Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (832)
 • (11)
 • (2567)
Läsålder
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (1)
 • (3)
Utgivningsår
 • (109)
 • (5972)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Inspiration
 • (210)
 • (1)
 • (86)
Pris
 • (2190)
 • (10000+)
 • (10000+)
Leveranstid
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (10000+)
Tidsperiod i boken
 • (9627)
 • (577)
 • (221)
 • (387)
 • (220)
Geografisk plats i boken
 • (4800)
 • (10000+)
 • (10000+)
 • (2063)
 • (10000+)
 • (2288)

Sociologi & antropologi

Sortering:
 1. Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen

  Häftad, Svenska, 2018-01-10, ISBN 9789144121017

  Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys. Författarna redogör bland annat för central- ...

 2. Sociologisk teori

  av George Ritzer, Jeffrey Stepnisky

  Häftad, Svenska, 2015-08-07, ISBN 9789147114986
  (1 röst)

  Sociologisk teori är en grundläggande lärobok som tar upp såväl de klassiska sociologiska teoretikerna som nutida sociologisk teoribildning. Författaren George Ritzer är en av sociologins främsta auktoriteter. I denna bok har han tillsammans med J...

 3. Statistisk verktygslåda 0 - - att förstå och förändra världen med siffror (bok + digital produkt)

  av Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt

  Häftad, Svenska, 2015-02-27, ISBN 9789144082318
  (5 röster)

  Författarna till denna bok hävdar att statistik är ett viktigt verktyg för att förstå och förändra världen. Fattigdom kan inte förstås eller avskaffas utan att kunna mätas. Detsamma gäller andra orättvisor: för att studera dem måste vi kunna defin...

 4. We're Friends, Right?

  av William A Corsaro

  Häftad, Engelska, 1969-12-01, ISBN 9780309087292
  (3 röster)

  Sociologists often study exotic cultures by immersing themselves in an environment until they become accepted as insiders. In this fascinating account by acclaimed researcher William A. Corsaro, a scientist "goes native" to study the sec...

 5. The Content Analysis Guidebook

  av Kimberly A Neuendorf

  Häftad, Engelska, 2016-07-12, ISBN 9781412979474

  Content analysis is one of the most important but complex research methodologies in the social sciences. In this thoroughly updated Second Edition of The Content Analysis Guidebook , author Kimberly Neuendorf provides an accessible core text for u...

 6. Empati : Att förstå andra människors känslor
  Ny revidera

  av Ulla Holm

  Kartonnage, Svenska, 2001-03-01, ISBN 9789127080973
  (2 röster)

  Här ges en utförlig redogörelse för olika tolkningar av empatibegreppet; bl a belyses de nygamla termerna emotionell intelligens och social intelligens. Utförligt beskrivs hur det går till att förmedla känslor och hur vi bär oss åt för att förstå ...

 7. Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

  av Cato R P Bjørndal

  Häftad, Svenska, 2005-12-01, ISBN 9789147053117
  (17 röster)

  Hur kan jag bli en bättre lärare? Ett sätt kan vara att observera sin egen yrkesutövning och utvecklas till en bättre pedagog. På ett konkret och direkt sätt, med hjälp av många exempel, ger boken en grundlig introduktion till effektiva redskap. L...

 8. Settlements at the Edge

  av Andrew Taylor, Dean Bradley Carson, Prescott C Ensign, Lee Huskey, Rasmus Ole Rasmussen

  Inbunden, Engelska, 2016-09-30, ISBN 9781784711955

  Settlements at the Edge examines the evolution, characteristics, functions and shifting economic basis of settlements in sparsely populated areas of developed nations. With a focus on demographic change, the book features theoretical and applied c...

 9. Feeling Academic in the Neoliberal University

  av Yvette Taylor, Kinneret Lahad

  Inbunden, Engelska, 2018-02-08, ISBN 9783319642239

  This book offers a contemporary account of what it means to inhabit academia as a privilege, risk, entitlement or a failure. Drawing on international perspectives from a range of academic disciplines, it asks whether feminist spaces can offer free...

 10. Social Research Methods

  av Alan Bryman

  Häftad, Engelska, 2015-12-03, ISBN 9780199689453
  (1 röst)

  The most comprehensive introduction to social research methods which guides students through the whole research process from formulating a research question to writing up.

 11. Forskningsmetodik för socialvetare

  av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson

  Häftad, Svenska, 2015-02-23, ISBN 9789127143739
  (1 röst)

  Vilka är de särskilda utmaningarna och problemen i socialvetenskaplig forskning? Vilka perspektiv och redskap kan användas då man forskar om sociala problem, människobehandlande organisationer, omsorgsrelationer eller om det sociala arbetets prakt...

 12. Professionernas framtid : hur teknologin kommer att förändra experters arbete

  av Richard Susskind, Daniel Susskind

  Häftad, Svenska, 2017-02-20, ISBN 9789171735034

  Kommer den digitala utvecklingen att göra professionerna - läkare, kuratorer, journalister, jurister, revisorer, arkitekter, lärare och så vidare - mindre viktiga än idag eller till och med helt överflödiga? Många rutinuppgifter har ju redan flytt...

 13. Sapiens

  av Yuval Noah Harari

  Häftad, Engelska, 2015-04-30, ISBN 9780099590088
  (34 röster)

  The global phenomenon. The Sunday Times Number One Bestseller. The New York Times Top Ten Bestseller. Planet Earth is 4.5 billion years old. In just a fraction of that time, one species among countless others has conquered it. Us. We are the most ...

