Filtrera

Språk
 • (402)
 • (254)
 • (4)
 • Visa alla
Ämne
 • (1)
 • (3)
 • (40)
 • (2)
 • (4)
 • (17)
 • (57)
 • (13)
 • (14)
 • (2)
 • (25)
 • (27)
 • (20)
 • (116)
 • (124)
 • (19)
 • (3)
 • (35)
 • (8)
Format
 • (379)
 • (150)
 • (23)
Nyheter
 • (1)
Utgivningsår
 • (61)
 • (84)
 • (57)
 • (466)
Inspiration
 • (5)
Pris
 • (6)
 • (198)
 • (625)
Leveranstid
 • (4)
 • (663)
Tidsperiod i boken
 • (12)
 • (2)
Geografisk plats i boken
 • (2)
 • (3)
 • (5)
 • (33)
 • (1)

Förlag Media-Tryck

Sökningen gav 668 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Polskans historia

  av Magnus Gustafsson

  Häftad, Svenska, 2016-10-10, ISBN 9789188473097

  Polskan, i alla dess olika former, var den dominerande musiken och dansen hos den svenska allmogen i närmare 300 år. Under andra namn var den också populär i Norge och Finland, samt delvis i Danmark. Namnet röjer kopplingar till Polen och i denna ...

 2. Studia Graeca et Latina Lundensia:

  Grekiska för nybörjare

  av Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis

  Häftad, Svenska, 2015-09-07, ISBN 9789187833472
  (1 röst)

  Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grek...

 3. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer

  av Niklas Selberg

  Häftad, Svenska, 2017-05-15, ISBN 9789177533092

  I denna doktorsavhandling undersöks vem som i komplexa arbetsorganisationer - koncerner, entreprenader och bemanningsarbete - är ansvarig för arbetstagares anspråk på anställningsskydd, icke-diskriminering och en god arbetsmiljö. Fokus ligger på a...

 4. En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld

  av Inga Nilsson

  Häftad, Svenska, 2006-06-01, ISBN 9789163921803

  ABSTRAKT Syftet med föreliggande studie är att ge en samlad bild av läkarsekreterarens arbete med medicinsk dokumentation i historiskt perspektiv samt att skapa förståelse för att journalskrivning är en vacker konst, som nästan fallit i glömska. L...

 5. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, del 11:

  Ljud tar plats

  av Kristofer Hansson, Elisabet Apelmo, Åsa Alftberg

  Häftad, Svenska, 2016-05-27, ISBN 9789198145861

  Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktionshinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Den antologi som du nu håller i handen har som målsättning att bidra ...

 6. Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

  av Anders Persson, Roger Johansson

  Inbunden, Svenska, 2014-06-03, ISBN 9789174738629

  Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en ny institution som startade 2011. Institutionen har bland annat uppdraget att samordna utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet och har tagit initiativ till ett utbi...

 7. Arbetsliv i omvandling:

  The Dynamics of Organization and Healthy

  av Staffan Marklund, Annika Härenstam

  Inbunden, Engelska, 2010-01-01, ISBN 9789186491581
 8. Studia paedagogica graesa et latina:

  Övningsbok till grekiska nybörjare

  av Karin Blomqvist

  Häftad, Svenska, 2015-09-07, ISBN 9789187833519

  Alla som studerar grekiska märker på ett tidigt stadium att detta är ett mycket formrikt och komplext språk. Att aktivt arbeta med att identifiera och böja ord innebär ett hjälpmedel till snabbare inlärning. I denna övningsbok ges därför tillfälle...

 9. Lund Studies in Economic History, del 76:

  Converging Times

  av Jeffrey Neilson

  Häftad, Engelska, 2016-08-22, ISBN 9789187793240

  This dissertation examines the changing time allocation of men and women at the turn of the 21st century in Sweden, an interesting case given its strong position concerning female labor force participation, maternal employment, and gender equality...

 10. Teach Support:

  Tillämpad Atomfysik

  av Göran Jönsson

  Häftad, Svenska, 2017-08-24, ISBN 9789163798276

  Tillämpad atomfysik finns nu i en ny upplaga som är helt i färg. Boken är en grundläggande introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar. Det första kapitlet är en historisk sammanfattning av de upptäckter som lett fram t...

 11. Studia Graeca et Latina Lundensia, del 22:

  Ovid's Heroides and the Ethopoeia

  av Martina Björk

  Häftad, Engelska, 2016-09-26, ISBN 9789188473004

  Were Ovid"s Heroides inspired by the contemporary practice in oratory at schools? The similarity of the poems to the rhetorical exercise ethopoeia has made scholars believe so for many centuries. However, there are very few studies into the m...

 12. Ugglan Minervaserien, del 21:

  Onaturlig födelse

  av Tove Paulsson Holmberg

  Häftad, Svenska, 2017-05-04, ISBN 9789188473356

  Vid sextonhundratalets slut var bilden av födelsen starkt färgad av en förväntningshorisont som normaliserade obstetriska skador och förluster, och hanteringen av barnafödande förvaltades i en muntlig kultur av mödrar och barnmorskor. I Onaturlig ...

 13. Studia Graeca et Latina Lundensia, del 21:

  Johannes Magnus and the Composition of Truth

  av Astrid Nilsson

  Häftad, Engelska, 2016-04-26, ISBN 9789187833793

  Johannes Magnus (1488-1544), the last Catholic archbishop of Uppsala to hold residence in Sweden, was the author of a monumental work about Swedish history, in the form of biographies of over 200 kings, from the grandsons of Noah to Gustavus Vasa....

