Filtrera

Språk
Ämne
Format
Nyheter
 • (2)
 • (1)
Utgivningsår
 • (5)
 • (65)
 • (87)
 • (338)
Inspiration
 • (2)
 • (13)
Pris
 • (18)
 • (77)
 • (207)
Leveranstid
 • (150)
 • (201)
 • (230)
 • (347)
Tidsperiod i boken
 • (15)
Geografisk plats i boken
 • (131)
 • (5)
 • (2)
 • (114)
 • (5)

Lagstiftning rörande utbildning

Sökningen gav 496 träffar. Använd menyn till vänster för att förfina träfflistan.

Sortering:
 1. Gymnasieskolans regelbok 2017/18 : bestämmelser om gymnasieskolan

  av Lars Werner

  Häftad, Svenska, 2017-10-03, ISBN 9789139115687

  I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan samlade även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt program...

 2. Vuxenutbildningens regelbok

  av Lars Werner

  Häftad, Svenska, 2017-02-15, ISBN 9789139114543

  I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna samlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I s...

 3. Likabehandling i förskola och skola:

  Likabehandling i förskola och skola

  av Kajsa Svaleryd, Moa Hjertson

  Häftad, Svenska, 2012-06-18, ISBN 9789147100347
  (2 röster)

  Skol- och diskrimineringslagens krav på plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg och positiv vardag i skola och förskola. Den här boken ger en översikt ...

 4. Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan

  av Per Abrahamsson, Magnus Hallberg

  Häftad, Svenska, 2016-05-03, ISBN 9789139114611

  "Rättsliga regler i högskolan" är en liten handbok för ledamöter i högskoleorgan. Tyngdpunkten ligger på beslutsprocessen: vilka regler som gäller för ett sammanträde, hur en omröstning går till samt vad kallelser och protokoll bör inneh...

 5. Skoljuridik

  av Viola Boström, Kjell Lundmark

  Häftad, Svenska, 2016-03-07, ISBN 9789147112432

  Boken behandlar skoljuridik, det vill säga regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen och de olika skolförordningarna. Den ger också en introduktion till övriga rättsområden som en rektor och förskolechef bör känna till:...

 6. UFB 6 Rättspraxis i skolan 2016/17

  av Lars Werner, Carl-Gustaf Tryblom, Mikael Hellstadius

  Häftad, Svenska, 2017-09-04, ISBN 9789139115236

  UFB 6 innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från - Skolverket/Skolinspektionen, - Överklagandenämnden, och - Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Även domar från - Arbetsdomstolen, - kam...

 7. Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv

  av Laszlo Hegedüs

  Inbunden, Svenska, 2017-10-18, ISBN 9789177850144

  Har du ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Har du någon gång känt dig ensam i din kamp för att få till en fungerande skolgång för ditt barn?Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv tar upp de viktigaste delarna i skollagen och tolkar ...

 8. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

  av Staffan Olsson

  Häftad, Svenska, 2017-06-09, ISBN 9789144121758

  Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera i förskolan och skolan. Vad får personalen säga och lämna ut? När handlar det om juridiska ställningstaganden och vad kan sägas på etisk grund?  I Sekretess och anmälningsplikt i fö...

 9. Lärare & elev : rättsliga aspekter och etiska dilemman

  av Wiweka Warnling-Nerep, Lena Sandström, Henrik Ahlenius

  Häftad, Svenska, 2016-08-10, ISBN 9789139019169
  (1 röst)

  LÄRARE & ELEV fokuserar på vilka rättsliga aspekter mötet mellan lärare och elev kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen...

 10. Skollagen (2010:800) : med lagen om införande av skollagen (2010:801)

  Häftad, Svenska, 2017-08-23, ISBN 9789139115694

  Boken innehåller lagtexterna till den skollagen (2010:800) och lagen om införande av nya skollagen (2010:801).

