Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (92)
 • (1)
 • (267)
Utgivningsår
 • (230)
 • (1356)
 • (1670)
 • (1391)
 • (10000+)
Inspiration
 • (33)
 • (73)
Pris
 • (220)
 • (912)
 • (4120)
Leveranstid
 • (5066)
 • (5150)
 • (6891)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (72)
 • (3)
Geografisk plats i boken
 • (15)
 • (150)
 • (60)
 • (7)
 • (158)
 • (13)

Forskningsinformation

Sortering:
 1. Larmrapporten

  av Emma Frans

  Häftad, Svenska, 2017-09-28, ISBN 9789188123930
  (8 röster)

  »Nuförtiden är alla dagar som första april. Vi behöver därför ständigt hålla utkik efter falska eller feltolkade påståenden.« Hur avgör du vad som är vinklade nyheter och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av »alterna...

 2. Samhällsvetenskapliga metoder

  av Alan Bryman

  Häftad, Svenska, 2011-01-04, ISBN 9789147090686
  (42 röster)

  Samhällsvetenskapen rymmer många olika metodinriktningar där uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande. Den distinktionen är utgångspunkt för en stor del av bokens teman och för hur olika frågeställningar och teknik...

 3. Handbok i kvalitativa metoder

  av Göran Ahrne, Peter Svensson

  Häftad, Svenska, 2015-08-13, ISBN 9789147112241
  (6 röster)

  I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Läs mer Boken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använd...

 4. Företagsekonomiska forskningsmetoder

  av Alan Bryman, Emma Bell

  Häftad, Svenska, 2017-06-01, ISBN 9789147112074

  Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet. Läs mer Uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bil...

 5. Rapporter och uppsatser

  av Jarl Backman

  Häftad, Svenska, 2016-01-01, ISBN 9789144097329
  (4 röster)

  Den här boken är en klassiker som sedan länge har sin plats på olika utbildningars litteraturlistor. I denna tredje upplaga tar författaren hänsyn till det ökade användandet av elektronik i publicering och tillgänglighet av vetenskaplig informatio...

 6. Vetenskapsteori för nybörjare

  av Torsten Thurén

  Häftad, Svenska, 2007-01-01, ISBN 9789147086511
  (48 röster)

  Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människa som tar livet på allvar! Läs mer Vetenskapsteori för nybörjare ger e...

 7. Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  av Monica Granskär, Birgitta Høglund-Nielsen

  Häftad, Svenska, 2017-08-28, ISBN 9789144118635

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken - från idé till färdigt re...

 8. Forskningsetik

  av Gert Helgesson

  Häftad, Svenska, 2015-06-23, ISBN 9789144088495
  (2 röster)

  Forskningsetik är ett ämne på stark framväxt. Universitet och högskolor tar frågan på allt större allvar, liksom tidskriftsredaktörer och forskarna själva. Forskningsetik som forskningsämne har också vuxit påtagligt på senare år. Under tiden forts...

 9. Hur genomför man undersökningar? - Introduktion till samhällsvetenskapliga metoder

  av Dag Ingvar Jacobsen

  Häftad, Svenska, 2017-02-17, ISBN 9789144113210

  Denna bok ger en grundläggande och systematisk introduktion till samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Författaren går igenom alla de olika stegen i såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar. Allt från förberedande faser om hur man utve...

 10. Nonlinear Dynamics and Chaos, 2nd Edition

  av Steven Strogatz

  Häftad, Engelska, 2014-07-29, ISBN 9780813349107

  This textbook is aimed at newcomers to nonlinear dynamics and chaos, especially students taking a first course in the subject. The presentation stresses analytical methods, concrete examples, and geometric intuition. The theory is developed system...

 11. Att skriva en bra uppsats:

  Att skriva en bra uppsats

  av Lotte Rienecker, Peter Stray Jörgensen

  Häftad, Svenska, 2014-05-06, ISBN 9789147111510
  (9 röster)

  Att skriva en bra uppsats är en mycket välstrukturerad handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen - vare sig det handlar om pr...

 12. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad, Svenska, 2017-01-17, ISBN 9789139115151
  (1 röst)

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen - från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske ...

 13. Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

  av Martyn Denscombe

  Häftad, Svenska, 2016-01-12, ISBN 9789144109145
  (2 röster)

  Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använ...

 14. Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

  av Cato R P Bjørndal

  Häftad, Svenska, 2005-12-01, ISBN 9789147053117
  (16 röster)

  Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

 15. Förskollärarens metod- och vetenskapsteori:

  Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

  av Annica Löfdahl, Maria Hjalmarsson, Karin Franzén

  Häftad, Svenska, 2014-01-13, ISBN 9789147106585
  (10 röster)

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori vänder sig till blivande förskollärare och andra studerande med intresse för att beskriva och förstå förskolans verksamhet. Innehållet belyser val av perspektiv, olika metoders möjligheter och begränsninga...

 16. The SAGE Handbook of Media Processes and Effects

  av Robin L Nabi

  Inbunden, Engelska, 2009-10-06, ISBN 9781412959964

  The study of media effects is one of the most central to the discipline of communication and encompasses a vast array of theoretical perspectives, methodological tools, and application to important social contexts. In light of this importance - as...

