Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (66)
 • (199)
Läsålder
 • (23)
 • (29)
 • (19)
Utgivningsår
 • (171)
 • (935)
 • (876)
 • (938)
 • (7718)
Inspiration
 • (9)
 • (28)
Pris
 • (162)
 • (1334)
 • (6056)
Leveranstid
 • (3348)
 • (3396)
 • (4435)
 • (7423)
Tidsperiod i boken
 • (67)
 • (1)
 • (1)
Geografisk plats i boken
 • (21)
 • (278)
 • (65)
 • (32)
 • (650)
 • (15)

Grundskola

Sökningen gav 10720 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget

  av Anna Jobér

  Häftad, Svenska, 2015-06-11, ISBN 9789127139367
  (1 röst)

  Den här boken visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större ...

 2. Språklig sårbarhet i förskola och skola : barnet, språket och pedagogiken

  av Barbro Bruce, Eva Sventelius, Ulrika Ivarsson, Anna-Karin Svensson

  Häftad, Svenska, 2016-04-25, ISBN 9789144058160
  (3 röster)

  För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön, språket och pedagogiken, och för att komma bort från ett ensidigt fokus på barnets/elevens språkliga förmåga, presenterar författarna i den här boken ett i sammanhanget helt nytt begrepp:  språk...

 3. Barn med utmanande beteende : tidiga insatser i förskola och skola

  av Britt-Inger Olsson, Kurt Olsson

  Häftad, Svenska, 2017-01-16, ISBN 9789144108988
  (3 röster)

  Som lärare i förskola eller skola kommer man ofta i kontakt med barn som har svårt att hantera sina känslor och reaktioner och som har behov av anpassning och särskilt stöd. I bemötandet av dessa barn är det viktigt att utgå från barnens kompetens...

 4. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

  av Staffan Olsson

  Häftad, Svenska, 2017-06-09, ISBN 9789144121758

  Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund?  I Sekretess och anmälningsplikt i fö...

 5. Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år

  av Åsa Wedin

  Häftad, Svenska, 2017-01-10, ISBN 9789144116822
  (2 röster)

  Språk har en unik betydelse för skola och utbildning. Det är svårt att tänka sig någon verksamhet i skolsammanhang där språk inte har en central funktion. Utgångspunkten för den här boken är att vi lever i ett flerspråkigt samhälle och att barn i ...

 6. Det hänger på språket! : lärande och språkutveckling i grundskolan

  av Louise Bjar, Monica Rosén, Jan-Eric Gustafsson, Inger Lindberg, Ann-Carita Evaldsson

  Häftad, Svenska, 2006-09-01, ISBN 9789144039176
  (7 röster)

  Kunskapsutveckling och lärande i grundskolan bygger på språklig grund - elever läser och skriver för att lära, både när de arbetar på egen hand och i grupp. Språk i tal, men också i skrift, blir därmed de verktyg som utgör förutsättningen för all ...

 7. Litteracitet och språklig mångfald

  av Helle Pia Laursen, Monica Axelsson, Charmian Kenner, Uffe Ladegaard, Ulla Lundqvist

  Häftad, Svenska, 2015-03-03, ISBN 9789144103181

  Barns utforskande av skrift startar ofta långt innan de börjar skolan. När flera skriftspråk och olika skriftsystem ingår i familjens vardag, jämför barnen tecknen och reflekterar över likheter och skillnader mellan skriftspråken. Barn som växer u...

 8. Motivation och lärande

  av Einar M Skaalvik, Sidsel Skaalvik

  Häftad, Svenska, 2016-06-12, ISBN 9789127817579
  (1 röst)

  Att eleverna är motiverade är en förutsättning för lärandet i skolan. Att motivera eleverna är därför en av skolans viktigaste uppgifter. Men hur tar man sig an den uppgiften? I Motivation och lärande presenteras åtta forskningsanknutna motivation...

 9. Språkglädje : språklekar i förskola och skola

  av Ann-Katrin Svensson

  Häftad, Svenska, 2005-03-01, ISBN 9789144039008
  (9 röster)

  För att barn ska kunna utveckla ett rikt språk behöver de uppmuntran o ch språklig stimulans. I denna bok presenteras en mängd rim, ramsor, f ingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar oc h andra former av språklekar och s...