 14. Sudia paedagogica graesa et latina lundensia:

  Grekisk-svensk ordlista

  av Karin Blomqvist

  Häftad, Svenska, 2015-09-07, ISBN 9789187833496

  Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grek...

 15. Tillblivelsens pedagogik : om att umana det förgivettagna

  av Lotta Johansson

  Häftad, Engelska, 2015-02-25, ISBN 9789172673748

  Hur kan framtiden användas i pedagogiska sammanhang för att luckra upp förgivettaganden, stabila positioner och den linjära tiden? Med utgångspunkt i Deleuzes och Guattaris filosofi skapar denna avhandling ingångar för att tillvarata pedagogikens ...

 16. Lund Studies in Sociology of Law, del 51:

  Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män

  av Lena Svenaeus

  Häftad, Engelska, 2017-01-25, ISBN 9789177531500

  Lena Svenaeus beskriver i denna bok svårigheterna att göra det motsatta - att med rättsliga verktyg införa en likalöneprincip. Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet men i lag och avtal dröjer sig könsbundna värderingar...

 17. Mediehistoriskt arkiv, del 34:

  Pappersarbete : formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  av Charlie Järpvall

  Inbunden, Svenska, 2016-12-16, ISBN 9789198196191

  Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa i...

 18. Vad en skådespelare gör

  av Radu Penciulescu, Harald Leander, Linda Ritzén, Birgitta Vallgårda, Henry Stiglund

  Häftad, Svenska, 2016-05-17, ISBN 9789163912689

  "Jag tror att det som Radu stod för saknas i svensk teaterutbildning i dag. Han hade en plan för hur skådespelarna skulle bli. Han släppte aldrig det" säger Anna Takanen, chef för Stadsteatern i Stockholm. Både hon och Petra Brylander, c...

 19. Lund Studies in arts and cultural sciences, del 13:

  Kulturhistoria

  av Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson

  Häftad, Svenska, 2017-03-07, ISBN 9789198369007

  På bordet ligger ett gulnat brev, eller en tidningsnotis från en sedan länge nedlagd tidning. Kanske sprider en äldre, ärvd skrivbordslampa ett svagt ljus över dessa fragment från en annan tid. Situationen är bekant för de flesta som läser krimina...

 20. Teach Support:

  Tillämpad ellära

  av Göran Jönsson

  Häftad, Svenska, 2017-08-22, ISBN 9789163943485

  Boken är en grundläggande introduktion till ellära med inriktning mot tillämpningar. Framställningen startar med en historisk genomgång av de upptäckter som ledde fram elektrifieringen av vårt samhälle. I det andra kapitlet introduceras grundlägga...

 21. Skrivhandboken

  av Ulrika Westrup, Christer Eldh, Karin Sjöbeck

  Svenska, 2008-09-03, ISBN 9789163167058

  Skrivhandboken innehåller en genomgång av de generella anvisningar som gäller för de vanligaste texttyper som används vid Institutionen för service management vid Lunds universitet. Skrivhandboken är en vägledning i att skriva vetenskapliga texter...

 22. Lund Dissertations in Social Work, del 50:

  Mellan systerskap och behandling

  av Sara Helmersson

  Häftad, Svenska, 2017-02-13, ISBN 9789189604575

  På 1980-talet fick kvinnorörelsen upp frågan om mäns våld mot kvinnor på den politiska dagordningen. Runt om i landet startades ideellt organiserade kvinnojourer för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Sedan dess har fältet av verksamheter som ge...

 23. Lund Studies in Sociology of Law:

  Att arbeta med barn som brottsoffer, En rättssociologisk studie

  av Anna Sonander

  Inbunden, Svenska, 2008-01-01, ISBN 9789172672529
 24. Lund Dissertations in Sociology:

  Har du varit ute och shoppat, Jacob?, En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet

  av Erik Wesser

  Inbunden, Svenska, 2001-01-01, ISBN 9789172671140
 25. Lundastudier i nordisk språkvetenskap, del 34:

  Svenskans beskrivning 34

  av Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier

  Häftad, Svenska, 2016-06-21, ISBN 9789187833779

  Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofjärde sammank...

 26. Toleransens gränser

  av Johannes Ljungberg

  Häftad, Svenska, 2017-10-12, ISBN 9789188473530

  Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i ö...

 27. Studia historica Lundensia, del 21:

  Exkludering, assimilering eller utrotning?

  av Martin Ericsson

  Häftad, Svenska, 2015-02-12, ISBN 9789187833069

  Hösten 1943 genomförde Socialstyrelsen rasbiologiska mätningar av mer än hundra svenskar som myndigheten ansåg var "tattare", däribland flera barn. Genom att mäta längden på näsor, armar och pannor ville myndigheten få fram ett objektivt...

 28. Exploring the animal turn

  av Erika Andersson Cederholm, Amelie Björck, Ann-Sofie Lönngren, Kristina Jennbert

  Häftad, Engelska, 2015-01-20, ISBN 9789197989381

  Animals' omnipresence in human society makes them both close to and yet remarkably distant from humans. Human and animal lives have always been entangled, but the way we see and practice the relationships between humans and animals - as close, int...

 29. Lund Studies in Media and Communication:

  Att säkerställa att vi är välkomna

  av Susanna Magnusson

  Häftad, Svenska, 2014-12-08, ISBN 9789176232071

  Den här boken handlar om hur organisationer anpassar sig kommunikativt till det vi kommit att kalla för ett mångkulturellt samhälle. Boken tar sin utgångspunkt i de medialt uppmärksammade händelserna med social oro, hot och stenkastning som föreko...

 30. Skola med fördröjning

  av Eva Skowronski

  Häftad, Svenska, 2013-10-16, ISBN 9789174737110