Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Bokus AB 556493-0492 (nedan kallad Bokus).
Postadress: Bokus AB, Box 2100, 103 13 Stockholm.
Besöksadress: Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, plan 8
Tel: 010 741 98 00

E-postadress: kundservice@bokus.com 


Allmänt

Bokus säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och till drygt 30 andra länder företrädesvis inom Europa. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år ("Privatkund") eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt "Företagskund"). Försäljning sker via webbplatsen www.bokus.com , Bokus mobila applikationer eller enligt individuellt tecknat avtal. 

Digitala böcker är en tjänst som tillhandahålls av Bokus och där e-böcker samt mp3-böcker marknadsförs och säljs till Privatkunder. Beställning och köp av digitala böcker är möjligt för den som är registrerad Privatkund hos Bokus. Privatkund kan registrera ett konto antingen på www.bokus.com eller via Bokus särskilda mobilapplikation ("Appen"). För abonnemangstjänsten Bokus Play, se särskilda villkor. Avtalsvillkor för Bokus Play hittar du här.  

Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanaler, registrera sig för konto hos Bokus eller genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund Avtalsvillkoren.

Bokus reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Bokus förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige

Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen. Vid "Delad leverans" utgår ingen ytterligare fraktavgift för leveranser inom Sverige.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Bokus kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysisk leverans och inte per order.

Beställning

Beställning kan endast göras på Webbplatsen eller via Bokus mobila applikationer, såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer först när Bokus per e-post bekräftat beställningen. Bokus reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Bindande avtal om köp av Digitala böcker uppkommer när Privatkund genom knapptryckning genomfört köpet.

Kund har rätt att före Bokus expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från Bokus sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Beställning hos Bokus sker antingen via ett konto hos Bokus ("Konto") eller via Bokus snabbkassa ("Snabbkassa").

Kontoregistrering och Konto

Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning såsom Mina sidor med orderhistorik, favoriter, bevakningar.

Kund registrerar namn, personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund)., e-postadress och postadress. Privatkund som väljer kort som betalsätt behöver inte registrera personnummer. Företagskund inom EU som önskar fakturering utan moms ska även uppge momsregistreringsnummer.

Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto.

Kund ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Kunds räkning.

Snabbkassa

Kund som beställer via Snabbkassa får inte tillgång till tjänster som kräver inloggning och kan inte få tillgodohavande t ex vid betalning med del av presentkortssaldo.

Kund anger personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund).

Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i Snabbkassa.


Betalning Privatkund

Privatkund – betalning vid köp av fysiska böcker

I samarbete med Klarna erbjuder Bokus betallösningen Klarna Checkout. Mer information om Klarnas betalsätt eller din betalning finns på Klarna.se eller i Klarna-appen.

Genom att slutföra köp i kassan godkänner Kund både Bokus Avtalsvillkor och Klarnas villkor samt Klarnas hantering av personuppgifter. Läs mer om hur Klarna hanterar personuppgifter här.

Beställningar med faktura gjorda före 2020-03-10

Bokus har tidigare samarbetat med Arvato Finance för betalningar mot faktura. Fakturor som är utställda via Arvato kommer att hanteras av Arvato till dess att skuld är reglerad. Även eventuell återbetalning sköts i dessa fall via Arvato.


Den information som följer avser hantering av fakturabetalning för beställningar gjorda före 2020-03-10

Vid Privatkunds betalning mot faktura överlåter Bokus fordran på Arvato Finance och betalning ska ske till Arvato på det konto som anges på fakturan. Faktura till Privatkund sänds i samband med leverans till av Kund angiven e-postadress. Faktura till Företagskund sänds via post till av Kund angiven fysisk fakturaadress eller via uppsatt elektronisk fakturakoppling. 

Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor fjorton (14) dagar för Privatkund och trettio (30) dagar för Företagskund. 

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska Kund godkännas vid den kreditprövning Arvato Finance utför samt, för Privatkund, vid beställning ha fyllt arton (18) år och vara folkbokförd i Sverige.

Vid köp med faktura kommer Arvato Finance att behandla kundens personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll. 

För mer detaljerad information om Arvatos behandling av personuppgifter och rättigheter i samband med behandlingen se: https://www.arvato.com/se-sv/om-arvato/personuppgiftspolicy.html

Vid försenad betalning debiteras Kund dröjsmålsränta om två (2) % per månad från fakturans förfallodag. Vid påminnelse debiteras lagstadgad avgift om för närvarande sextio (60) kronor. Bokus förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva Kunds kreditvärdighet. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Delbetalning

Genom Arvato Finance ges kund möjlighet att dela upp sin betalning. Vid köp om minst 200 kr kan kund välja att ansöka om ett delbetalningskonto på www.fakturainfo.se. Kund bestämmer själv hur mycket denne vill betala per månad, men det finns ett minimibelopp som baseras på det totala kvarstående beloppet på kontot. Det beloppet framgår av kontoavin och på www.fakturainfo.se.

