Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (1356)
 • (1)
 • (3440)
Läsålder
 • (5)
 • (16)
 • (8)
 • (2)
 • (6)
Utgivningsår
 • (189)
 • (6561)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (512)
 • (1)
 • (142)
Pris
 • (4122)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (5725)
 • (151)
 • (63)
 • (102)
 • (31)
Geografisk plats i boken
 • (1246)
 • (9152)
 • (3657)
 • (857)
 • (8445)
 • (2091)

Teknik

Sortering:
 1. Kvalitet från behov till användning

  av Bo Bergman, Bengt Klefsjö

  Kartonnage, Svenska, 2012-11-02, ISBN 9789144078250
  (18 röster)

  I de sex relativt fristående delarna Kvalitet för framgång, Utvecklingskvalitet, Produktionskvalitet, Kvalitet som kundtillfredsställelse, Ledarskap för kvalitet och Kvalitetsutveckling behandlas hela kvalitetsutvecklingskedjan från identifiering ...

 2. Engineering Mechanics

  av James L Meriam, L G Kraige, J N Bolton

  Häftad, Engelska, 2016-04-04, ISBN 9781119044673
  (1 röst)

  Known for its accuracy, clarity, and dependability, Meriam, Kraige, and Bolton's Engineering Mechanics: Statics, 8th Edition has provided a solid foundation of mechanics principles for more than 60 years. This text continues to help students devel...

 3. Thermodynamics (in SI Units)

  av Yunus A Cengel

  Häftad, Engelska, 2014-09-16, ISBN 9789814595292
  (3 röster)

  Updated: 06/22/2014 - peisiew_yeo Thermodynamics, An Engineering Approach, eighth edition, covers the basic principles of thermodynamics while presenting a wealth of real-world engineering examples so students get a feel for how thermodynamics is ...

 4. Engineering Mechanics - Dynamics, Eighth Edition SI Version

  av James L Meriam, L G Kraige, J N Bolton

  Häftad, Engelska, 2016-06-13, ISBN 9781119044819

  Known for its accuracy, clarity, and dependability, Meriam, Kraige, and Bolton s Engineering Mechanics: Dynamics 8th Edition has provided a solid foundation of mechanics principles for more than 60 years. Now in its eighth edition, the text contin...

 5. Byggledning - Projektering

  av Bengt Hansson

  Häftad, Svenska, 2015-06-10, ISBN 9789144105727
  (2 röster)

  Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och branschpraxis att ta hänsyn till. Hur ska man kunna uppfylla ekonomiska och tidsmässiga mål och samtidigt mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö? D...

 6. Engineering Mechanics 2 vol-set : Statics + Dynamics

  av J L Meriam

  Häftad, Engelska, 2012-12-21, ISBN 9781118619957
  (5 röster)

  SAVES YOUR STUDENT MONEY! SAVES YOUR STUDENTS MONEY!Provides a wide variety of high quality problems that are known for their accuracy, realism, applications, and variety. Students benefit from realistic applications that motivate their desire to ...

 7. Kretsanalys

  av Bill Karlström

  Häftad, Svenska, 2018-01-08, ISBN 9789144125725

  Analys av elektriska kretsar är viktigt inom alla områden av elektrotekniken, från analog förstärkarteknik och digitalteknik till beräkningar på kraftelektronisk apparatur och trefas elkraftöverföringar. Boken tar upp Kirchhoffs grundläggande laga...

 8. Byggnadsmaterial - Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper

  av Per Gunnar Burström

  Kartonnage, Svenska, 2006-12-01, ISBN 9789144027388
  (5 röster)

  Denna bok behandlar alla typer av byggnadsmaterial. Materialen behandlas kapitelvis där deras uppbyggnad, tillverkning och egenskaper beskrivs. Syftet är att skapa en grundläggande förståelse för materialens förtjänster och begränsningar. Denna ku...

 9. Power System Analysis and Design, SI Edition

  av J Duncan Glover

  Häftad, Engelska, 2016-07-21, ISBN 9781305636187
  (1 röst)

  Learn the basic concepts of power systems along with the tools you need to apply these skills to real world situations with POWER SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN, 6E. This new edition highlights physical concepts while also giving necessary attention t...

