• Äkta hela vägen - BOK SIGNERAD AV ERIK NIVA OCH MARTIN MUTUMBA

    Erik Niva, Martin Mutumba

    Martin Mutumba är den guldglimrande framgången och den djupa misären.Han lyckades mot alla odds och kastade ändå bort sin talang.Han är den skimrande förebilden och det avskräckande exemplet.Han är fotbollen, han är gatan, han är musiken.Han är Rinkeby, han är Sverige, han är hela världen.