Vid Delbetalning tillkommer aviavgift om för närvarande 29 kronor per månad samt ränta om för närvarande 1,63% per månad.

Kund har möjlighet att utnyttja två (2) betalningsfria månader per tolvmånadersperiod. För att nyttja betalningsfri månad måste fyra (4) korrekta månadsbetalningar ha skett sedan första köp med delbetalning och därefter fyra (4) korrekta månadsbetalningar sedan senaste betalningsfria månad. För att nyttja betalningsfri månad måste Kund kontakta Arvato Finance kundtjänst senast två (2) veckor innan betalning ska vara Arvato Finance tillhanda.

Vid försenad betalning debiteras Kund förseningsavgift om åttio (80) kronor och därefter påminnelseavgift om för närvarande sextio (60) kronor per skriftlig påminnelse. Kund debiteras också dröjsmålsränta om 19,5 % per år.

Effektiv ränta vid ett köp om 2000 kr som avbetalas under 12 månader blir 61,13%. Det totala belopp Du ska betala blir 2 565 kr.

Arvatos fullständiga kontovillkor för delbetalning (pdf)

Beställningar av fysiska böcker mot kortbetalning gjorda före 2020-03-10

Korttransaktioner via Nets kommer att hanteras av Nets till dess att skuld är reglerad. Även eventuell återbetalning sköts i dessa fall via Nets. Vid frågor om din kortbetalning kontaktar du Bokus kundservice.


Privatkund – betalning vid köp av digitala böcker och Bokus Play

För betalning av digitala böcker och Bokus Play erbjuds kortbetalning via Nets.


Vid betalning med kort ska Kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. 

Korthantering sker krypterat (SSL) genom Nets som är PCI-certifierade. Vid köp med Visa och MasterCard/Eurocard används standarden 3D-secure som säkerställer att endast kortets rättmätige ägare kan genomföra köp över nätet. Vid betalning med American Express identifieras kortets CID kod och alla köp går igenom en verifieringsprocess. 

I samband med att beställningen genomförs reserveras beloppet på Kunds konto. Pengar dras från konto först då böckerna levereras från Bokus. Ett kvitto på genomfört köp skickas i samband med dragningen till av Kund angiven e-postadress

Kund är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att Bokus dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Bokus rätt att annullera beställningen eller att fakturera beloppet.


Betalning Företagskund

I samarbete med Klarna och InExchange erbjuder Bokus betalningar via faktura eller e-faktura samt kortbetalning via Nets

Företagskunder med leveransland utanför Sverige erbjuds kortbetalning via Nets.

Läs mer om Klarnas villkor här och Nets här.

Leverans

Leverans av fysiska produkter

Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund. Kund kan välja mellan olika leveransalternativ, se webbplats för mer information. 

Företagskund med Konto och för leverans inom Sverige kan dela upp leverans ("Delad leverans"). Närmare information om leveransalternativen, leveranstider samt valbara leveransalternativ för varje enskild produkt framgår av Webbplatsen.

Beställda produkter levereras enligt av Kund valt leveransalternativ.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatsen ska Bokus per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Har Kund beställt produkter med olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen. Sampaketering av order till samma kund kan ske om leveranstiden sammanfaller. Väljer Företagskund expedieringssättet "Delad leverans" sker en leverans per leveranstidsklass och kunden får då erlägga en fraktavgift per leveranstidsklass.

Vid försening av del av order kan leverans delas upp. Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.

Bokus ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som Påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kund ansvarar för varorna vid retur till Bokus. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos Bokus.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har Bokus möjlighet att ta ut en avgift, som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet har Bokus rätt att debitera Kund alla fraktkostnader för försändelsen, samt en avgift, som ersättning för hantering och omkostnader.

Leverans av Digitala böcker m m

Leverans av Digitala böcker sker genom Bokus tillhandahållande av en länk för nedladdning av köpta Digitala böcker. Tillhandahållandet sker dels genom att ett e-mail med länk sänds till av Privatkunden angiven e-mailadress, dels genom att länken tillhandahålls Privatkunden i inloggat läge på Webbplatsen. Vid aktivering av nedladdningen laddas Digitala böcker ned på den mobiltelefon/läsplatta/dator ("Enhet") som nedladdning sker från. För vissa Digitala böcker kan begränsning av antal nedladdningar och/eller begränsning av spridning till antal Enheter förekomma. I förekommande fall anges sådan begränsning i produktinformationen på Webbplatsen avseende den Digitala boken.