 10. Byggkonstruktion

  av Tord Isaksson, Annika Mårtensson, Sven Thelandersson, Eva Frühwald Hansson, Martin Fröderberg

  Häftad, Svenska, 2017-01-02, ISBN 9789144118369

  Byggkonstruktion är kunskapen om hur man kan förvissa sig om att ett byggnadsverk är tillräckligt säkert och beter sig acceptabelt ur ett brukarperspektiv. De påfrestningar som byggnaden utsätts för skall inte överstiga den kapacitet ett visst mat...

 11. Science and Engineering of Materials, SI Edition

  av Donald Askeland

  Häftad, Engelska, 2015-01-01, ISBN 9781305077102
  (1 röst)

  This updated Seventh Edition of THE SCIENCE AND ENGINEERING OF MATERIALS helps you to develop an understanding of the relationship between structure, processing, and properties of materials. Because the book has more material than is needed for a ...

 12. Microelectronic Circuits

  av Adel Sedra

  Häftad, Engelska, 2015-11-19, ISBN 9780199339143

  This market-leading textbook continues its standard of excellence and innovation built on the solid pedagogical foundation that instructors expect from Adel S. Sedra and Kenneth C. Smith.

 13. Environmental Science

  av William P Cunningham

  Häftad, Engelska, 2014-02-16, ISBN 9781259255724
  (1 röst)

  environmental science: a global concern is a comprehensive presentation of environmental science for non-science majors which emphasizes critical thinking, environmental responsibility, and global awareness. This book is intended for use in a one ...

 14. Modern reglerteknik

  av Bertil Thomas

  Inbunden, Svenska, 2016-07-06, ISBN 9789147112128
  (3 röster)

  Modern reglerteknik behandlar reglertekniken, såväl ur en teoretisk som en tillämpad synvinkel. Den lämpar sig mycket väl för en första kurs i ämnet på högskolenivå, t.ex. inom högskole- och civilingenjörsutbildningar. Det är en av landets mest vä...

 15. Modern Recording Techniques

  av David Miles Huber, Robert E Runstein

  Häftad, Engelska, 2017-10-11, ISBN 9781138954373
  (1 röst)

  Modern Recording Techniques is the bestselling, authoritative guide to sound and music recording. Whether you're just starting out or are looking for a step-up in the industry, Modern Recording Techniques provides an in-depth read on the art and t...

 16. Modern produktionsteknik:

  Modern produktionsteknik 1

  av Lennart Hågeryd, Stefan Björklund, Matz Lenner

  Häftad, Svenska, 2002-09-01, ISBN 9789147050918
  (5 röster)

  Modern Produktionsteknik del 1 och 2 är lämpliga att användas vid grundkurser i produktionsteknik för ingenjörs- och civilingenjörsutbildning. De är avpassade för att användas vid kurser på en nivå motsvarande 5-10 studiepoäng. I tillämpliga delar...

 17. Byggformler och tabeller:

  Byggformler och tabeller

  av Paul Johannesson, Bengt Vretblad

  Häftad, Svenska, 2011-12-05, ISBN 9789147100224
  (5 röster)

  Denna bok är avsedd att vara ett hjälpmedel vid undervisning i byggämnen i högskolan, vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning, samt vid fortbildning för yrkesverksamma. Den är också en lätthanterlig handbok vid praktiskt in...

 18. Chemical Reactions and Chemical Reactors

  av George W Roberts

  Inbunden, Engelska, 2008-02-01, ISBN 9780471742203

  Focused on the undergraduate audience, Chemical Reaction Engineering provides students with complete coverage of the fundamentals, including in-depth coverage of chemical kinetics. By introducing heterogeneous chemistry early in the book, the text...

 19. Praktisk byggnadsfysik

  av Kenneth Sandin

  Häftad, Svenska, 2010-08-26, ISBN 9789144059914
  (9 röster)

  Ämnesområdet byggnadsfysik innefattar traditionellt kunskaper om hur man utformar byggnadsdelar och anslutningar mellan byggnadsdelar för att klara kraven på värmeisolering, fuktsäkerhet och lufttäthet. I denna bok behandlas främst de värme- och f...

 20. Elements of Electromagnetics

  av Matthew Sadiku

  Häftad, Engelska, 2014-11-06, ISBN 9780199321407

  Elements of Electromagnetics, Fifth Edition, uses a vectors-first approach to explain electrostatics, magnetostatics, fields, waves, and applications like transmission lines, waveguides, and antennas.