 11. Juridik i professionellt lärarskap 3:e uppl : Lagar och värdegrund i den svenska skolan

  av Marco Nilsson

  Häftad, Svenska, 2016-07-12, ISBN 9789140692313
  (5 röster)

  Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt handlande. Den demokratiska värdegrunden är också ett ...

 12. UFB 3 Universitet och högskolor 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-09-25, ISBN 9789139115557

  Författningssamling med regler och föreskrifter som styr universitet och högskola.

 13. Skolans dokumentation : ur ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv

  av Åsa Hirsh

  Häftad, Svenska, 2016-08-12, ISBN 9789147115136

  Boken ger kunskap om dokumentation i grundskolan och på gymnasiet utifrån två olika aspekter: den pedagogiska och den juridiska. Den grundläggande tanken är att dokument bör skapas så att de är både pedagogiskt användbara och juridiskt hållbara. B...

 14. SOU 2017, del 91:

  Nationella minoritetsspråk i skolan. SOU 2017:91. Förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering : Betänkande från Utredningen förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt na

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-11-24, ISBN 9789138247075

  Alla elever i Sverige har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning. Oavsett var eleven bor och oavsett elevens sociala och ekonomiska hemförhållanden ska utbildningen bedrivas med hög kvalitet. Utbildningen ska också kompensera för eleve...

 15. Utbildning som medborgerlig rättighet : föräldrarrätt eller barns rätt eller...?

  av Ylva Bergström, Tomas Englund, Lars Erikson, Viktor Johansson, Ann Quennerstedt

  Häftad, Svenska, 2011-04-29, ISBN 9789171733405

  Under de senaste decennierna har utbildning allt oftare kommit att betraktas i ett rättighetsperspektiv. Denna bok består av bidrag till ett forskningsprojekt som har undersökt rättighetstänkandet på utbildningsområdet. De behandlar frågeställning...

 16. SOU 2018, del 3:

  En strategisk agenda för internationalisering. SOU 2018:3 : Delbetänkande från Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2018-02-02, ISBN 9789138247501

  Utredaren föreslår en ny formulering i högskolelagen kring internationalisering: den samlade internationella verksamheten vid varje högskola ska stärka kvaliteten i högskolans utbildning och forskning och nationellt och globalt bidra till sådan hå...

 17. Förskolans regelbok : bestämmelser om förskola och pedagogisk omsorg

  av Lars Werner

  Häftad, Svenska, 2016-01-27, ISBN 9789139115007

  I Förskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för förskolan och den pedagogiska omsorgen samlade även de som gäller för enskilda anordnare. Här återges de delar av skollagen som berör dessa verksamheter. Vidare innehåller boken läroplan...

 18. Grundskolans regelbok 2017/18 : bestämmelser om grundskola, förskoleklass och fritidshem

  av Lars Werner

  Häftad, Svenska, 2017-09-13, ISBN 9789139115670

  I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade även de som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och skolförordnin...

 19. Trygghet och studiero : en skola fri från kränkningar

  av Jan Melander

  Häftad, Svenska, 2017-08-08, ISBN 9789139116103

  Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar klargörs i boken utifrån de övergripande principer som lagstiftaren h...

 20. Arbetsrätt för skolledare och pedagoger

  av Göran Söderlöf

  Häftad, Svenska, 2017-08-21, ISBN 9789139116011

  Hur hanterar man de svåra frågorna i rollen som skolledare, rektor, förskolechef och pedagog? Vad säger regelverket, vilken praxis finns det och vad ska man tänka på i följande situationer? ·Nyanställning ·Lärare saknar behörighet och lärarlegit...

 21. Institutet för utbildningsrätt, del 3:

  En likvärdig skola för alla

  av Victoria Enkvist, Anna Gustafsson, Jeffrey B Hall, Lotta Lerwall, Ulf P Lundgren

  Inbunden, Svenska, 2017-11-21, ISBN 9789176789940

  Institutet för utbildningsrätt - IfU - höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det temat. I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en likvärdig skola och en skol...