 10. Skoljuridik

  av Viola Boström, Kjell Lundmark

  Häftad, Svenska, 2016-03-07, ISBN 9789147112432

  Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor och förskolechef bör känna till:...

 11. Verktygslåda för pedagoger:

  Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma

  av Karolina Larsson

  Häftad, Svenska, 2016-05-20, ISBN 9789198047516
  (1 röst)

  En bok fylld av Strategier för språkutveckling. Föräldrar och pedagoger i förskola och skola spelar en avgörande roll för varje barns språkutveckling. Detta är en inspirerande handbok i hur man gör för att stimulera språkutvecklingen på bästa sätt...

 12. UFB 3 Universitet och högskolor 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-09-25, ISBN 9789139115557

  Författningssamling med regler och föreskrifter som styr universitet och högskola.-

 13. Sannolikhetslära och statistik

  av Tom Britton, Hans Garmo

  Häftad, Svenska, 2002-08-01, ISBN 9789144023267
  (1 röst)

  Boken är skriven för blivande lärare och vänder sig speciellt till studenter på lärarprogrammet med matematik somhuvudämne och med inriktning på grundskolans senare år eller på gymnasieskolan. I boken är sannolikhetslära, principerna för statistis...

 14. Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

  av Per Sund, Louise Sund

  Häftad, Svenska, 2017-09-28, ISBN 9789147122592

  I Hållbar utveckling - ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan beskriver författarna hur lärare kan arbeta ämnesintegrerat med frågor om hållbar utveckling. Bokens syfte är att bidra med grundläggande ämneskunskaper och tankeväckande övningar ...

 15. Inneslutning och uteslutning : barns relationsarbete i skolan

  av Marie Wrethander

  Häftad, Svenska, 2017-02-22, ISBN 9789144107899

  "Ska vi va idag?" är en vanlig fråga som barn ställer till varandra när de skapar samhörighet i vardagliga relationer i och utanför skolan. Ur barnens perspektiv kan handlingar där de både innesluter och utesluter varandra ses som nödvän...

 16. Läsa och förstå : arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning

  av Helena Eckeskog

  Häftad, Svenska, 2015-01-13, ISBN 9789144104232
  (1 röst)

  Läs- och skrivundervisningen blir för de flesta barn den första, tydliga erfarenhet de får av undervisning. Det är därför viktigt att den läggs upp på ett sådant sätt att barnen förstår läsningens och skrivandets möjligheter, inte minst när det gä...

 17. Svenskundervisning i grundskolan

  av Lars-Göran Malmgren, Gun Malmgren

  Häftad, Svenska, 1996-06-01, ISBN 9789144276724

  1988 startade en ny, sammanhållen grundskollärarutbildning i Sverige. Svenskundervisning i grundskolan är ett försök att möta den nya situationen. Boken är en introduktion till svenskundervisningens problem - praktiskt och teoretiskt. Den utgår fr...

 18. Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter

  av Monica Haraldsson Sträng

  Häftad, Svenska, 2016-08-12, ISBN 9789147121977
  (1 röst)

  Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Läs mer Med exempel från egna erfarenheter bjuder författarn...

 19. Nu ler Vygotskij:

  Nu ler Vygotskij : eleverna, undervisningen och Lgr 11

  av Anne-Marie Körling

  Häftad, Svenska, 2012-01-24, ISBN 9789147099788
  (1 röst)

  Lärandet är vårt gemensamma fokus i klassrummet. Eleverna är ansvariga för att kommunicera sitt lärande, dels med sig själva, dels i relation till uppgifterna, och naturligtvis i relation till läraren. Eleven har förväntningar på undervisningen, v...

 20. Gruppen Som Grogrund : En Arbetsmetod Som Utvecklar

  av Gunilla O Wahlström

  Häftad, Svenska, 1996-11-01, ISBN 9789147048120
  (4 röster)

  I gruppen får barnen möjlighet att lära sig lyssna på varandra, se varandras positiva sidor och visa känslor. Boken presenterar en metod för hur man praktiskt kan gå tillväga för att arbeta personlighetsutvecklande med barn i grupp.