 21. Karlebo handbok

  av Stefan Björklund, Göran Gustafsson, Lennart Hågeryd, Bengt Rundqvist

  Inbunden, Svenska, 2015-08-12, ISBN 9789147115006
  (2 röster)

  Karlebo handbok har varit verkstadsfolkets bibel sedan 1936. Den 16:e upplagan är kraftigt omarbetad och utvidgad. Nya områden har tillkommit och all text och bild är granskad och uppdaterad. Idag riktar sig boken till tekniker på alla nivåer, frå...

 22. Digitala kretsar

  av Lars-Hugo Hemert

  Häftad, Svenska, 2001-09-01, ISBN 9789144019185
  (5 röster)

  Denna bok behandlar digitalteknik från grunden, från binära talsystem, boolesk algebra fram till beskrivning av digitala kretsar i det standardiserade hårdvarubeskrivande språket VHDL. Konstruktion, syntes, av digitala kretsar sker idag med hjälp ...

 23. Geoteknik

  av Kennet Axelsson, Hans Mattsson

  Kartonnage, Svenska, 2016-08-12, ISBN 9789144080727

  Geoteknik behandlar jordmaterials mekaniska och tekniska egenskaper, kunskaper som är av betydelse för utförandet av en säker och stabil grundläggning av byggnader och anläggningar. Ämnet stödjer sig på kvartärgeologin, d.v.s. de lösa jordarternas...

 24. Mekanik : statik och dynamik

  av Per-Åke Jansson, Ragnar Grahn

  Inbunden, Svenska, 2013-11-19, ISBN 9789144085784

  Denna bok är tredje upplagan av författarnas sedan lång tid väl etablerade läromedel i mekanik för högskolan. Sedan 2002, då den föregående upplagan gavs ut, har mycket hänt inom ingenjörsutbildningen. En följd av detta är, exempelvis, att denna w...

 25. Sketching User Experiences: The Workbook

  av Saul Greenberg, Sheelagh Carpendale, Nicolai Marquardt, Bill Buxton

  Häftad, Engelska, 2011-12-21, ISBN 9780123819598
  (2 röster)

  In Sketching User Experiences: The Workbook , you will learn, through step-by-step instructions and exercises, various sketching methods that will let you express your design ideas about user experiences across time. Collectively, these methods wi...

 26. Projektering av VVS-installationer - paket

  av Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom

  Häftad, Svenska, 2016-08-29, ISBN 9789144117331

  Paketet innehåller Huvudbok + övningsbok

 27. Upptäck tekniken i barnlitteraturen

  av Cecilia Axell

  Häftad, Svenska, 2017-01-14, ISBN 9789127146532
  (1 röst)

  Tekniken finns i vår vardag och vår historia, den påverkar och hjälper oss dagligen i allra högsta grad. Men är vi alltid medvetna om tekniken? Och är den alltid av godo? Hur påverkar den oss egentligen? Boken ger dig som blivande eller yrkesverks...

 28. Energiteknik - paket

  av Henrik Alvarez

  Kartonnage, Svenska, 2006-03-01, ISBN 9789144014128
  (2 röster)

  Dessa böcker är en introduktion i ämnet energiteknik och skriven i första hand för ingenjörsutbildningen men är även väl lämpade för civilingenjörsutbildningen samt för verksamma driftingenjörer. Huvudvikten har lagts på systemlösningar. Anläggnin...

 29. Introduction to Applied Colloid and Surface Chemistry

  av Georgios M Kontogeorgis, Soren Kiil

  Häftad, Engelska, 2016-05-13, ISBN 9781118881187

  Colloid and Surface Chemistry is a subject of immense importance and implications both to our everyday life and numerous industrial sectors, ranging from coatings and materials to medicine and biotechnology. How do detergents really clean? (Why ca...

 30. Maskinelement:

  Maskinelement

  av Karl-Olof Olsson

  Häftad, Svenska, 2015-01-20, ISBN 9789147114832
  (2 röster)

  Maskinelement är avsedd som lärobok i ämnet maskinelement för blivande civil- och högskoleingenjörer. Läs mer Boken behandlar de vanligaste elementen, hur de fungerar, vad de används till och, framför allt, hur de kan analyseras. Den bygger både p...