.

Bilder

Eventuella bilder i annonsen skall vara relevanta för varan du annonserar om. Företagslogotyper får inte användas. Det är inte tillåtet att ta bilder från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa är skyddade under upphovsrättslagen.

Brott mot regler

Bokus förbehåller sig rätten att avgöra när en annons bryter mot reglerna. Annonsen publiceras då inte. Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden.

Bokus roll

Bokus roll är att förmedla kontakt mellan köpare och säljare. Vi står utanför själva affärstransaktionen och har aldrig kännedom om alla detaljer i en uppgörelse. Vi har varken juridisk rätt eller möjlighet att ta parti för någon medlem eller tillhandahålla specifika lösningar på problem.

Ansvar och gällande lagar

Det som framgått av objektsbeskrivningen är det som ligger till grund för ert affärsavtal som är bindande för båda parter. Till detta kommer eventuella muntliga eller skriftliga överenskommelser er emellan. I övrigt är det Köplagen som reglerar köp mellan privatpersoner. Annonsören är därmed personligen ansvarig för sin annons. Bokus ansvarar inte för den utannonserade varan.

Lagring av personuppgifter

Annonsinformation (inklusive personuppgifter) lagras i 30 dagar efter att annonsen avpublicerats och raderas sedan. Bokus lagrar inte information som skickas i annonssvar.

Upphovsrätt

Alla rättigheter till annonsens innehåll överlåts till Bokus.

Antal böcker per annons

Max antal böcker per annons är 10. Du kan självklart lägga in fler annonser om du har fler än 10 böcker att sälja.

Villkoren uppdaterade 2019-04-03