 21. Formativ undervisning : utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus

  av Åsa Hirsh

  Inbunden, Svenska, 2017-01-18, ISBN 9789127818309
  (3 röster)

  Formativ undervisning handlar om att utforska och forma undervisning utifrån elevers lärande och upplevelser i klassrummet. Boken handlar om nyfikenhet, ett forskande och analytiskt förhållningssätt, samt om att lyssna på vad eleven har att säga. ...

 22. Lärare Lär:

  Vägar In I Skriftspråket : Tillsammans Och På Egen Hand

  av Maj Björk, Caroline Liberg

  Häftad, Svenska, 2001-01-01, ISBN 9789127722682
  (2 röster)

  Boken vill visa hur man kan arbeta språkutvecklande med det tidiga läs- och skrivinlärandet. Den behandlar också aktuell forskning om principer för hur barn tillägnar sig skriftspråket. Med utgångspunkt i denna forskning samt i beprövad erfarenh...

 23. Våga leda skolan

  av Lina Axelsson Kihlblom

  Häftad, Svenska, 2016-10-25, ISBN 9789188099778
  (1 röst)

  Lina Axelsson Kihlblom ställer inte frågan Vad kan vi göra? utan Vad skulle krävas? Lina Axelsson Kihlblom presenterar i sin bok Våga leda skolan en metod och ett tankesätt kring hur man kan förändra skolan, få upp resultat och framförallt bygga s...

 24. Elevtext - Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9

  av Olle Josephson, Lars Melin, Tomas Oliv

  Häftad, Svenska, 1990-01-01, ISBN 9789144302614
  (4 röster)

  Analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9 I den här boken analyseras uppsatser skrivna av grundskoleelever från åk 1 till åk 9. Det övergripande perspektivet är pedagogiskt och metodiskt: hur ska grundskolläraren använda sina kunskaper om språ...

 25. Samtalet som grund : om den första skriv- och läsutvecklingen

  av Ulla Wagner

  Häftad, Svenska, 2004-02-01, ISBN 9789162260293
 26. Spökägget : Att Läsa Och Skriva I Förskola Och Skola

  av Peggy Andersson

  Häftad, Svenska, 2000-09-01, ISBN 9789127499454
  (2 röster)

  Det ligger ett stort ägg på golvet! Barnen strömmar in i rummet. Fönstret står öppet. En stol är kullvällt. Vad har hänt? Följ den spännande utvecklingen med det märkliga ägget. Spökägget är en praktisk/didaktisk handbok. Den visar på ett nytt o...

 27. Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper

  av Torlaug Løkensgard Hoel, Mikael Andersson

  Häftad, Svenska, 2001-11-01, ISBN 9789144016733
  (2 röster)

  Denna bok handlar om att skriva genom att samtala. Den bygger på en processorienterad skrivpedagogik där elevernas texter växer fram och diskuteras i dialog med läraren och andra elever inom så kallade responsgrupper. Responsgrupper är en relativt...

 28. Understanding Adolescent Immigrants

  av Mary Amanda Stewart

  Inbunden, Engelska, 2017-02-13, ISBN 9781498544931

  As the immigrant population grows in countries such as the United States, so does the number of newcomer immigrant students in middle and high schools. Many scholars have noted that the education immigrant adolescents receive has a great bearing o...

 29. UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-10-19, ISBN 9789139115588

  Författningssamling på arbetsmiljöområdet med bestämmelser som är relevanta för skola och högskola. Förutom den grundläggande lagstiftningen arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen innehåller samlingen författningar inom områdena arbetskador,...

 30. Upptäck tekniken i barnlitteraturen

  av Cecilia Axell

  Häftad, Svenska, 2017-01-14, ISBN 9789127146532
  (1 röst)

  Tekniken finns i vår vardag och vår historia, den påverkar och hjälper oss dagligen i allra högsta grad. Men är vi alltid medvetna om tekniken? Och är den alltid av godo? Hur påverkar den oss egentligen? Boken ger dig som blivande eller yrkesverks...