Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (734)
 • (2065)
Läsålder
 • (3)
 • (4)
Utgivningsår
 • (374)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (141)
 • (351)
Pris
 • (2963)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (5580)
 • (554)
 • (140)
 • (193)
 • (5)
Geografisk plats i boken
 • (1964)
 • (10000+)
 • (6586)
 • (1564)
 • (10000+)
 • (7628)

Nyheter

Sveriges Rikes Lag 2023

 • Sveriges Rikes Lag 2023 (klotband)

  Johan Munck

  Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2023.En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EUförordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EUdomstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.Lagboksappen 2023 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2023 till och med januari 2024.

 • Sveriges Lag 2023 (bok + digital produkt)

  Sveriges Riksdag

  Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd, lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk lagstiftning indelat i 27 rättsområden, innehållande gällande lagar, förordningar och EU-fördrag. Sveriges Lag innehåller ca 880 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister. Sveriges Lag 2023 innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2023. De författningar och författningsändringar som utkom från trycket i Svensk författningssamling (SFS) under början av december 2022 till januari 2023 återges i ett separat komplement.Bland de nya författningar som inkluderats kan särskilt nämnas den nya konsumentköplagen (2022:260), lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, terroristbrottslagen (2022:666), lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar och lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion.I Sveriges Lag lägger vi mycket tid och kraft på urvalet av rättsfall. Här har 1971 valts som brytår: Högsta domstolens rättsfall från och med 1971 och fram till dagsläget refereras i mycket stor omfattning, medan tidigare fall anges i ett snävare urval. Även från HFD (inkl. RÅ), AD och immaterialrätten (PMÖD m.fl.) finns ett stort antal rättsfall angivna för den som snabbt behöver skaffa sig en god överblick av rättsläget inom praxis. För att underlätta arbete med lagboken medföljer registerflikar. Med Sveriges Lag 2023 får du dessutom tillgång till en digital version av boken som du når via en kod på insidan av pärmen. Sveriges Lag är framtagen i samarbete med ett redaktörsråd bestående av: Rolf Dotevall, professor Göteborgs universitet; Lena Landström, lektor Umeå universitet; Eva Lindell-Frantz,lektor Lunds universitet; Jori Munukka, professor Stockholms universitet; Joakim Nergelius, professor Örebro universitet; Jane Stoll, lektor Karlstad universitet; Laila Zackariasson, professor Uppsala universitet.

Aktuella böcker

Juridiska specialområden

GDPR

Kursböcker: Juridik Se alla böcker