Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (300)
 • (21)
 • (1177)
Läsålder
 • (6)
 • (2)
Utgivningsår
 • (66)
 • (2467)
 • (9667)
 • (8140)
 • (10000+)
Inspiration
 • (155)
 • (1)
 • (150)
Pris
 • (1810)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (3680)
 • (67)
 • (15)
 • (17)
 • (7)
Geografisk plats i boken
 • (840)
 • (8875)
 • (1896)
 • (645)
 • (7649)
 • (710)

Socialvård & social service, kriminologi

Sortering:
 1. Teori för psykosocialt arbete

  av Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson

  Kartonnage, Svenska, 2001-04-01, ISBN 9789127075818

  Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet, dvs allt behandlingsarbete där man tar hänsyn till människors dubbla verklighet den yttre sam...

 2. Relationer i socialt arbete : i gränslandet mellan profession och person

  av Anders Bruhn, Åsa Källström

  Häftad, Svenska, 2018-01-24, ISBN 9789147113118

  En väl fungerande relation mellan socialarbetare och klient är ett nödvändigt villkor och ett grundelement i allt professionellt socialt arbete. Men trots att relationsarbete är svårt, så problematiseras det sällan i texter som rör det sociala arb...

 3. BBIC i praktiken

  av Cristina Dahlberg, Anne Forssell

  Häftad, Svenska, 2006-11-01, ISBN 9789144016788

  BBIC i praktiken, skriven i samverkan med Socialstyrelsen, ger en god inblick i konceptet Barns Behov i Centrum (BBIC). Författarna beskriver vad BBIC är, dess grundläggande värderingar och principer samt hur konceptet är uppbyggt med mötesrutiner...

 4. MI Motiverande samtal i socialt arbete

  av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz, Peter Wirbing

  Häftad, Svenska, 2016-08-09, ISBN 9789188099945
  (5 röster)

  Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. I denna praktiska handbok presenteras MI på ett tydligt och överskådligt sätt. Läsaren får en...

 5. Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete

  av Christer Cederlund, Stig-Arne Berglund

  Häftad, Svenska, 2017-06-01, ISBN 9789147113385
  (3 röster)

  Författarna beskriver socialpedagogik som ett kunskapsområde i det akademiska ämnet socialt arbete och ger rikliga exempel på socialpedagogiska tillämpningar i arbete med människor i problematiska livssituationer. De närmar sig spännande professio...

 6. Möta människor med rättshaveristiskt beteende : handbok för yrkesverksamma

  av Jakob Carlander, Andreas Svensson

  Häftad, Svenska, 2017-01-18, ISBN 9789188099761
  (5 röster)

  Människor med ett rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa. Möt...

 7. Omvårdnad & äldre

  av Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk

  Häftad, Svenska, 2017-08-14, ISBN 9789144102795

  "Det var den bästa boken i omvårdnad som jag har läst" skriver en av de före detta specialistsjuksköterskestudenter som har förhandsgranskat Omvårdnad & äldre. Boken belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 2...

 8. Polishandboken

  av Fredrik Kärrholm, Andreas Elmebo

  Häftad, Svenska, 2017-03-28, ISBN 9789147112937

  Polishandboken underlättar för poliser och polisstudenter genom att tillhandahålla en sammanfattning av de regelverk och kunskaper som polisyrket baseras på. Den är ett effektivt redskap som snabbt och enkelt är till hjälp när det behövs. I den fe...

 9. Beteendeproblem i äldrevården : att förstå och möta

  av Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger, Iben Ljungmann

  Häftad, Svenska, 2015-05-27, ISBN 9789127141452
  (7 röster)

  Äldreomsorgen har förändrats markant de senaste decennierna. Antalet äldre har blivit fler men antalet platser på äldreboenden har blivit klart färre. Det innebär att äldre personer i särskilda boenden har större behov än tidigare. Många av dem ha...