Privatkund har i inloggat läge på Webbplatsen eller i Appen tillgång till en personlig bokhylla ("Min Bokhylla") där samtliga köpta och nedladdade Digitala böcker sparas.

Bokus rekommenderar att Min Bokhylla regelbundet säkerhetskopieras genom synkronisering av mobiltelefon eller läsplatta med dator, molntjänst eller dylikt.

Krav på Enheter och användningsregler för Digitala böcker

För tillgång till Digitala böcker krävs att Privatkund har tillgång till Enhet med åtkomst till Internet. Privatkund ansvarar själv för sådan tillgång samt för uppfyllande av vid var tid gällande systemkrav, t ex uppgraderingar eller uppdateringar.

Köp och användning av Digitala böcker får endast ske för privat och icke-kommersiellt syfte. Digitala böcker får inte vidareupplåtas och/eller vidareförsäljas eller kopieras (med undantag för kopiering för privat bruk) och inget annat förfogande eller spridning får ske. Det är inte heller tillåtet att modifiera, vidareutveckla, dekompilera eller bakåtutveckla (reversed engineering) Digitala böcker, inte heller får bakomliggande kod formateras om eller på annat sätt påverkas eller nyttjas.

Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar ("Ångerfrist") från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Bokus detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via kundservice@bokus.com eller 010 741 98 00 alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se.  

Kund ska återsända varan till Bokus utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Bokus om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Kund rekommenderas att bilägga den retursedel som återfinns på baksidan av den följesedel som medföljer bokpaket samt kontakta Klarna för att rapportera retur och pausa betalning. 

För beställningar gjorda före den 2020-03-10

Flytta fram förfallodatum på din faktura från Arvato. Det gör du på Arvatos sida www.fakturainfo.se och du loggar in med ditt fakturanummer (OCR nummer). 


Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Bokus utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Bokus underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Bokus förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Bokus ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:

  • förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
  • produkter som laddas ner direkt till Privatkunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker, vars nedladdning redan har påbörjats., och
  • specialbeställda så kallade "Print on demand"-böcker där boken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en "Print on demand"-beställning.

Reklamation

Om Bokus har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Bokus.

Kontakt sker med Bokus kundservice via e-post: kundservice@bokus.com eller telefon på nummer 010 741 98 00.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen.

Bokus följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se , och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på  http://www.konsumentverket.se.  

Reklamation ska minst innehålla följande information:

  • ordernummer,
  • fakturanummer, och
  • titel på de produkter som kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Bokus. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Bokus bekostnad förutsatt att Kund följer Bokus instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

  1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
  2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
  3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

För e-böcker har Bokus alltid rätt att avhjälpa felet genom omleverans.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätten till de verk som mångfaldigas i form av Digitala böcker innehas av respektive utgivande förlag. Utöver den rätt Kund uttryckligen erhåller enligt dessa Avtalsvillkor erhåller Kund inte någon rätt till Digitala böcker eller till immateriella rättigheter med koppling därtill. Alla Digitala böcker är skyddade med vattenmärke eller ett tekniskt kopieringsskydd vilket gör det möjligt att spåra den som köpt Digitala böcker. Skyddet innehåller information om ordernummer och kan förekomma synligt/hörbart eller osynligt/ohörbart.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning, har Bokus inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Bokus varken för direkt eller indirekt skada.

Bokus ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen eller Appen.

Bokus garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen och Appen.

Bokus ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Bokus ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna eller Appen.

Bokus ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. Bokus ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Bokus uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Bokus registrerar personuppgifter i samband med att Kund skapar ett konto, beställer i vår e-handel eller registrerar sig för vår abonnemangstjänst Bokus Play. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden. 

Då kund väljer att aktivera sina förmåner i Bokus Play kommer personuppgifter att delas med de bolag inom Bokhandelsgruppen som ingår i samarbetet kring förmånerna. Se aktuell information om förmåner på www.bokus.com/play .

En utförlig beskrivning av Bokus behandling av personuppgifter samt information om rättigheter rörande personuppgiftsbehandling finns på: https://www.bokus.com/kundservice/handla-sakert#handla-sakert_personuppgifter  

När Bokus inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i form av borttag eller anonymisering. 

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Cookies

För handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatserna, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg Bokus använder för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatserna.

Genom att navigera på Webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga böcker i varukorgen. Övriga delar av Webbplatserna kan besökas även om cookies inte accepteras. För närmare information om cookies se www.bokus.com.

Bokus Play

Avtalsvillkor för Bokus Play hittar du här.  


Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av Bokus. Efter att Kund gjort sin beställning har inte Bokus rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Bokus. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Bokus följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2020-03-10