 22. Institutet för utbildningsrätt, del 2:

  Likvärdig utbildning

  av Victoria Enkvist, Ingrid Helmius, Johan Höök, Lotta Lerwall, Olle Lundin

  Inbunden, Svenska, 2017-07-10, ISBN 9789176789889

  Institutet för utbildningsrätt - IfU - höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Denna antologi innehåller bidrag på det temat. Juridiska fakulteten har inrättat IfU som har till syfte att på bredast möjliga sätt i...

 23. Elevhälsan i den nya skollagen : handbok för skolans personal

  av Lars-Åke Johnsson

  Häftad, Svenska, 2016-04-18, ISBN 9789139114567

  Elevhälsan är en verksamhet som måste finnas i flertalet skolformer och vars centrala uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen för utbildningen, men också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Det betyder att elevhälsan ska h...

 24. Institutet för utbildningsrätt, del 1:

  Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?

  av Håkan Andersson, Göte Appelberg, Lars Bejstam, Andreas Bergh, Hans Eklund

  Inbunden, Svenska, 2016-03-14, ISBN 9789176789476

  Institutet för utbildningsrätt , IfU, höll i november 2014 en endagskonferens på temat Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?. Föreliggande antologi är i huvudsak sprungen ur forskningsidéer som presenterades på konferensen. IfU har till syfte...

 25. SOU 2017, del 35:

  Samling för skolan. SOU 2017:35. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. : Slutbetänkande från 2015-års skolkommision

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-04-24, ISBN 9789138246016

  Skolkommissionen föreslår en rad åtgärder för att stärka den svenska skolan. Stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och samverkan Kommissionen anser att de statliga skolmyndigheternas uppgifter bör omprioriteras så att resurser frigörs till vet...

 26. Myndighetsutövning i skolan

  av Fredrik Engström, Peter Hellman

  Häftad, Svenska, 2013-09-25, ISBN 9789139113157

  "Myndighetsutövning i skolan" ger läsaren en tydlig genomgång av vilka förvaltningsrättsliga principer och regler som gäller i skolvärlden och är skriven i ljuset av den nya skollagen. I boken berörs bland annat skolans och rektors beslu...

 27. SOU 2016, del 77:

  En gymnasieutbildning för alla. SOU 2016:77. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. DEL 1 & DEL 2. : Betänkande från Gymnasieutredningen

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-11-02, ISBN 9789138245217

  Föreslår åtgärder för at alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Man föreslår många och varierande åtgärder och menar att förslag om åtgärder kan göras utifrån flera olika ambitionsnivåer. En utgångspunkt har varit att försl...

 28. UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2017/18

  Häftad, Svenska, 2017-10-19, ISBN 9789139115588

  Författningssamling på arbetsmiljöområdet med bestämmelser som är relevanta för skola och högskola. Förutom den grundläggande lagstiftningen arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen innehåller samlingen författningar inom områdena arbetskador,...

 29. SOU 2017, del 20:

  Tillträde för nybörjare. SOU 2017:20 Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning : Betänkande från Tillträdesutredningen

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2017-03-15, ISBN 9789138245798

  Har kommit fram till att förändringar i tillträdesbestämmelserna bör kunna göras inom de befintliga ramarna för vårt nuvarande system. Anser att den viktigaste åtgärden är att rensa systemet från sådant som gör dagens system komplicerat och oöverb...

 30. SOU 2016, del 4:

  Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget. SOU 2016:4. : Betänkande från Utredningen om politisk information i skolan

  av Utbildningsdepartementet

  Häftad, Svenska, 2016-01-19, ISBN 9789138244005

  Mot bakgrund av det oklara rättsläget föreslår utredningen att en ny bestämmelse införs i skollagen som ryms inom 1 kap. 9 § RF. Enligt den föreslagna bestämmelsen ges skolan möjlighet att begränsa antalet inbjudna partier att medverka i utbildnin...