 10. Människan, brottet, följderna

  av Thomas Ekbom, Per Björkgren, Lovisa Nygren, Bente Resberg

  Häftad, Svenska, 2016-12-03, ISBN 9789127145665

  Människan, brottet, följderna är en etablerad klassiker inom kriminalvården som nu uppdateras i en åttonde utgåva utifrån ny lagstiftning och metod, av delvis nya författare. Boken ger en kunskapsbaserad överblick av brottsligheten i Sverige samt ...

 11. Förstå socialt arbete

  av Martin Börjeson

  Häftad, Svenska, 2015-07-06, ISBN 9789147114979
  (2 röster)

  Förstå socialt arbete är en grundläggande bok i socialt arbete, som spänner över de viktigaste kunskapsområden och arbetsuppgifter som socialarbetaren stöter på ute i den praktiska verksamheten. Läs mer Boken ger inte bara en introduktion till det...

 12. Arkiv moderna klassiker:

  Övervakning och straff : fängelsets födelse

  av Michel Foucault

  Häftad, Svenska, 2017-12-01, ISBN 9789179242923
  (1 röst)

  Denna femte översedda och ombrutna upplaga innehåller för första gången illustrationerna ur den franska originalutgåvan. Varför intar fängelset en så dominerande plats i dagens straffsystem? Den frågan står i centrum för Michel Foucaults Övervakni...

 13. Victims

  av Ross McGarry, Sandra Walklate

  Inbunden, Engelska, 2015-06-25, ISBN 9780415856331

  The study of victims of crime is a central concern for criminologists around the world. In recent years, some victimologists have become increasingly engaged in positivist debates on the differences between victims and non-victims, how these diffe...

 14. Polisers rätt att skjuta

  av Annika Norée

  Häftad, Svenska, 2004-04-01, ISBN 9789139107064

  En översiktlig framställning av svenska polismäns rätt att skjuta. Boken innehåller flera belysande fall och utgör därför ett hjälpmedel för praktiskt verksamma poliser, blivande poliser, jurister och journalister. Författaren skisserar huvudragen...

 15. Handbok för ideella föreningar

  av Magnus Andersson, Yngve Karlsson

  Häftad, Svenska, 2017-12-05, ISBN 9789139020271

  Handbok för ideella föreningar är en övergripande och praktisk genomgång av ideella föreningars juridiska förutsättningar. Den är i första hand tänkt som en uppslagsbok och vägledning för dem som arbetar i eller med ideella föreningar och har därf...

 16. Polisförhör. Metoderna, forskningen och lagen

  av Ola Kronkvist

  Häftad, Svenska, 2016-12-20, ISBN 9789140692191
  (1 röst)

  I Polisförhör. Metoderna, forskningen och lagen beskriver författaren utförligt hur skickliga förhörsledare arbetar. De ställer frågor, lyssnar, får människor att minnas och lägger pussel. Ibland frågar de efter detaljer och ibland lyssnar de tålm...

 17. Riskbruk och beroende : beroendelära för socialtjänsten

  av Peter Wirbing, Liria Ortiz

  Häftad, Svenska, 2014-01-15, ISBN 9789172058989
  (1 röst)

  Socialsekreterare, kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser. Ur innehållet Boke...

 18. MI för praktiker : stöd och vägledning för motiverande samtal

  av Carl Åke Farbring, Stephen Rollnick

  Häftad, Svenska, 2015-08-08, ISBN 9789127140943
  (1 röst)

  MI för praktiker handlar om de viktiga samtal som sker utanför psykoterapirummet. Här har Stephen Rollnick och Carl Åke Farbring valt ut enkla och verksamma delar inom motiverande samtal, MI. Syftet är att hjälpa praktiker att leda samtal som verk...

 19. The Essentials of Family Therapy

  av Michael P Nichols

  Häftad, Engelska, 2013-01-07, ISBN 9780205249008

  Illustrates family therapy techniques.    With its clinical focus and extremely practical presentation, The Essentials of Family Therapy, 6/e  examines the rich history, classic schools, and latest developments in family therap...