 14. InterViews

  av Svend Brinkmann

  Häftad, Engelska, 2014-05-22, ISBN 9781452275727

  The Third Edition of Brinkmann and Kvale’s InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing , offers readers comprehensive and practical insight into the many factors that contribute to successful interviews. The book invi...

 15. Etnologiskt fältarbete

  av Lars Kaijser, Magnus Öhlander, Lizette Gradén, Eva Fägerborg, Eva Silvén

  Häftad, Svenska, 2011-06-15, ISBN 9789144058528
  (4 röster)

  Fältarbete är en grundläggande och ofta använd metod inom etnologisk forskning. Den som ska utföra en undersökning ställs inför flera frågor. Hur förbereder jag fältarbetet? Vilka metoder är lämpliga? Vilken är min egen roll ute i fält? Hur gör ma...

 16. THE MAIN STALK

  Häftad, Engelska, 1990-07-01, ISBN 9780816512102

  Although they are among the most studied people on earth, the Navajo possess a complex philosophy...A valuable source for those deeply interested in the structure of the Navajo universe, its mythology, and its central concept of long life and happ...

 17. Representation

  av Stuart Hall

  Häftad, Engelska, 2013-05-15, ISBN 9781849205634
  (2 röster)

  Since 1997 Representation has been the go-to textbook for students learning the tools to question and critically analyze institutional and media texts and images. This long-awaited second edition: updates and refreshes the approaches to representa...

 18. Gender and Heritage

  av Wera Grahn, Ross J Wilson

  Häftad, Engelska, 2018-02-07, ISBN 9781138208148

  Gender and Heritage brings together a group of international scholars to examine the performance, place and politics of gender within heritage. Through a series of case studies, models and assessments, the significance of understanding and working...

 19. Organizational Misbehaviour

  av Stephen Ackroyd

  Häftad, Engelska, 1999-03-01, ISBN 9780803987364

  '[A] textbook specifically aimed at organizational misbehaviour. ...it certainly fills a gap... containing a large survey of academic literature on the subject. The book is good: it brings to light subjects which are too often negleced, and it pro...

 20. Över andras tröskel - Etik vid omsorgsarbete i andras hem

  av Lars Gunnar Lingås

  Häftad, Svenska, 1998-10-01, ISBN 9789144007182
  (1 röst)

  Institutionssamhället är på återgång och allt fler människor, som behöver vård och omsorg, bor i eget hem ("hem hemma" eller "hem borta"). En uttalad målsättning inom svensk socialpolitik är att äldre som blir fler och fler ska...

 21. Homo Deus

  av Yuval Noah Harari

  Häftad, Engelska, 2017-03-23, ISBN 9781784703936
  (11 röster)

  **From the author of the phenomenal million copy bestseller Sapiens** **The Sunday Times #1 bestseller** WAR IS OBSOLETE You are more likely to commit suicide than be killed in conflict FAMINE IS DISAPPEARING You are at more risk of obesity than s...

 22. Etnografiska metoder:

  Etnografiska metoder

  av Patrik Aspers

  Häftad, Svenska, 2011-06-29, ISBN 9789147096152
  (1 röst)

  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden....

 23. Statistikens grunder

  av Staffan Stukát

  Häftad, Svenska, 1993-01-01, ISBN 9789144373218
  (4 röster)

  I de flesta högskoleutbildningar ingår en grundläggande kurs i statistik. Flertalet böcker i statistik är emellertid alltför omfattande och avancerade för dessa kurser. Denna bok är skriven för att ge en introduktion i elementär statistik och inne...

 24. Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad, Svenska, 2017-01-17, ISBN 9789139115151
  (1 röst)

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen - från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske ...

 25. Qualitative Inquiry and Research Design

  av John W Creswell

  Häftad, Engelska, ISBN 9781506330204

  In the Fourth Edition of this bestselling book, John W Creswell and new co-author Cheryl N Poth explore the philosophical underpinnings, history and key elements of each of five qualitative inquiry traditions: narrative research, phenomenology, gr...

 26. Family Violence Across the Lifespan

  av Ola W Barnett

  Häftad, Engelska, 2011-02-01, ISBN 9781412981781
  (2 röster)

  Streamlined and updated throughout with state-of-the-art information, this Third Edition of the authors' bestselling book gives readers an accessible introduction to the methodology, etiology, prevalence, treatment, and prevention of family violen...

 27. Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen

  Häftad, Svenska, 2010-01-22, ISBN 9789144048963
  (9 röster)

  Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan u...

 28. Statistisk verktygslåda 2 : multivariat analys

  av Göran Djurfeldt, Mimmi Barmark

  Häftad, Svenska, 2009-01-15, ISBN 9789144051604

  Trots att kvantitativ metod är ett centralt inslag inom samhällsvetenskap är pedagogiskt undervisningsmaterial i statistiska metoder en bristvara. I denna pedagogiska framställning som fokuserar på principer och logik snarare än på formler och for...

 29. Lärobok i sociologi:

  Läromedel i sociologi uppl 2

  av Johan Forsell

  Häftad, Svenska, 2017-08-23, ISBN 9789140695598

  Läromedel i sociologi är ett läromedel för gymnasiekursen Sociologi, främst utvecklat för de elever som läser på något av de studieförberedande programmen. Läromedlet finns som tryckt elevbok och digitalt läromedel. Läromedel i sociologi innehålle...

 30. Att tolka och förstå statistik

  av Silje Bringsrud Fekjær

  Häftad, Svenska, 2016-12-13, ISBN 9789140695482

  Statistik är ett viktigt redskap för alla som vill klara sina studier, förstå dagens samhälle eller sätta sig in i aktuell forskning. Att tolka och förstå statistik innehåller inga statistiska formler och ingen matematik. I stället beskriver förfa...