 17. Perspektiv på utvärdering

  av Bo Sandberg, Sven Faugert

  Häftad, Svenska, 2016-07-28, ISBN 9789144112480
  (1 röst)

  Utvärdering måste ses ur olika perspektiv och utformas på olika sätt beroende på sammanhanget och på hur resultaten ska användas. Denna bok ger en introduktion till utvärderingsdesign och frågeställningar som behöver hanteras i en utvärdering. Här...

 18. Akademiskt läsande och skrivande

  av Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg

  Häftad, Svenska, 2015-08-17, ISBN 9789144092546
  (7 röster)

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ...

 19. Evaluation

  av Carol H Weiss

  Häftad, Engelska, 1997-12-01, ISBN 9780133097252

  Suitable for undergraduate Evaluation Research courses in a variety of departments, including psychology, sociology, public health, public policy/affairs, education, and criminal justice. Acquainting students with the complexities inherent in eval...

 20. Handbok i kvalitativ analys:

  Handbok i kvalitativ analys

  av Andreas Fejes, Robert Thornberg, Song-Ee Ahn, Christina Back, Carina Berterö

  Häftad, Svenska, 2014-12-02, ISBN 9789147111657
  (8 röster)

  Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får...

 21. Studentens skrivhandbok:

  Studentens skrivhandbok

  av Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg, Hans Strand

  Häftad, Svenska, 2015-01-22, ISBN 9789147114085
  (7 röster)

  Studentens skrivhandbok vänder sig till dig som är ny på högskolan eller universitetet. Kanske kommer du direkt från gymnasiet, kanske har du varit ute och arbetat några år. Här får du hjälp att komma underfund med vad, hur och varför man skriver ...

 22. Kritiskt tänkande:

  Kritiskt tänkande : utan tvivel är man inte riktigt klok

  av Lars Torsten Eriksson, Jens Hultman

  Häftad, Svenska, 2014-05-07, ISBN 9789147114382
  (11 röster)

  Utan tvivel är man inte riktigt klok är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är grunden för innovativ förändring och en stabil samhällsutveckling. Förmågan till kritisk analys är därför ett av de mest avancerade syftena för utbildn...

 23. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

  av Andy Field

  Häftad, Engelska, 2013-03-31, ISBN 9781446249185
  (13 röster)

  Lecturers/instructors - request a free digital inspection copy here With a little help from his weird band of characters the Fourth Edition of the award-winning book continues, with its unique blend of humour and collection of bizarre examples, to...

 24. Källkritik:

  Källkritik

  av Torsten Thurén

  Häftad, Svenska, 2013-06-05, ISBN 9789147106189
  (8 röster)

  Hur kan jag veta om det är sant? Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara...

 25. Nudge

  av Richard H Thaler, Cass R Sunstein

  Häftad, Engelska, 2009-03-01, ISBN 9780141040011
  (1 röst)

  NO.1 INTERNATIONAL BESTSELLERFrom Cass R. Sunstein and Richard H. Thaler, winner of the 2017 Nobel Prize in Economics, Nudge is the book that changed the way we think about decision-making. Nudge is about choices - how we make them and how we can ...

 26. Att utreda, forska och rapportera:

  Att utreda forska och rapportera

  av Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul

  Häftad, Svenska, 2014-07-31, ISBN 9789147111695
  (3 röster)

  HUR GENOMFÖR JAG EN UNDERSÖKNING SOM BLIR VÄL GODKÄND? Den här upplagan av denna klassiska metodbok utgår från användningen av de allt effektivare IKT-programmen och de stora datamängder som finns i databaser och register. Läs mer Informations- oc...

 27. Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper

  av Jonas Löwgren, Erik Stolterman

  Häftad, Svenska, 2004-05-01, ISBN 9789144042039
  (9 röster)

  Boken tar upp designteoretiska frågor som designprocessens natur, begreppet designförmåga och vad det omfattar, samt metodernas roll i design. Vidare diskuteras designmaterial och några önskvärda brukskvaliteter - mål att sträva efter när man desi...

 28. Research Design (International Student Edition)

  av John W Creswell

  Häftad, Engelska, 2013-03-14, ISBN 9781452274614
  (2 röster)

  Not for sale in the USA & Canada The eagerly anticipated Fourth Edition of the title that pioneered the comparison of qualitative, quantitative, and mixed methods research design is here! For all three approaches, Creswell includes a prelimina

 29. Media and Communication Research Methods

  av Arthur A Berger

  Häftad, Engelska, 2015-12-29, ISBN 9781483377568

  Media and Communication Research Methods,  Fourth Edition  is a concise and practical text designed to give students a step-by-step introduction to conducting media and communication research. Offering real-world insights along with the ...

 30. Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod

  av Mats Alvesson, Kaj Sköldberg

  Häftad, Svenska, 2017-06-02, ISBN 9789144111131

  När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den nya vägar inom kvalitativ samhällsforskning. Boken blev snabbt något av en modern klassiker och används flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor. En engelsk översättnin...