 20. Den kantstötta välfärden

  av Hans Swärd

  Inbunden, Svenska, 2017-09-04, ISBN 9789144119045

  Hur mår egentligen det svenska välfärdssamhället? Befinner det sig i en nedåtgående spiral med en havererad bostadspolitik, allvarliga sociala problem i miljonprogrammets förorter, vanvård av de äldre och växande inkomstklyftor i befolkningen? Är ...

 21. Psychoanalytic Diagnosis, Second Edition

  av Nancy McWilliams

  Inbunden, Engelska, 2011-10-25, ISBN 9781609184940
  (2 röster)

  This acclaimed clinical guide and widely adopted text has filled a key need in the field since its original publication. Nancy McWilliams makes psychoanalytic personality theory and its implications for practice accessible to practitioners of all ...

 22. Juridik för socialt arbete 2:a uppl

  av Elisabeth Eneroth

  Häftad, Svenska, 2014-06-11, ISBN 9789140678263
  (6 röster)

  Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Inom socialtjänstens område är det viktigt att vara förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten,...

 23. Social pedagogik - I goda möten skapas goda skäl

  av Stig-Arne Berglund

  Häftad, Svenska, 2000-04-01, ISBN 9789144011912
  (2 röster)

  Hur når man som behandlingsarbetare fram till de personer som man vill stödja och hjälpa? Grundtanken i Stig-Arne Berglunds angreppssätt är att det goda mötet skapar dessa förutsättningar. Endast genom att komma ungdomarna och deras självbild rikt...

 24. Modern teoribildning i socialt arbete

  av Malcolm Payne

  Häftad, Svenska, 2015-12-14, ISBN 9789127140950

  Denna nya utgåva av det internationella standardverket Modern teoribildning i socialt arbete har genomgått genomgripande förändringar av såväl innehåll och struktur som presentationsformer. Bearbetningen har gjort boken än mer pedagogisk och tillg...

 25. Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice

  av Nick Coady, Peter Lehmann

  Häftad, Engelska, 2016-05-30, ISBN 9780826119476

  In this revision, our bestselling social work textbook - now in its third edition - will be updated to reflect new trends and developments in the field, based on stated needs from customers who use the book.This expanded third edition of the popul...

 26. Det som aldrig fick ske : skolattentatet i Trollhättan

  av Åsa Erlandsson

  Inbunden, Svenska, 2017-09-29, ISBN 9789113077321
  (6 röster)

  Det som aldrig fick ske är en djuplodande skildring av skolattentatet i Trollhättan den 22 oktober 2015. Där är gärningsmannen och hans familj, utanförskapet och det riktade hatet. Där är de poliser som först anlände till platsen, som berättar om ...

 27. Drugs, Crime, And Their Relationships

  av Glenn D Walters

  Häftad, Engelska, 2013-04-16, ISBN 9781284021172

  Surveys administered to high school students, studies carried out on jail and prison inmates, and interviews conducted with substance abusers undergoing treatment all point to the same conclusion: drugs and crime are strongly connected. Why they a...

 28. Forensic Psychology in Context

  av Par-Anders Granhag

  Häftad, Engelska, 2010-06-01, ISBN 9781843928270
  (1 röst)

  Academics and researchers from the Nordic countries (Sweden, Iceland, Norway, Finland) have made a particularly strong contribution internationally to the rapidly developing disciplines of forensic and legal psychology. This book brings together t...

 29. Socialt arbete : en grundbok

  av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård

  Häftad, Svenska, 2016-01-15, ISBN 9789127141490
  (6 röster)

  I denna tredje omarbetade utgåva av kursboksklassikern Socialt arbete en grundbok redogör författarna för ämnets socialvetenskapliga utgångspunkter och visar på det sociala arbetets mångfald och komplexitet. I boken behandlas det sociala arbetets ...

 30. Analysing Policy

  av Carol Bacchi

  Häftad, Engelska, 2009-08-27, ISBN 9780733985751
  (1 röst)

  This book offers a novel approach to thinking about public policy and a new, distinctive methodology for analysing policy. It introduces a set of six questions that probe how problems are represented in policies, followed by an injunction to apply...